fbpx
Code: PYT800
Duur in dagen: 2
Roostering: Op Aanvraag
Download: Infosheet
€ 1199

Cursus Scientific Python

Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Scientific Python

Cursus Scientific Python Wetenschappers, wiskundigen, ingenieurs en anderen die de SciPy Python library willen gebruiken bij applicaties en data analyses.

Voorkennis Python programmeren

Kennis van Python programmeren en de NumPy library is vereist. Enige kennis van numerieke methoden in de wetenschappelijke informatica is bevordelijk voor de begripsvorming.

Uitvoering Training

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De concepten worden toegelicht met demo’s. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Scientific Python.

Inhoud Cursus Scientific Python

In deze cursus leren de deelnemers wat kan worden gedaan met de Python SciPy library voor wetenschappelijke berekeningen. De cursus start met een overzicht van de rol van de matrices om problemen in wetenschappelijke berekeningen te lossen. Vervolgens wordt ingegaan op elementaire manipulatie en operaties op matrices, gevolgd door factorisaties van matrix vergelijkingen en de berekening van eigenwaarden en eigenvectoren. Ook interpolatie en approximatie worden behandeld, waarbij geavanceerde technieken bij approximatie functies en hun toepassingen in wetenschappelijke berekeningen worden besproken. Differentiatie technieken voor het bepalen van de afgeleides van functies worden besproken evenals integratie technieken die laten zien hoe oppervlaktes en volumes effectief berekend kunnen worden. De module Computational Geometry geeft een overzicht van de belangrijkste algorithmes in deze tak van de informatica. En tot slot wordt aandacht besteed aan statistiek, machine learning en data mining.

Module 1 : SciPy Intro

Module 2 : Matrix Calculations

Module 3 : Nonlinear Equations

What is SciPy
Installing SciPy stack
Anaconda distribution
Constructing matrices
Using ndarray class
Using matrix class
Sparse matrices
Linear operators
Scalar multiplication
Matrix addition
Matrix multiplication
Traces and determinants
Transposes and inverses
Singular value decomposition
Matrix equations
Least squares
Spectral decomposition
Interpolations
Univariate interpolation
Nearest-neighbors interpolation
Other interpolations
Least squares approximation
Differentiation and Integration
Numerical differentiation
Symbolic differentiation
Symbolic integration
Numerical integration
Non-linear equations and systems
Iterative methods
Bracketing methods
Secant methods
Brent method
Simple iterative solvers
The Broyden method
Powell’s hybrid solver
Large-scale solvers
Optimization
Unconstrained optimization
Constrained optimization
Stochastic methods

Module 4 : Computational Geometry

Module 5 : Descriptive Statistics

Module 6 : Inference and Data Analysis

Plane geometry
Static problems
Convex hulls
Voronoi diagrams
Triangulations
Shortest paths
Geometric query problems
Point location
Nearest neighbors
Range searching
Dynamic problems
Bézier curves
Probability
Symbolic setting
Numerical setting
Data exploration
Picturing distributions
Bar plots
Pie charts
Histograms
Time plots
Scatterplots and correlation
Regression
Analysis of the time series
Statistical inference
Estimation of parameters
Frequentist approach
Bayesian approach
Likelihood approach
Interval estimation
Frequentist approach
Bayesian approach
Likelihood approach
Data mining
Machine learning
Trees and Naive Bayes
Gaussian mixture models

Module 7 : Mathematical Imaging

Digital images
Binary
Gray-scale
Color
Alpha channels
Smoothing filters
Multivariate calculus
Statistical filters
Fourier analysis
Wavelet decompositions
Image compression
Image editing
Rescale and resize
Swirl
Image restoration
Noise reduction

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl