fbpx

Cursus Go Programmeren

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Go Programmeren : Inhoud

  In de cursus Go Programmeren leren de deelnemers applicaties te ontwikkelen met de beknopte en efficiënte programmeertaal Go. Go is syntactisch vergelijkbaar met C, maar met de extra voordelen van memory safety, garbage collection en structural typing. De concurrency mechanismen in Go zijn gebaseerd op Communicating Sequential Processes (CSP) en Go programma's kunnen zo het beste halen uit multicore machines. Go is een snelle statisch getypeerde en gecompileerde taal maar voelt aan als een dynamisch getypeerde en geïnterpreteerde taal.

  Go Intro

  De cursus gaat van start met een bespreking van de syntax van Go met data types, type inference, arrays, control flow en operators. Hierbij komt ook het verschil tussen rvalues en lvalues aan de orde en wordt aandacht besteed aan immutable data.

  Functions en Closures

  Vervolgens wordt ingegaan op functions en parameter passing in Go. Het onderscheid tussen call by value en call by reference wordt uitgelegd. En ook variadic functions, recursion en closures komen aan de orde.

  Pointers

  Dan is het tijd om aandacht te besteden aan het gebruik van pointers in Go. Het verschil met pointers in C wordt besproken evenals pointer arithmetic, nil pointers en pointers tot pointers.

  Classes

  Ook classes in Go zijn onderdeel van het programma. De cursus gaat in op de twee manieren waarop Go een alternatief biedt voor traditionele inheritance. De eerste is embedding en kan worden beschouwd als een geautomatiseerde vorm van composition of delegation. De tweede is het gebruik van Go interfaces, die runtime polymorphism bieden.

  Error Handling

  En ook de specifieke manier van error afhandeling in Go met het error en panic interface komt aan de orde. Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan het recover interface en de analyse van stack traces.

  Concurrency

  Tenslotte wordt ingegaan op concurrency in Go met Go routines, sending and receiving met channels en worker pools en synchronisatie mechanismen.

 • Cursus Go Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Go Programmeren

  De cursus Go Programmeren is bedoeld voor developers die willen leren programmeren in de de taal Go en de mogelijkheden ervan willen leren kennen.

  Voorkennis training Go Programmeren

  Om aan deze cursus deel te nemen is voorafgaande kennis van en ervaring met programmeren in een moderne programmeertaal zoals Java, C# of Python noodzakelijk.

  Uitvoering cursus Go Programmeren

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. Illustratieve demo’s worden gebruikt om de behandelde concepten te verduidelijken. Er is voldoende gelegenheid om te oefenen en afwisseling van theorie en praktijk. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering cursus Go Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Go Programmeren.

  Cursus Go Programmeren
 • Cursus Go Programmeren : Modules

  Module 1 : Intro Go

  Module 2 : Language Syntax

  Module 3 : Operators and Control Flow

  Origins of Go
  Features of Go
  Compilation Model
  Type Inference
  Concurrency Support
  Go Routines
  Native Binaries
  Intentionally Exclusions
  Inheritance
  Operator Overloading
  Installing Go
  Comments
  Go Programs
  Identifiers
  Data Types
  Integers and Floats
  Strings and Booleans
  Derived Types
  Variable Declaration
  Static Type Declaration
  Type Inference
  lvalues and rvalues
  Constants
  String Literals
  UTF-8 Sequences
  Immutability
  Operator Types
  Miscellaneous Operators
  Operator Precedence
  if and else
  Nested if
  switch Statement
  select Statement
  for Loop
  Nested Loops
  Infinite Loops
  range Keyword
  break and continue
  goto Statement

  Module 4 : Functions

  Module 5 : Arrays

  Module 6 : Pointers

  Function Definition
  Function Declaration
  Calling Functions
  Local and Global Variables
  Parameters
  Return Values
  Call by Value and by Reference
  Functions as Values
  Function Closures
  Methods
  Variadic Functions
  Recursion
  Array Types
  Declaring Arrays
  Initializing Arrays
  Accessing Array Elements
  Multi Dimensional Arrays
  Passing Arrays
  Variables and Adresses
  Slices
  Nil Slice
  Subslicing
  len() and cap() Functions
  append() and copy() Functions
  Address Operator
  Pointer Type
  Accessing Pointers
  Pointer Arithmetic
  Comparison C Pointers
  Uage of Pointers
  Dereferencing Pointers
  Nil Pointers
  Array of Pointers
  Pointer to Pointer
  Pointers as Parameters
  Type Casting

  Module 7 : Data Structures

  Module 8 : Error Handling

  Module 9 : Concurrency

  User Defined Data Types
  type Statement
  struct Keyword
  Structure Definition
  Accessing Structure Members
  Passing Structures
  Pointers to Structures
  Object Oriented Programming
  Structs versus Classes
  Composition over Inheritance
  Polymorphism
  Maps, Keys and Values
  make() and delete() Function
  Interfaces
  Error is Type
  Error Interface
  Panic Interface
  Reasons for Panic
  Comparison to Exceptions
  Using Multiple Return Values
  Unrecoverable Error
  Programmer Error
  Defer Execution
  Recover Interface
  Runtime panics
  Goroutines
  Stack Trace
  Analyzing Stack Traces
  Concurrency versus Parallelism
  Goroutines versus Threads
  Multiplexing
  Channels
  Race Conditions and Deadlock
  Multiple Goroutines
  Declaring Channels
  Sending and Receiving with Channels
  Blocking by Default
  Unidirectional Channels
  Buffered Channels
  Worker Pools
  WaitGroup
  Select and Mutex
 • Cursus Go Programmeren : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Go Programmeren : Reviews

 • Cursus Go Programmeren : Certificaat