fbpx

Cursus Dynamic HTML

In de cursus Dynamic HTML leert u interactieve en dynamische web pagina's te maken. HTML is geen programmeer taal maar een statische markup language. Op zichzelf is HTML niet dynamisch, maar door HTML te combineren met JavaScript en CSS kunnen we dynamische pagina's krijgen. De cursus gaat daarbij uit van puur JavaScript, HTML en CSS zonder gebruik te maken van een framework zoals Angular, React of Vue.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Dynamic HTML : Inhoud

  Intro Dynamic HTML

  De cursus gaat van start met een overzicht van de standaarden HTML, XHTML en HTML5 en hun verschillen. Daarbij komt ook semantische en structurele markup aan de orde en de mogelijke DOCTYPE's in HTML documenten.

  CSS

  Vervolgens wordt ingegaan op de Cascading Stylesheet (CSS) Standaard waarmee aan de hand van selectors en HTML attributen de stijl waarin HTML elementen worden weergegeven wordt bepaald. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan class en Id selectors, evenals interne en externe stylesheets.

  HTML DOM

  Dan is het de beurt een bespreking van de hiërarchische structuur van HTML pagina's die wordt beschreven in de HTML DOM. De verschillende node types en hun properties en methods worden daarbij besproken.

  JavaScript

  Eveneens worden de fundamentals van de programmeer taal JavaScript aan de orde gesteld. JavaScript is standaard aanwezig in alle browsers. De data types, control flow constructies en operatoren van de taal passeren de revue. Ook wordt uitgelegd hoe JavaScript in pagina's wordt opgenomen en uitgevoerd.

  Dynamic HTML

  Onderdeel van het programma van de cursus is ook de interactie tussen JavaScript code en de HTML DOM. Aan de orde komt hoe de content van de pagina wordt aangepast door het uitvoeren van JavaScript code. DOM API functies als getElementById en event handling met callback functies worden hierbij behandeld.

  Ajax

  Tenslotte wordt ingegaan op Ajax technologie waarbij delen van de pagina door een HTTP Request naar de server worden ververst zonder de hele pagina opnieuw op te halen. Het verwerken van de JSON of XML response in JavaScript wordt eveneens besproken.

 • Cursus Dynamic HTML : Training

  Doelgroep Cursus Dynamic HTML

  De cursus Dynamic HTML is bedoeld voor personen die willen leren hoe je dynamische en interactieve web pagina's kunt maken.

  Voorkennis Dynamic HTML

  Om aan deze cursus deel te kunnen nemen is kennis van HTML vereist. Kennis van een script taal zoals VBScript of JavaScript wordt aanbevolen.

  Uitvoering Training Dynamic HTML

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Demo's worden gebruikt om de concepten te verduidelijken. Er is voldoende gelegenheid om te oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Dynamic HTML

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Dynamic HTML.

  Cursus Dynamic HTML
 • Cursus Dynamic HTML : Modules

  Module 1 : Intro Dynamic HTML

  Module 2 : CSS

  Module 3 : HTML DOM

  HTML Structure
  DOCTYPE
  Standards Compliance DOCTYPE
  Semantic or Structural Markup
  Benefits of Semantic Markup
  Problems with Tables
  Headings and Paragraphs
  Line Breaks and Emphasis
  HTML, XHTML of HTML5
  Validation
  Well Formed and Valid Documents
  What is XHTML
  XHTML Document Structure
  What is CSS?
  Rendering with CSS
  Selectors
  Selector Types
  HTML Selectors
  Class Selectors
  SPAN and DIV as carriers
  ID Selectors
  Adding CSS Files
  CSS Positioning Attributes
  CSS Position Property
  CSS Visibility Property
  CSS Z-index Property
  HTML DOM
  Element Access
  Building a DOM tree
  DOM and Browser Object Model
  DOM Representation
  Node Object
  DOM Node Types
  Properties of Node Types
  Node Properties
  Node Methods
  DOM Data Structures
  NamedNodeMap Interface
  Example Document and Tree

  Module 4 : JavaScript

  Module 5 : Dynamic HTML

  Module 6 : Ajax

  JavaScript Characteristics
  ECMA Standard
  JavaScript Code Execution
  script tag
  JavaScript Files
  Variables
  JavaScript Types
  Numbers and Strings
  Arrays
  Control Logic
  Operators
  Debugging JavaScript
  DHTML Technologies
  DOM API
  getElemenById
  getElementByName
  getElementsByTagName
  Localization by XPath
  Event Handlers
  Callback Functions
  onchange Event
  onmousedown Event
  Form Validations
  Regular Expressions
  Classic Synchronous App. Model
  Ajax Asynchronous App. Model
  Typical Ajax Interactions
  Creating XMLHttpRequest
  XMLHttpRequest Methods
  XMLHttpRequest Properties
  Fetch API
  Sending the Request
  XMLHttpRequest readyState
  Listening for Response
  JSON and XML Responses
  Processing the Response
 • Cursus Dynamic HTML : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Dynamic HTML : Reviews

 • Cursus Dynamic HTML : Certificaat