fbpx

Cursus Oracle PL/SQL Programmeren

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Oracle PL/SQL Programmeren : Inhoud

  In de cursus PL-SQL Programmeren leren de deelnemers programmeren in PL-SQL, de procedurele programmeertaal van Oracle. PL-SQL sluit aan bij de query taal SQL maar breidt de mogelijkheden van SQL uit en verbetert de performance.

  Allereerst komt in de cursus de plaats van PL-SQL tussen de verschillende Oracle tools aan de orde. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de syntax van PL-SQL, de structuur van PL-SQL programma's en aan statements, declaraties en expressies. Ook control flow in PL-SQL met if else en case statements en de diverse loop constructies komen aan de orde.

  Dan wordt besproken wat cursors zijn en hoe zij gebruikt worden bij het benaderen van de database. Ook wat geavanceerdere onderwerpen zoals de creatie en het aanroepen van locale en stored procedures en het gebruik van packages staat op het programma.

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan triggers. In deze cursus staat de nieuwste versie van Oracle centraal, maar waar nodig worden Oracle 9i, 10g en 11g features speciaal aangegeven.

 • Cursus Oracle PL/SQL Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Oracle PL/SQL Programmeren

  De cursus Oracle PL/SQL Programmeren is bedoeld voor developers die PL-SQL willen gebruiken bij applicaties die een Oracle database benaderen.

  Voorkennis Cursus Oracle PL-SQL

  Om aan de cursus Oracle PL/SQL Programmeren te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met de query taal SQL vereist. Ervaring met programmeren in een procedurele programmeertaal is bevorderlijk voor de begripsvorming.

  Uitvoering Training Oracle PL-SQL Programmeren

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. Demos worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruime gelegenheid tot oefenen en theorie en exercise wisselen elkaar af. De cursus gebruikt de nieuwste versie van Oracle maar is ook geschikt voor andere Oracle versies. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus PL-SQL Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat PL-SQL Programmeren.

  Cursus Oracle PL/SQL
 • Cursus Oracle PL/SQL Programmeren : Modules

  Module 1 : PL-SQL Intro

  Module 2 : PL-SQL Syntax

  Module 3 : Control Flow

  What is PL-SQL
  Strenght of PL/SQL
  Basic Concepts
  Procedural possibilities
  Enhanced performance
  Oracle Suppport tools
  Oracle Specifics
  SQL Developer
  PL-SQL Structure
  Statements
  Declarations
  Assignments
  %TYPE and %ROWTYPE
  Expressions
  Comments
  NULL
  IF-THEN-ELSE statement
  CASE statements
  GOTO
  WHILE loops
  FOR loops with index
  FOR loops with cursor
  Infinite loops
  Nested blocks

  Module 4 : Cursors

  Module 5 : Transactions

  Module 6 : Error Handling

  Implicit cursor
  Query with SELECT INTO
  Query with cursor
  OPEN-FETCH-CLOSE
  FOR loops with cursor
  Cursor attributes
  Transaction in PL-SQL
  Queries for Changes
  Autonomous Transactions
  Locking
  Read Consistency
  Self Defined Records
  Exceptions
  RAISE
  EXCEPTION_INIT
  SQLCODE
  SQLERRM
  Parameters

  Module 7 : Procedures and functions

  Module 8 : Packages

  Module 9 : Triggers

  Local versus stored procedures
  Parameters
  DEFAULT values
  Removing procedures
  Local and stored functions
  Functions in SQL
  Dependencies
  Recompilation
  Remote dependencies
  Benefits of Packages
  Package specification
  Package body
  Calling a function in SQL
  RAISE_APPLICATION_ERROR
  DESCRIBE
  Removing Packages
  NDS Packages
  Standard packages for SQL
  DML-triggers
  Statement triggers
  Row triggers
  Trigger Limitations
  Data integrity
  Cascading triggers
  System Event en DDL-triggers
  Triggers on user logon and logoff
  Shutdown and startup triggers
 • Cursus Oracle PL/SQL Programmeren : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Oracle PL/SQL Programmeren : Reviews

 • Cursus Oracle PL/SQL Programmeren : Certificaat