fbpx

Cursus NoSQL Data Access

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus NoSQL Data Access : Inhoud

  De cursus NoSQL Data Access gaat in op diverse vormen van NoSQL databases, waarbij de data anders worden opgeslagen dan in traditionele relationele databases.

  NoSQL Intro

  NoSQL databases zijn niet tabel georiënteerd en worden vooral toegepast om de snelheid van data access en de schaalbaarheid bij grote aantallen gebruikers te vergroten. De voornaamste types NoSQL databases zoals wide-columns stores, key-values stores, document databases en graph databases worden in de cursus besproken.

  Column Oriented Stores

  Aandacht wordt besteed aan data opslag in Google Big table als voorbeeld van een column oriented store. Hierbij komt ook gedistribueerde opslag aan de orde en wordt ingegaan op column families, versioning en null handling.

  Key-Value Stores

  De werking van Cassandra en Redis als implementaties van key-values stores wordt besproken. Hierbij wordt ingegaan op het gebruik van associative arrays en data opslag in de cache.

  Document Oriented Stores

  Ook document oriented databases zoals MongoDB en CoucheDB passeren de revu. De verschillende document formats zoals JSON, XML en YAML en hun toepassingen zijn onderwerp van het cursus programma.

  GrapQL Databases

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan GrapQL databases waarvan Neo4J een bekend voorbeeld is. Hierbij worden Cypher Queries en Path Finding Queries aan de orde gesteld.

 • Cursus NoSQL Data Access : Training

  Doelgroep Cursus NoSQL Data Access

  De cursus NoSQL Data Access is bedoeld voor developers en andere geïnteresseerden die de mogelijkheden en toepassingen van NoSQL databases willen leren kennen.

  Voorkennis Cursus NoSQL Data Access

  Kennis en ervaring met SQL en het benaderen van relationele databases is bevorderlijk voor de begripsvorming maar niet strict noodzakelijk.

  Uitvoering Training NoSQL Data Access

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. Illustratieve demo's worden gebruikt om de behandelde concepten te verhelderen. De theorie wordt afgewisseld met het zelf experimenteren met de demos. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering NoSQL Data Access

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat NoSQL Data Access.

  Cursus NoSQL Data Access
 • Cursus NoSQL Data Access : Modules

  Module 1 : NoSQL Intro

  Module 2 : Column Oriented Stores

  Module 3 : Key Value Stores

  Defining NoSQL
  Reasons for NoSQL
  Big Data
  Relational Limitations
  Denormalizing Tables
  Dropping Constraints
  Transactional Guarantees
  Flexible Indexing
  MapReduce Algorithm
  No Single Product
  Query Languages
  Scalability
  Google Bigtable
  Column Storage
  Handling nulls
  Row Keys
  Ordering
  Column Families
  Fault Tolerance
  Distributed File System
  Versioning Properties
  HBase
  Hypertable
  Cloudata
  Key Sets
  Hashmaps
  Associative Arrays
  Unique Combinations
  Easy Lookup
  Berkeley DB
  Memory Cache
  In Memory Snapshot
  Memcached API
  Cache Expiration
  EHCache
  Redis and Cassandra

  Module 4 : Document Databases

  Module 5 : Graph Stores

  What are Documents?
  Semi Structured Data
  Data Formats
  XML, JSON, BSON and YAML
  Schema Adherence
  Record Differences
  Looseley Definition
  HTTP Protocol
  RESTFull Access
  Cross Language Access
  Apache Thrift
  Projections
  MongoDB and CouchDB
  Graph Modeling
  Property Graph Model
  Node Labels
  Relationship Types
  Neo4J
  Cypher Queries
  Path Finding Queries
  Query Parameters
  Graph Global Operations
  Design for Query Ability
  In Graph Indexes
  Granulate Nodes
  FLockDB
 • Cursus NoSQL Data Access : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus NoSQL Data Access : Reviews

 • Cursus NoSQL Data Access : Certificaat