fbpx

Cursus NoSQL Data Access

De cursus NoSQL Data Access gaat in op diverse vormen van NoSQL databases, waarbij de data anders worden opgeslagen dan in traditionele relationele databases.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus NoSQL Data Access : Inhoud

  NoSQL Intro

  NoSQL databases zijn niet tabel georiënteerd en worden vooral toegepast om de snelheid van data access en de schaalbaarheid bij grote aantallen gebruikers te vergroten. De voornaamste types NoSQL databases zoals wide-columns stores, key-values stores, document databases en graph databases worden in de cursus besproken.

  Column Oriented Stores

  Aandacht wordt besteed aan data opslag in Google Big table als voorbeeld van een column oriented store. Hierbij komt ook gedistribueerde opslag aan de orde en wordt ingegaan op column families, versioning en null handling.

  Key-Value Stores

  De werking van Cassandra en Redis als implementaties van key-values stores wordt besproken. Hierbij wordt ingegaan op het gebruik van associative arrays en data opslag in de cache.

  Document Oriented Stores

  Ook document oriented databases zoals MongoDB en CoucheDB passeren de revu. De verschillende document formats zoals JSON, XML en YAML en hun toepassingen zijn onderwerp van het cursus programma.

  GrapQL Databases

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan GrapQL databases waarvan Neo4J een bekend voorbeeld is. Hierbij worden Cypher Queries en Path Finding Queries aan de orde gesteld.

 • Cursus NoSQL Data Access : Training

  Doelgroep Cursus NoSQL Data Access

  De cursus NoSQL Data Access is bedoeld voor developers en andere geïnteresseerden die de mogelijkheden en toepassingen van NoSQL databases willen leren kennen.

  Voorkennis Cursus NoSQL Data Access

  Kennis en ervaring met SQL en het benaderen van relationele databases is bevorderlijk voor de begripsvorming maar niet strict noodzakelijk.

  Uitvoering Training NoSQL Data Access

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. Illustratieve demo's worden gebruikt om de behandelde concepten te verhelderen. De theorie wordt afgewisseld met het zelf experimenteren met de demos. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering NoSQL Data Access

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat NoSQL Data Access.

  Cursus NoSQL Data Access
 • Cursus NoSQL Data Access : Modules

  Module 1 : NoSQL Intro

  Module 2 : Column Oriented Stores

  Module 3 : Key Value Stores

  Defining NoSQL
  Reasons for NoSQL
  Big Data
  Relational Limitations
  Denormalizing Tables
  Dropping Constraints
  Transactional Guarantees
  Flexible Indexing
  MapReduce Algorithm
  No Single Product
  Query Languages
  Scalability
  Google Bigtable
  Column Storage
  Handling nulls
  Row Keys
  Ordering
  Column Families
  Fault Tolerance
  Distributed File System
  Versioning Properties
  HBase
  Hypertable
  Cloudata
  Key Sets
  Hashmaps
  Associative Arrays
  Unique Combinations
  Easy Lookup
  Berkeley DB
  Memory Cache
  In Memory Snapshot
  Memcached API
  Cache Expiration
  EHCache
  Redis and Cassandra

  Module 4 : Document Databases

  Module 5 : Graph Stores

  What are Documents?
  Semi Structured Data
  Data Formats
  XML, JSON, BSON and YAML
  Schema Adherence
  Record Differences
  Looseley Definition
  HTTP Protocol
  RESTFull Access
  Cross Language Access
  Apache Thrift
  Projections
  MongoDB and CouchDB
  Graph Modeling
  Property Graph Model
  Node Labels
  Relationship Types
  Neo4J
  Cypher Queries
  Path Finding Queries
  Query Parameters
  Graph Global Operations
  Design for Query Ability
  In Graph Indexes
  Granulate Nodes
  FLockDB
 • Cursus NoSQL Data Access : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus NoSQL Data Access : Reviews

 • Cursus NoSQL Data Access : Certificaat