fbpx

Cursus Scientific Python

In deze cursus leren de deelnemers wat kan worden gedaan met de Python SciPy library voor wetenschappelijke berekeningen.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Scientific Python : Inhoud

  Matrices in de Wetenschap

  De cursus start met een overzicht van de rol van matrices om problemen in wetenschappelijke berekeningen te lossen.

  Matrix Manipulatie

  Vervolgens wordt ingegaan op elementaire manipulatie en operaties op matrices, gevolgd door factorisaties van matrix vergelijkingen en de berekening van eigenwaarden en eigenvectoren.

  Interpolatie en Approximatie

  Ook interpolatie en approximatie worden behandeld, waarbij geavanceerde technieken bij approximatie functies en hun toepassingen in wetenschappelijke berekeningen worden besproken.

  Differentiatie en Integratie

  Differentiatie technieken voor het bepalen van de afgeleides van functies worden besproken evenals integratie technieken die laten zien hoe oppervlaktes en volumes effectief berekend kunnen worden.

  Computational Geometry

  De module Computational Geometry geeft een overzicht van de belangrijkste algoritmes in deze tak van de informatica.

  Statistiek en Data Mining

  En tot slot wordt aandacht besteed aan statistiek, machine learning en data mining.

 • Cursus Scientific Python : Training

  Doelgroep Cursus Scientific Python

  Wetenschappers, wiskundigen, ingenieurs en anderen die de SciPy Python library willen gebruiken bij applicaties en data analyses.

  Voorkennis Python programmeren

  Kennis van Python programmeren en de NumPy library is vereist. Enige kennis van numerieke methoden in de wetenschappelijke informatica is bevorderlijk voor de begripsvorming.

  Uitvoering Training

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De concepten worden toegelicht met demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Scientific Python.

  Cursus Scientific Python
 • Cursus Scientific Python : Modules

  Module 1 : SciPy Intro

  Module 2 : Matrix Calculations

  Module 3 : Nonlinear Equations

  What is SciPy
  Installing SciPy stack
  Anaconda distribution
  Constructing matrices
  Using ndarray class
  Using matrix class
  Sparse matrices
  Linear operators
  Scalar multiplication
  Matrix addition
  Matrix multiplication
  Traces and determinants
  Transposes and inverses
  Singular value decomposition
  Matrix equations
  Least squares
  Spectral decomposition
  Interpolations
  Univariate interpolation
  Nearest-neighbors interpolation
  Other interpolations
  Differentiation and Integration
  Numerical differentiation
  Symbolic differentiation
  Symbolic integration
  Numerical integration
  Non-linear equations and systems
  Iterative methods
  Bracketing methods
  Secant methods
  Brent method
  Simple iterative solvers
  The Broyden method
  Powell's hybrid solver
  Large-scale solvers
  Optimization
  Unconstrained optimization
  Constrained optimization
  Stochastic methods

  Module 4 : Computational Geometry

  Module 5 : Descriptive Statistics

  Module 6 : Inference and Data Analysis

  Plane geometry
  Static problems
  Convex hulls
  Voronoi diagrams
  Triangulations
  Shortest paths
  Geometric query problems
  Point location
  Nearest neighbors
  Range searching
  Dynamic problems
  B├ęzier curves
  Probability
  Symbolic setting
  Numerical setting
  Data exploration
  Picturing distributions
  Bar plots
  Pie charts
  Histograms
  Time plots
  Scatterplots and correlation
  Regression
  Analysis of the time series
  Statistical inference
  Estimation of parameters
  Bayesian approach
  Likelihood approach
  Interval estimation
  Frequentist approach
  Bayesian approach
  Likelihood approach
  Data mining
  Machine learning
  Trees and Naive Bayes
  Gaussian mixture models

  Module 7 : Mathematical Imaging

  Digital images
  Binary
  Gray-scale
  Color
  Alpha channels
  Smoothing filters
  Multivariate calculus
  Statistical filters
  Fourier analysis
  Wavelet decompositions
  Image compression
  Image editing
  Rescale and resize
  Swirl
  Image restoration
  Noise reduction
 • Cursus Scientific Python : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Scientific Python : Reviews

 • Cursus Scientific Python : Certificaat