fbpx

Cursus Java voor Applicatie Beheerders

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Java voor Applicatie Beheerders : Inhoud

  In de cursus Java voor Applicatie Beheerders worden de fundamenten van het Java SE en EE platform, de Java taal en de mogelijkheden voor het managen en monitoren van Java software besproken.

  Java Fundamentals

  De deelnemers zullen vertrouwd raken met Java applicaties en hun data types, het object georiënteerde karakter van Java, de packaging van Java applicaties, de beginselen van garbage collection en het Java thread-model.

  Logging

  Een belangrijke module van de cursus behandelt de verschillende logging mechanismen in Java software en de configuratie van de logging.

  Exception Handling

  Ook wordt aandacht besteed aan de principes van exception handling in Java en hoe stack traces geïnterpreteerd kunnen worden.

  Java EE

  De Java EE standaard wordt eveneens besproken en er wordt aandacht besteed aan Java EE Web Components zoals servlets en JSP's. Hierbij wordt ook de reference implementatie voor Web Components, de Tomcat server, behandeld.

  Java Management Extensions

  De deelnemers raken ook vertrouwd met Java Management Extensions (JMX) als standaard en API voor (remote) management en monitoring van Java applicaties. De principes van memory management in Java en de verschillende opties om garbage collection te configureren worden ook besproken.

  Performance Tuning

  Het laatste onderwerp van de cursus is de performance monitoring en performance tuning van Java applicaties. Optionele modules over Java Database Connectivity (JDBC) en de Java Messaging Service (JMS) zijn beschikbaar en worden besproken als dit gewenst is.

 • Cursus Java voor Applicatie Beheerders : Training

  Doelgroep Cursus Java voor Applicatie Beheerders

  De cursus Java voor Applicatie Beheerders is bestemd voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor het monitoren en beheren van Java applicaties en problemen met Java applicaties moeten oplossen alsook voor andere geïnteresseerden.

  Voorkennis Applicatie Beheerders

  Algemene basis kennis van computer systemen en software ontwikkeling is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen. Ervaring met programmeren is bevorderlijk voor de begripsvorming.

  Uitvoering Training Java voor Applicatie Beheerders

  In deze hands-on cursus wordt de theorie behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt deze afgewisseld met oefeningen. Demos zorgen voor een verduidelijking van de theorie. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Java voor Applicatie Beheerders

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java voor Applicatie Beheerders.

  Cursus Java voor Applicatie Beheerders
 • Cursus Java voor Applicatie Beheerders : Modules

  Module 1 : Java Intro

  Module 2 : log4j Logging

  Module 3 : Stack Tracing

  Java Platform
  Java Editions
  Java Libraries
  Types of Java Applications
  Compiling and Running Programs
  Standalone Application structure
  Java Variables
  Primitive Data Types
  Classes and Objects
  Inheritance
  Casting Objects
  Packages
  Packaging in JAR files
  Garbage Collection
  Java Thread Model
  Thread Characteristics
  Logging in Java
  log4j characteristics
  log4j Basic Concepts
  java.util Logging
  Logging API
  Simple Logging
  Logging Configuration
  log4j properties
  Configuration Options
  Loggers
  Logger Output Hierarchy
  Inheriting Logging Levels
  Logger Names
  Log Levels
  Appenders
  Layouts
  Error Conditions
  Exceptions in Java
  Exception Handling
  Generated Stack Traces
  Finally Clause
  Exception information
  Predefined Exceptions
  Multiple catch clauses
  ArrayIndexOutOfBoundsException
  NullPointerExceptions
  ClassCastExceptions
  NumberFormat Exceptions
  Creating Exception Classes
  Throwing Exceptions
  Chained Exceptions
  Assertions

  Module 4 : Java EE

  Module 5 : Java Management Extensions

  Module 6 : Memory Management

  Java EE Standard
  Java EE Servers
  Servlets and JSP's
  Translation and Request Time
  EJB Components
  Java EE API's
  Apache Tomcat
  Tomcat Directories
  Configuration Files
  Web Application Structure
  Deployment Descriptor
  Sessions
  Tomcat Logging
  What is JMX?
  JMX Goal
  Where is JMX used
  Managed Beans
  MBean flavors
  JMX Architecture
  Java SE Mbeans
  Naming MBeans
  MBean Server
  Registering Mbeans
  Manipulating MBeans
  Notifications
  Notification Listener
  JVM's Internal Architecture
  Heap and Stack
  Java Memory Management
  Object Lifecycle
  Strong Object References
  Invisible and Unreachable
  Circular References
  Tuning Garbage Collection
  Generational GC
  Heap Space Organization
  Tuning Garbage Collection
  GC Algorithms
  Finalization

  Module 7 : Java Performance Tuning

  Optional Appendix : JDBC

  Optional Appendix : JMS

  Influences on Performance
  JIT Compilation
  Hotspot JVM
  Monitoring, Profiling, Tuning
  String Handling
  Buffered and New I/O
  Synchronization
  Collections
  Serialization
  Lazy Loading
  Java Database Connectivity (JDBC)
  JDBC Overall Architecture
  JDBC Operation
  JDBC Drivers
  Database URL's
  ClassNotFoundException
  Using Tomcat and JDBC
  Configuring JNDI JDBC Resources
  Context.xml in META-INF
  JDBC in Web Applications
  What is JMS?
  JMS Terminology
  JMS Programming Model
  Message Consumption
  Messaging Domains
  Queues
  Topics
  Message Types
  Message Headers
  Durable Subscriptions
 • Cursus Java voor Applicatie Beheerders : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Java voor Applicatie Beheerders : Reviews

  Matthijs : Ebicus
  Goed overzicht van de Java aspecten die voor mij van belang zijn. Fijn dat er een airco was en een hele grote en scherpe televisie.
 • Cursus Java voor Applicatie Beheerders : Certificaat