fbpx

Cursus Oracle PL/SQL Programmeren

In de cursus PL-SQL Programmeren leren de deelnemers programmeren in PL-SQL, de procedurele programmeertaal van Oracle. PL-SQL sluit aan bij de query taal SQL maar breidt de mogelijkheden van SQL uit en verbetert de performance. In deze cursus staat de nieuwste versie van Oracle centraal, maar waar nodig worden features van oudere versies speciaal aangegeven.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Oracle PL/SQL Programmeren : Inhoud

  PL-SQL Intro

  De cursus Oracle PL/SQL Programmeren gaat van start met een bespreking van de plaats
  van PL-SQL in de verschillende Oracle tools. Hierbij wordt aangegeven welke voordelen het gebruik van PL-SQL biedt.

  PL-SQL Syntax

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan de syntax van PL-SQL, de structuur van PL-SQL programma's en aan statements, declaraties en expressies.

  Control Flow

  Ook control flow in PL-SQL met if else en case statements en de diverse loop constructies komen aan de orde.

  Cursors

  Dan wordt besproken wat cursors zijn en hoe zij gebruikt worden bij het benaderen van de database. Implicit cursors en cursor attributes passeren dan de revue.

  Transactions

  Aandacht wordt ook besteed aan PL-SQL transacties. Hierbij wordt een atomaire set van SQL data manipulatie statements in zijn geheel uitgevoerd of teruggedraaid.

  Error Handling

  Voorts wordt besproken hoe in PL-SQL wordt omgegaan met errors en exceptions. Het laten optreden van exceptions en error parameters zijn onderdeel van de cursus.

  Procedures and Functions

  Ook wat geavanceerdere onderwerpen zoals de creatie en het aanroepen van locale en stored procedures komen aan de orde.

  Packages

  Ook het gebruik van packages waarmee gerelateerde PL-SQL types, variabelen en subprogramma's worden gegroepeerd staat op het programma van de cursus Oracle PL/SQL Programmeren.

  Triggers

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan triggers. Trigger zijn programma's die automatisch worden afgevuurd wanneer bepaalde events optreden.

 • Cursus Oracle PL/SQL Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Oracle PL/SQL Programmeren

  De cursus Oracle PL/SQL Programmeren is bedoeld voor developers die PL-SQL willen gebruiken bij applicaties die een Oracle database benaderen.

  Voorkennis Cursus Oracle PL-SQL

  Om aan de cursus Oracle PL/SQL Programmeren te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met de query taal SQL vereist. Ervaring met programmeren in een procedurele programmeertaal is bevorderlijk voor de begripsvorming.

  Uitvoering Training Oracle PL-SQL Programmeren

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. Demos worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruime gelegenheid tot oefenen en theorie en praktijk wisselen elkaar af.

  Certificaat Cursus PL-SQL Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat van deelname aan PL-SQL Programmeren.

  Cursus Oracle PL/SQL
 • Cursus Oracle PL/SQL Programmeren : Modules

  Module 1 : PL-SQL Intro

  Module 2 : PL-SQL Syntax

  Module 3 : Control Flow

  What is PL-SQL
  Strenght of PL/SQL
  Basic Concepts
  Procedural possibilities
  Enhanced performance
  Oracle Suppport tools
  Oracle Specifics
  SQL Developer
  PL-SQL Structure
  Statements
  Declarations
  Assignments
  %TYPE and %ROWTYPE
  Expressions
  Comments
  NULL
  IF-THEN-ELSE statement
  CASE statements
  GOTO
  WHILE loops
  FOR loops with index
  FOR loops with cursor
  Infinite loops
  Nested blocks

  Module 4 : Cursors

  Module 5 : Transactions

  Module 6 : Error Handling

  Implicit cursor
  Query with SELECT INTO
  Query with cursor
  OPEN-FETCH-CLOSE
  FOR loops with cursor
  Cursor attributes
  Transaction in PL-SQL
  Queries for Changes
  Autonomous Transactions
  Locking
  Read Consistency
  Self Defined Records
  Exceptions
  RAISE
  EXCEPTION_INIT
  SQLCODE
  SQLERRM
  Parameters

  Module 7 : Procedures and Functions

  Module 8 : Packages

  Module 9 : Triggers

  Local versus stored procedures
  Parameters
  DEFAULT values
  Removing procedures
  Local and stored functions
  Functions in SQL
  Dependencies
  Recompilation
  Remote dependencies
  Benefits of Packages
  Package specification
  Package body
  Calling a function in SQL
  RAISE_APPLICATION_ERROR
  DESCRIBE
  Removing Packages
  NDS Packages
  Standard packages for SQL
  DML-triggers
  Statement triggers
  Row triggers
  Trigger Limitations
  Data integrity
  Cascading triggers
  System Event en DDL-triggers
  Triggers on user logon and logoff
  Shutdown and startup triggers
 • Cursus Oracle PL/SQL Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Oracle PL/SQL Programmeren : Reviews

 • Cursus Oracle PL/SQL Programmeren : Certificaat