fbpx

Cursus Scala Programmeren

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Scala Programmeren : Inhoud

  In de cursus Scala Programmeren worden de syntax en mogelijkheden van de Scala programmeertaal besproken. Scala combineert de kracht van object georiënteerd en functioneel programmeren en maakt het mogelijk om met aanzienlijk minder code een vergelijkbare functionaliteit te leveren als Java of C#.

  Scala Intro

  De cursus Scala Programmeren gaat van start met een bespreking van de concepten en karakteristieken van de Scala taal in vergelijking met Java. Scala levert net als Java code op die in de Virtual Machine wordt geladen.

  Scala Syntax

  Vervolgens wordt aandacht besteed de syntax de data types, variabelen, control structures en packages van Scala, evenals de mogelijkheden om Scala uit te breiden en het gebruik van Scala Frameworks zoals het Lift Web Framework en het Play Framework.

  Functions and Closures

  Speciale aandacht gaat uit naar de functionele aspecten van Scala zoals first-class functions, higher order functions en de verschillende manieren van parameter overdracht in Scala. Ook andere typische taal elementen van Scala komen aan de orde zoals closures en deferred execution.

  Data Structures

  Vervolgens wordt stil gestaan bij data structures en collection types in Scala zoals lists, maps en tuples en hun respectievelijke higher order functions.

  Classes en Traits

  Ook de object georiënteerde aspecten van Scala zoals inheritance, constructors, companion objects en overriding worden besproken. Hierbij komt de ondersteuning van duck typing aan de orde. Uitgebreid wordt eveneens stil gestaan bij het concept van Scala Traits and het gebruik van mixins.

  Pattern Matching

  Een aparte module is gewijd aan pattern matching in Scala. Hierin passeren Match expressions, Match met variables en Match met Sequences de revue. Ook komen wildcards aan de orde en wordt besproken hoe met any kan worden omgegaan.

  Akka en Actors

  Tot slot wordt aandacht besteed aan concurrency in Scala met het Akka Framework en met gebruikmaking van Actors en Mailboxes en asynchrone communicatie.

 • Cursus Scala Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Scala Programmeren

  Deze cursus is bestemd voor Java, C# en andere developers die willen leren programmeren in Scala of die de mogelijkheden van Scala willen onderzoeken.

  Voorkennis Cursus Scala Programmeren

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis en ervaring met een object georiënteerde programmeertaal zoals Java of C# vereist.

  Uitvoering Training Scala Programmeren

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Demo's worden gebruikt om de concepten te verduidelijken. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Er wordt gebruik gemaakt van een moderne IDE. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Scala Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Scala Programmeren.

  Cursus Scala Programmeren
 • Cursus Scala Programmeren : Modules

  Module 1 : Scala Intro

  Module 2 : Language Syntax

  Module 3 : Functions and Closures

  Introducing Scala
  Basic Syntax
  Scala Concepts
  Semicolons
  Scala Keywords
  Scala Characteristics
  Comments in Scala
  Interactive Shell
  Compiling Scala
  Scala HelloWorld
  Variables and Constants
  Java versus Scala
  Scala versus Java
  Scala Resources
  Variables and Scopes
  Scala Data Types
  Scala Type Hierarchy
  If and Else Statements
  Multiple Selection
  For and While Loops
  For Yield Filtering
  Breakable Blocks
  Formatted Strings
  Scala Arrays
  Multidimensional Arrays
  Ranges
  Scala Operators
  Reserved Symbols
  Scala Functions
  Call by Value and by Name
  Named Parameters
  Variable Arguments
  Default Parameters
  Recursive Functions
  Nested Functions
  Methods versus Functions
  Anonymous Functions
  First Class Functions
  Higher Order Functions
  Partially Applied Functions
  Currying Functions
  Simple Closure

  Module 4 : Data Structures

  Module 5 : Classes and Traits

  Module 6 : Pattern Matching

  Scala Collection Hierarchy
  Scala Lists
  Nills and Cons
  Head and Tail
  List Concatenation
  Scala Sets
  Concatenation Min and Max
  Intersections and Unions
  Scala Maps
  Keys and Values
  Scala Tuples
  Scala Options
  GetOrElse
  Scala Object Orientation
  Scala Classes
  Preventing State Change
  Object Singleton
  Constructors
  Companion Objects
  Inheritance
  Abstract Classes
  Traits
  Partial Trait Implementation
  Abstract Members
  Mixins
  Implicit Classes
  Unit returning Expressions
  Dealing with Any
  Match Expression
  Example Match Expressions
  Matching using case Classes
  Match with Variables
  Match with Sequences
  Extended Wildcard _*
  Scala versus Java
  Pattern Matching in Assignments
  Match with Types
  Matching on Tuples
  Pattern Matching with Option

  Module 7 : Scala Concurrency

  Concurrent Programming
  Akka Framework
  Actors in Akka
  Hello Akka World
  ActorSystem
  Actor Hierarchy
  Actor Information
  Supervision
  Supervision Strategies
  Top Level Supervisors
  OneForOneStrategy
  Location Transparency
  Akka Guidelines
 • Cursus Scala Programmeren : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Scala Programmeren : Reviews

  Berry : Working Spirit
  Goed inzicht gekregen in functioneel versus OO programmeren. Demos waren prima. Voorbeelden met Scala console duurden iets te lang ivm met kopieren van tekst.
  Hua : Sanoma Media
  Veel geleerd. Dank voor de cursus. Uitstekende lunch.
  Erik : Gracenote Sports
  Veel informatie in korte tijd. Leuk om te zien hoe een applicatie van scratch af aan wordt opgebouwd.
 • Cursus Scala Programmeren : Certificaat