fbpx
Code: JAV650
Duur in dagen: 2
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1099

Cursus Java voor Applicatie Beheerders

22-07 t/m 23-07-2019 startgarantie
23-09 t/m 24-09-2019
25-11 t/m 26-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Java voor Applicatie Beheerders

Cursus Java voor Applicatie Beheerders
De cursus Java voor Applicatie Beheerders is bestemd voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor het monitoren en beheren van Java applicaties en problemen met Java applicaties moeten oplossen alsook voor andere geinteresseerden.

Voorkennis Applicatie Beheerders

Algemene basis kennis van computer systemen en software ontwikkeling is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen. Ervaring met programmeren is bevorderlijk voor de begripsvorming.

Uitvoering Training Java voor Applicatie Beheerders

In deze hands-on cursus wordt de theorie behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt deze afgewisseld met oefeningen. Demos zorgen voor een verduidelijking van de theorie. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat Java voor Applicatie Beheerders.

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java voor Applicatie Beheerders.

Inhoud Cursus Java voor Applicatie Beheerders

In de cursus Java voor Applicatie Beheerders worden de fundamenten van het Java SE en EE platform, de Java taal en de mogelijkheden voor het managen en monitoren van Java software besproken. De deelnemers zullen vertrouwd raken met Java applicaties en hun data types, het object georiënteerde karakter van Java, de packaging van Java applicaties, de beginselen van garbage collection en het Java thread-model. Een belangrijke module van de cursus behandelt de verschillende logging mechanismen in Java software en de configuratie van de logging. Ook wordt aandacht besteed aan de principes van exception handling in Java en hoe stack traces geïnterpreteerd kunnen worden. De Java EE standaard wordt eveneens besproken en er wordt aandacht besteed aan Java EE Web Components zoals servlets en JSP’s. Hierbij wordt ook de reference implementatie voor Web Components, de Tomcat server, behandeld. De deelnemers raken ook vertrouwd met Java Management Extensions (JMX) als standaard en API voor (remote) management en monitoring van Java applicaties. De principes van memory management in Java en de verschillende opties om garbage collection te configureren worden ook besproken. Het laatste onderwerp van de cursus is de performance monitoring en performance tuning van Java applicaties. Optionele modules over Java Database Connectivity (JDBC) en de Java Messaging Service (JMS) zijn beschikbaar en worden besproken als dit gewenst is.

Module 1 : Java Intro

Module 2 : log4j Logging

Module 3 : Stack Tracing

Java Platform
Java Editions
Java Libraries
Types of Java Applications
Compiling and Running Programs
Standalone Application structure
Java Variables
Primitive Data Types
Classes and Objects
Inheritance
Casting Objects
Packages
Packaging in JAR files
Garbage Collection
Java Thread Model
Thread Characteristics
Logging in Java
log4j characteristics
log4j Basic Concepts
java.util Logging
Logging API
Simple Logging
Logging Configuration
log4j properties
Configuration Options
Loggers
Logger Output Hierarchy
Inheriting Logging Levels
Logger Names
Log Levels
Appenders
Layouts
Error Conditions
Exceptions in Java
Exception Handling
Generated Stack Traces
Finally Clause
Exception information
Predefined Exceptions
Multiple catch clauses
ArrayIndexOutOfBoundsException
NullPointerExceptions
ClassCastExceptions
NumberFormat Exceptions
Creating Exception Classes
Throwing Exceptions
Chained Exceptions
Assertions

Module 4 : Java EE

Module 5 : Java Management Extensions

Module 6 : Memory Management

Java EE Standard
Java EE Servers
Servlets and JSP’s
Translation and Request Time
EJB Components
Java EE API’s
Apache Tomcat
Tomcat Directories
Configuration Files
Web Application Structure
Deployment Descriptor
Sessions
Tomcat Logging
What is JMX?
JMX Goal
Where is JMX used
Managed Beans
MBean flavors
JMX Architecture
Java SE Mbeans
Naming MBeans
MBean Server
Registering Mbeans
Manipulating MBeans
Notifications
Notification Listener
JVM’s Internal Architecture
Heap and Stack
Java Memory Management
Object Lifecycle
Strong Object References
Invisible and Unreachable
Circular References
Tuning Garbage Collection
Generational GC
Heap Space Organization
Tuning Garbage Collection
GC Algorithms
Finalization

Module 7 : Java Performance Tuning

Optional Appendix : JDBC

Optional Appendix : JMS

Influences on Performance
JIT Compilation
Hotspot JVM
Monitoring, Profiling, Tuning
String Handling
Buffered and New I/O
Synchronization
Collections
Serialization
Lazy Loading
Java Database Connectivity (JDBC)
JDBC Overall Architecture
JDBC Operation
JDBC Drivers
Database URL’s
ClassNotFoundException
Using Tomcat and JDBC
Configuring JNDI JDBC Resources
Context.xml in META-INF
JDBC in Web Applications
What is JMS?
JMS Terminology
JMS Programming Model
Message Consumption
Messaging Domains
Queues
Topics
Message Types
Message Headers
Durable Subscriptions

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl