fbpx

Cursus Java EE Technologies

De cursus Java EE Technologies is bedoeld voor systeem architecten die betrokken zijn bij de inzet van Java EE technologie. De deelnemers leren hoe ze de juiste keuzes kunnen maken tussen concurrerende opties. De cursus biedt een overzicht en vergelijking van verschillende moderne Java EE technologieën en brengt de kennis van de deelnemers op een hoger niveau.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Java EE Technologies : Inhoud

  Java EE platform

  Na een overzicht van het Java EE platform, worden de belangrijkste componenten, Servlets en JSP's, behandeld. Ook het JSF Framework als MVC layer over de basis van Servlets en JSP's wordt besproken. Verder komen Single Page Applications aan de orde en wordt de Ajax technologie besproken die gebaseerd is op asynchrone requests naar de server.

  JavaScript Frameworks

  Ook de essentie van diverse JavaScript frameworks, zoals Angular, React en Vue komen daarbij aan de orde. Vervolgens wordt ingegaan op Java Management Extensies, JMX, die de monitoring en management van Java Applicaties en Servers mogelijk maken.

  Enterprise Beans

  De andere belangrijke component van het Java EE platform, Enterprise Beans of EJB's, wordt besproken en de mogelijkheden voor persistentie in Java (JDBC en Persistence API) worden behandeld.

  Web Services en Micro Services

  De modules SOAP en REST Services geven een overzicht van de Java Web Service technologie. En ook het opzetten van een Micro Service Architecture en de diverse frameworks die daarvoor kunnen worden gebruikt komen aan de orde.

  JMS en Security

  De cursus wordt afgesloten met een bespreking van de Java Messaging Service (JMS) en security in het Java EE platform met policies, certificates, authentication, authorisation, JSON Tokens, API keys en JAAS.

 • Cursus Java EE Technologies : Training

  Doelgroep Cursus Java EE Technologies

  De cursus Java EE Technologies and Architecture is bestemd voor Systeem architecten en developers die de juiste keuzes willen maken bij de inzet van Java technologie en applicatie beheerders die verschillende Java technologieën beter willen begrijpen.

  Voorkennis Java EE Technologies

  Algemene basis kennis van software architectuur en kennis van het Java Platform is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training Java EE Technologies

  Deze cursus heeft een praktisch karakter, maar is geen programmeer cursus. Het gaat om het begrip van de werking van de technologie. De theorie wordt afgewisseld met korte case studies. Er wordt gebruik gemaakt van moderne IDE's, zoals Eclipse en NetBeans en van Application Servers and JBoss en Tomcat. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Java EE Technologies

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java EE Technologies.

  cursus Java EE Technologies en Architecture
 • Cursus Java EE Technologies : Modules

  Module 1 : Java EE Architecture

  Module 2 : Servlets and JSP's

  Module 3 : Java Server Faces

  Java EE Standard
  Java EE Servers
  Web Components
  EJB Components
  Persistent Entities
  Standard Java Beans
  Layered Architecture
  Container Services
  Java EE Web Services
  Deployment Descriptors
  Annotations
  Packaging in EAR Files
  What is a Servlet?
  Servlet Initialization
  HTTP Protocol
  Form Submission
  Concurrent Access
  What is a JSP?
  Translation and Request Time
  Scopes in Web Applications
  ServletContext Scope
  Session and Request Scope
  Web Application Structure
  Classic MVC Pattern
  JSF Feature Overview
  Request Processing Phases
  Server Side UI Components
  JSF Component Libraries
  Deployment Descriptor
  Faces Configuration File
  Facelets Page Structure
  Managed Beans
  Expression Language
  Facelet Default Navigation
  Event Handling
  Validators and Convertors

  Module 4 : Single Page Applications

  Module 5 : JMX

  Module 6 : Enterprise Java Beans

  Classic Web Application Model
  Ajax Web Application Model
  Single Page Applications
  Typical Ajax Interactions
  Creating XMLHttpRequest
  XMLHttpRequest Methods
  XMLHttpRequest Object Properties
  Sending the Request
  XMLHttpRequest readyState
  responseText and responseXML
  JavaScript Frameworks
  Angular, React and Vue
  Java Management Extensions
  JMX Goal
  Where is JMX used
  Managed Beans
  MBean flavors
  JMX Architecture
  Java SE Mbeans
  Naming MBeans
  MBean Server
  Registering Mbeans
  Manipulating MBeans
  Notification Listener
  EJB Features
  Session Beans
  Statefull and Stateless
  Architecture of an EJB
  Remote versus Local Clients
  Web Service Clients
  EJB 3.x Programming Model
  Life Cycle Session Beans
  Session Bean Pools
  Activation and Passivation
  Message Driven beans
  Life Cycle MDB Beans

  Module 7 : Persistence Technologies

  Module 8 : SOAP Services

  Module 9 : REST Services

  Direct File I/O and Serialization
  JDBC Overall Architecture
  JDBC Drivers and URL's
  Object Relational Mapping
  Persistence API in EJB 3.x
  Entity Classes
  Entity Manager
  Persistence Context
  Persistence Unit
  Entity Lifecycle
  Merging Objects
  Managing Identity
  What is a Web Service?
  RPC versus Document Style
  XML-Schema
  Java XML Mapping
  Java API XML Binding
  JAXB Binding Life Cycle
  JAXB API
  SOAP Messages
  Web Service Description Language
  JAX-WS
  Service Side Programming Model
  Client Side Programming Model
  What is REST?
  Standard HTTP Methods
  ID and Links
  Reference Implementation
  JAX-RS
  Addressing
  Path Parameters
  Content Negotation
  Multiple Representations
  Stateless Communications
  Container Item Pattern
  Map, Key, Value Pattern

  Module 10 : Micro Services

  Module 11 : Java Messaging Service

  Module 12 : Java Security

  What are Microservices?
  Creating HTTP MicroServices
  Consuming HTTP MicroServices
  MicroService Frameworks
  Spring BOOT
  Automatic Configuration
  Application Packaging
  DropWizard MicroServices
  Reactive Microservices
  From Callbacks to Observables
  Message Based Microservices
  What is JMS?
  Messaging Characteristics
  JMS API
  Publish and Subscribe
  Point tot Point
  JMS Architectural Components
  Message Types
  Creating and Receiving Messages
  Message Driven Beans
  MessageListeners
  onMessage method
  Authentication and Authorization
  JAAS
  Declarative Security
  Programmatic security
  Form Based Authentication
  Basic and Digest Authentication
  Secure Sockets Layer
  Encryption Types
  REST Service Security
  JSON Web Tokens
  API Keys
 • Cursus Java EE Technologies : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Java EE Technologies : Reviews

  Freek : ABN-AMRO
  Prima cursus, we volgden met z'n tweetjes te cursus waardoor de inhoud op maat kon worden gemaakt. Focus van de cursus is met name op de java code techniek minder op de architectuur. Daar zou iets meer aandacht voor mogen zijn.
 • Cursus Java EE Technologies : Certificaat