fbpx
Code: DAT150
Duur in dagen: 3
Roostering: Op Aanvraag
Download: Infosheet
€ 1499

Cursus Oracle PL/SQL Programmeren

29-07 t/m 31-07-2019
28-10 t/m 30-10-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Oracle PL/SQL Programmeren

Cursus Oracle PL/SQL Deze cursus is bedoeld voor developers die PL-SQL willen gebruiken bij applicaties die een Oracle database benaderen.

Voorkennis Cursus Oracle PL/SQL

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met de query taal SQL vereist. Ervaring met programmeren in een procedurele programmeertaal is bevorderlijk voor de begripsvorming.

Uitvoering Training Oracle PL/SQL Programmeren

De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. Demos worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruime gelegenheid tot oefenen en theorie en exercise wisselen elkaar af. De cursus werkt met Oracle 11g maar is ook geschikt voor andere Oracle versies. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Cursus PL/SQL Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat PL-SQL Programmeren.

Inhoud Oracle PL/SQL Cursus

In de cursus PL-SQL Programmeren leren de deelnemers programmeren in PL-SQL, de procedurele programmeertaal van Oracle. PL-SQL sluit aan bij de query taal SQL maar breidt de mogelijkheden van SQL uit en verbetert de performance. Allereerst komt in de cursus de plaats van PL-SQL tussen de verschillende Oracle tools aan de orde. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de syntax van PL-SQL, de structuur van PL-SQL programma’s en aan statements, declaraties en expressies. Ook control flow in PL-SQL met if else en case statements en de diverse loop constructies komen aan de orde. Dan wordt besproken wat cursors zijn en hoe zij gebruikt worden bij het benaderen van de database. Ook wat gavanceerdere onderwerpen zoals de creatie en het aanroepen van locale en stored procedures en het gebruik van packages staat op het programma. Tenslotte wordt aandacht besteed aan triggers. In deze cursus staat Oracle 11g centraal, maar waar nodig worden Oracle9i, 10g en 11g features speciaal aangegeven.

Module 1 : PL-SQL Intro

Module 2 : PL-SQL Syntax

Module 3 : Control Flow

What is PL-SQL
Strenght of PL/SQL
Procedural possibilities
Enhanced performance
Oracle Suppport tools
Oracle Specifics
SQL Developer
Basic Concepts
PL-SQL Structure
Statements
Declarations
Assignments
%TYPE and %ROWTYPE
Expressions
Comments
NULL
Nested blocks
Syntax errors
IF-THEN-ELSE statement
CASE statements
GOTO
WHILE loops
FOR loops with index
FOR loops with cursor
Infinite loops

Module 4 : Cursors

Module 5 : Transactions

Module 6 : Error Handling

Implicit cursor
Query with SELECT INTO
Query with cursor
OPEN-FETCH-CLOSE
FOR loops with cursor
Parameters
Controls
Cursor attributes
Self defined records
Transaction in PL-SQL
Queries for changes
Autonomous transactions
Locking
Read consistency
Exceptions
RAISE
EXCEPTION_INIT
SQLCODE
SQLERRM

Module 7 : Procedures and functions

Module 8 : Packages

Module 9 : Triggers

Local versus stored procedures
Parameters
DEFAULT values
Removing procedures
Local and stored functions
Functions in SQL
Operators
Dependencies
Recompilation
Remote dependencies
Benefits of Packages
Package specification
Package body
Calling a function in SQL
RAISE_APPLICATION_ERROR
DESCRIBE
Removing Packages
NDS Packages
Standard packages for SQL
DML-triggers
Statement triggers
Row triggers
Instead-of-triggers
Trigger Limitations
Auditing
Data integrity
Cascading triggers
System Event en DDL-triggers
Triggers on user logon and logoff
Server error triggers
Shutdown and startup triggers

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl