fbpx

Cursus Flutter Mobile Development

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Flutter Mobile Development : Inhoud

  In de cursus Flutter Mobile Development leer je hoe je met Google's open source UI toolkit Flutter mobiele applicaties kunt ontwikkelen voor iOS and Android in de Dart programmeer taal. Dezelfde code base is daarbij tevens geschikt voor web en desktop applicaties.

  Flutter Intro

  Het Flutter Framework komt met een groot aantal kant en klare en aanpasbare widgets die rekening houden met alle platform verschillen ten aanzien van scrolling, navigatie, icons en fonts. Flutter applicaties worden verder door hot reloading ogenblikkelijk vertaald in native code met de Dart native compilers.

  Flutter Architectuur

  Na een introductie in de Flutter Architecture wordt ingegaan op de Flutter SDK, Flutter packages en de Flutter package manager. Ook worden de voornaamste widgets en widget composability aan de orde gesteld.

  Dart Programmeer Taal

  Vervolgens worden de voornaamste kenmerken van de Dart programmeer taal behandeld zoals data types, dynamic variables en classes en objects.

  Flutter Widgets

  Ook is er aandacht voor het ontwerpen van het User Interface met Flutter widgets en komen de verschillen tussen de diverse types widgets aan bod zoals stateful versus stateless widgets, container widgets, layout widgets en listener widgets.

  State en Routing

  Eveneens belangrijke onderwerpen in de cursus zijn hoe in Flutter applicaties wordt omgegaan met state en hoe navigatie en routing kan worden geïmplementeerd.

  Flutter Database Access

  Tenslotte is er aandacht voor database benadering. Hierbij worden SQLite en Firebase besproken en het wordt ingegaan op asynchrone calls naar een REST API.

 • Cursus Flutter Mobile Development : Training

  Doelgroep Cursus Flutter Mobile Development

  De cursus Flutter Mobile Development is bedoeld voor developers die willen leren hoe ze cross-platform mobiele apps kunnen ontwikkelen met het Flutter Framework en de Dart programmeertaal.

  Voorkennis Cursus Flutter Mobile Development

  Programmeerervaring in een bij voorkeur object georiënteerde taal is vereist om aan de cursus Flutter Mobile Development deel te nemen. Kennis over de ontwikkeling van mobiele apps is gunstig voor de begripsvorming.

  Uitvoering Training Flutter Mobile Development

  De stof wordt behandeld aan de hand van presentaties. Demo's worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Theorie en oefeningen worden tijdens de cursus afgewisseld. Het cursusmateriaal is in het Engels. De lestijden zijn van 9.30 uur tot 16.30 uur

  Certificering Flutter Mobile Development

  De deelnemers ontvangen een officieel certificaat Flutter Mobile Development na succesvolle afronding van de cursus.

  Cursus Flutter Mobile Development Programming
 • Cursus Flutter Mobile Development : Modules

  Module 1 : Flutter Intro

  Module 2 : Application Architecture

  Module 3 : Dart Language

  Mobile Apps
  Platform Independence
  Dart Language
  Flutter Framework
  Flutter SDK
  Flutter Architecture
  Android Studio
  Rendering UI
  Flutter Widgets
  Reactive Programming
  Flutter Performance
  Installing Flutter
  Flutter Doctor
  Flutter Packages
  Flutter Package Manager
  Directory Structure
  Everything is a Widget
  Composability Feature
  Gestures
  Widget State
  Layers
  Android Layer
  iOS Layer
  Rendering Layer
  Flutter Native Layer
  Core Platform Code
  Dart Variables
  Data Types
  Numbers and Strings
  Lists and Maps
  Booleans
  Dynamic Variables
  Decision Making
  Loop Statements
  Functions
  Classes and Objects
  Constructors
  Fields and Methods
  Getters and Setters

  Module 4 : GUI Design

  Module 5 : State Management

  Module 6 : Data Access

  Stateless Widgets
  Stateful Widgets
  Scaffolds
  Widget Build Visualization
  Platform Specific Widgets
  Images and Text
  Layout Widgets Types
  Single Child Widgets
  Container Widgets
  Multiple Child Widgets
  Gestures Types
  GestureDetector
  Listener Widgets
  Importance of State
  App Life Cycle
  Ephemeral State
  Application State
  Model and Scoped Model
  ScopedModelDescendant
  Navigation and Routing
  URL Patterns
  Pattern Matching
  MaterialPageRoute
  Navigation.push
  Navigation.pop
  Adding Animation
  Accessing Databases
  SQLite and Firebase
  sqflite Package
  Open Database
  Execute SQL Query
  await and Futures
  Advanced Queries
  Cloud Firestore
  Firebase Console
  Asynchronous Calls
  Accessing REST API's
  http Package
  Web Requests
 • Cursus Flutter Mobile Development : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Flutter Mobile Development : Reviews

 • Cursus Flutter Mobile Development : Certificaat