fbpx

Cursus JavaFX Programmeren

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus JavaFX Programmeren : Inhoud

  In de cursus JavaFX Programmeren leren de deelnemers user interfaces te maken in een declaratieve stijl die mogelijk wordt gemaakt door de JavaFX builder classes.

  Rich User Interfaces met Java FX

  JavaFX in de Java wereld kan worden vergeleken met Adobe Flash en Silverlight voor de creatie van rich user interfaces voor internet en mobiele toepassingen.

  Java FX Property Binding

  De cursus is bedoeld voor Java developers die de behoefte hebben om front-ends te creëren die AWT en Swing (voor desktop) of Java ME en JWT (voor mobile) vervangen. Aandacht wordt besteed aan patterns voor JavaFX developers en hoe properties aan het UI te binden en gesynchroniseerd te houden met het model.

  Java FX Controls

  Deelnemers leren ook over JavaFX UI controls, charts, shapes, effects, transformaties en animaties om prachtige, responsive, user interfaces te creëren.

  Java FX Layouts

  Ook wordt aandacht besteed aan de JavaFX layout classes om het user interface cross-platform te definiëren en de observable collection classes om veranderingen te detecteren en te binden aan Java collecties.

  Java FX Media Classes

  Tenslotte worden de JavaFX media classes om audio en video af te spelen behandeld en wordt de interactie met externe applicatie services om een enterprise applicatie te maken met JavaFX behandeld.

 • Cursus JavaFX Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus JavaFX Programmeren

  Java developers die Java FX willen leren voor het ontwerpen van desktop en mobile front ends.

  Voorkennis Cursus JavaFX

  Voor deelname aan deze cursus kennis van Java development vereist. Ervaring met het ontwerpen van GUI interfaces is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Cursus JavaFX

  De stof wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Demos dienen ter verduidelijking van de behandelde concepten. De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat JavaFX Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java FX Programmeren.

  Cursus JavaFX
 • Cursus JavaFX Programmeren : Modules

  Module 1 : JFX Intro

  Module 2 : Creating a GUI

  Module 3 : Properties and Bindings

  Introducing JavaFX
  Minimum effort and maximum impact
  Comparing Java and JavaFX
  Comparing JavaFX with Adobe AIR
  GWT, and Silverlight
  Deployment and More
  Packaging and Deployment
  JavaFX in Swing
  Interoperability with SWT
  Use a Doclet
  Startup Window
  Main Window
  Menu Bar
  Selection and Message Bar
  Content Panel
  Library Panel
  Hierarchy Panel
  Inspector Panel
  Style Sheet Support
  Internationalization Support
  Understanding Properties
  Defining a Property
  Using a ChangeListener
  High-Level Binding API
  Using the Bindings Class
  Combining Both Approaches
  Observable, ObservableValue
  InvalidationListener
  ChangeListener
  Low-Level Binding API

  Module 4 : JavaFX

  Module 5 : JavaFX UI Controls

  Module 6 : Collections

  Application Logic
  Architecture and Framework
  Work with the Scene Graph
  Use Properties and Binding
  Add Text
  Work with UI Controls
  Work with Collections
  Concurrency and Threads
  Implement Best Practices
  Work with Layouts
  Build UI with FXML
  Handle Events
  Create Charts
  Add HTML Content
  Skin Applications with CSS
  Drag and Drop Data
  Work with Canvas
  Scene Builder
  Java Collections Basics
  Using a List
  Using a Map
  Collections Class
  JavaFX Collections
  Using an ObservableList
  Using ObservableMap
  FXCollections
  Change Notifications

  Module 7 : Creating JavaFX Charts

  Module 8 : Using Media Classes

  Introduction to JavaFX Charts
  Pie Chart
  Line Chart
  Area Chart
  Bubble Chart
  Scatter Chart
  Bar Chart
  Styling Charts with CSS
  Effects and Animation
  Create Visual Effects
  2D Transformations
  3D Transformations
  Add Transitions & Animation
  Incorporate Media
  Media Classes
  External Services
 • Cursus JavaFX Programmeren : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus JavaFX Programmeren : Reviews

 • Cursus JavaFX Programmeren : Certificaat