fbpx

Cursus SQL Server Administration

De cursus SQL Server Administration is bedoeld voor database beheerders die willen leren hoe ze een Microsoft SQL Server database effectief kunnen beheren en onderhouden. De cursus behandelt een reeks onderwerpen, waaronder server- en database configuratie, indexes, database consistency, security, back-up en recovery, high availability en performance.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus SQL Server Administration : Inhoud

  Intro SQL Server

  De cursus SQL Server Administration gaat van start met een overzicht van SQL Server en de verschillende onderdelen ervan, zoals de database engine, SQL Server Management Studio en Transact-SQL.

  Server Configuration

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan het configureren van de SQL Server instance. Daarbij komen de verschillende instellingen zoals geheugen, netwerk protocollen en collations aan bod.

  Database Configuration

  Ook het aanmaken en configureren van databases, inclusief file groups, file sizes en en file sizes staat op het programma van de cursus SQL Server Administration. En Table partitionering en Table compressie komen ook aan bod.

  Indixes

  Een ander onderwerp is welke verschillende soorten indexen beschikbaar zijn in SQL Server en hoe deze kunnen worden gemaakt en worden onderhouden voor optimale prestaties.

  Database Consistency

  Verder wordt het belang van het handhaven van database consistency besproken. Verschillende technieken om de integriteit van gegevens in SQL Server te waarborgen, zoals fout herstel en het controleren van de consistentie komen aan bod.

  SQL Server Security

  Ook belangrijke onderwerpen die in de cursus SQL Server Administration aan bod komen, zijn de verschillende security functies die beschikbaar zijn in SQL Server, waaronder authenticatie, autorisatie en encryptie.

  Back-up en Recovery

  Ook het maken en beheren van back-ups van SQL Server Databases en hoe deze te herstellen na disasters komt aan de orde.

  High Availability

  Vervolgens worden de strategieën behandeld om de beschikbaarheid van SQL Server databases te waarborgen, inclusief clustering, log shipping en replicatie. En er wordt ook aandacht besteed aan failover en recovery modes.

  Performance

  Ten slotte worden de technieken besproken om de prestaties van SQL Server databases te verbeteren, inclusief het tuning van indexes, query optimalisatie en het monitoren van performance.

 • Cursus SQL Server Administration : Training

  Doelgroep Cursus SQL Server Administration

  De cursus SQL Server Administration is bedoeld voor database administrators die Microsoft SQL Server databases en Microsoft SQL Server servers moeten beheren, controleren en ondersteunen.

  Voorkennis SQL Server Administration

  Voor deelname aan deze cursus is voorkennis van de SQL query taal en databases een vereiste.

  Uitvoering Training SQL Server Administration

  De stof wordt behandeld aan de hand van presentaties. Demo's verduidelijken de theorie en praktische oefeningen zorgen voor een verwerking van de stof.

  Certificaat SQL Server Administration

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat SQL Server Administration.

  Cursus-SQL-Server-Administration
 • Cursus SQL Server Administration : Modules

  Module 1 : SQL Server Intro

  Module 2 : Server Configuration

  Module 3 : Database Configuration

  SQL Server Editions
  Storage Requirements
  OS Considerations
  Database Engine Service
  Analysis Server
  Data Quality Client
  Connectivity Tools
  Integration Services
  GUI Installation
  Standalone Instance
  Instance Configuration
  Feature Selection
  Instance Configuration
  Using sp_configure
  Processor Configuration
  Memory Configuration
  Trace Flags
  Ports and Firewalls
  System Databases
  mssqlsystemresource
  MSDB
  Master and Model
  Buffer Pool
  Hybrid Buffer Pool
  Data Storage
  Filegroups
  Filegroup Maintenance
  Memory-Optimized Filegroups
  Scoped Configurations
  Recovery Model
  Log Fragmentation
  Table Partitioning
  Partition Elimination
  Table Compression
  Durability
  Compiled Objects

  Module 4 : Indexes

  Module 5 : Database Consistency

  Module 6 : SQL Server Security

  Clustered Indexes
  Primary Key Clustering
  Nonclustered Indexes
  Covering Indexes
  Filtered Indexes
  In-Memory Indexes
  Maintaining Indexes
  Index Fragmentation
  Filtered Statistics
  Incremental Statistics
  Managing Statistics
  Consistency Errors
  Page Verify Option
  Suspect Pages
  Master DB Corruption
  Corruption of Binaries
  DBCC CHECKDB
  Checking for Errors
  Fixing Errors
  Emergency Mode
  DBCC Commands
  Consistency Checks
  Security Hierarchy
  Server Roles
  Logins
  Granting Permissions
  Database Level Security
  Schemas
  Object Level Security
  Server Audits
  Security Reports
  SQL Data Discovery
  Vulnerability Assessment

  Module 7 : Backup and Restore

  Module 8 : High Availability

  Module 9 : Performance

  Backup Fundamentals
  Recovery Models
  Backup Types
  Partial Backup
  Transaction Log Backup
  Backup Strategies
  Restoring a Database
  Restoring via T-SQL
  Using Management Studio
  Restoring Files
  Restoring Pages
  Availability Concepts
  Cost of Downtime
  Standby Servers
  Failover Clustering
  Automatic Page Repair
  Recovery Modes
  Availability Groups
  Log Shipping
  Scaling Workloads
  Database Snapshots
  Replication
  SQL Server Metadata
  Buffer Cache Usage
  Exposing File Stats
  Performance Tuning
  Retrieving Perfmon Counters
  Analyzing Waits
  Cycling Snapshots
  Rebuilding Indexes
  Lock Granularity
  Understanding Deadlocks
  Transactional Properties
 • Cursus SQL Server Administration : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus SQL Server Administration : Reviews

 • Cursus SQL Server Administration : Certificaat