fbpx

Cursus Scripting met Powershell

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Scripting met Powershell : Inhoud

  In de cursus Scripting met PowerShell leren de deelnemers PowerShell te gebruiken voor het beheer van Windows Servers. Overigens kan PowerShell ook goed gebruikt worden voor het beheer van andere producten en ook dat komt aan bod.

  De deelnemers leren PowerShell te gebruiken vanaf de command line en ze leren de Integrated Scripting Editor te gebruiken. Aan de orde komen operatoren, variabelen, data types en control flow structures. Verder komt het aanroepen van functies, het maken van functies en ook het afhandelen van fouten aan de orde. En ook het benaderen van bestanden, directories en de registry is onderdeel van de cursus.

  Aparte modules in de cursus zijn gewijd aan Remoting met Powershell en het omgaan met WMI. Tenslotte wordt ook aandacht besteed een aantal geavanceerde Powershell onderwerpen zoals het uitvoeren van beheerstaken met betrekking tot Active Directory en IIS.

  Na het doorlopen van de cursus Scripting met Powershell zijn de deelnemers is staat om met eenvoudige commando's en kant en klare scripts veel voorkomende beheerstaken sneller uit te voeren.

 • Cursus Scripting met Powershell : Training

  Doelgroep Cursus Scripting met PowerShell

  Deze cursus is bestemd voor Windows systeem beheerders en andere belangstellenden die PowerShell willen gebruiken voor het beheer van Windows en Windows applicaties.

  Voorkennis Cursus Scripting met PowerShell

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen zijn algemene vaardigheden in het werken met computers en praktische kennis van Windows vereist.

  Uitvoering Training Scripting met PowerShell

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De concepten worden toegelicht met demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Scripting met PowerShell

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Scripting met PowerShell.

  Scripting-with-PowerShell
 • Cursus Scripting met Powershell : Modules

  Module 1 : PowerShell Intro

  Module 2 : Variables

  Module 3 : Control flow

  Basics of PowerShell
  Interactive shell
  Customizing PowerShell
  Aliases in PowerShell
  Basic commands
  PowerShell Providers
  dotNet in PowerShell
  Overview CmdLets
  Integrated Scripting Editor
  Commands and expressions
  Variables
  Cmdlets
  Booleans
  Strings
  Numbers
  Arrays.
  Hash Tables
  Built in variables
  XML
  Operators
  Control Flow
  Branching
  Conditional Statements
  if, then, else
  Comparison Operators
  PowerShell Looping
  Script Blocks
  Variable Scope
  Object
  Properties

  Module 4 : Functies

  Module 5 : Remoting

  Module 6 : WMI

  Code reuse
  Using Functions
  Standard functions
  Creating functions
  Passing parameters
  Using return values
  Custom help
  Handling errors
  Accessing Files
  Understanding WinRM
  Understanding WSMan
  WSMan Security
  Enabling and Configuring
  Disabling Remoting
  The WSMAN Provider
  Trusted Hosts
  Configuring Remoting
  Using PSSessions
  WMI Support
  Get-WMI Object
  Using the Get-WmiObject Cmdlet
  WMI Object Properties
  Instance Methods
  WMI Type Accelerators
  Namespaces and Classes
  Accessing WMI Performance Counters
  WMI Security

  Module 7 : PowerShell Advanced

  Registry access
  Pipelines
  Active Directory
  Group policies
  IIS
  Exchange
  Other Products
 • Cursus Scripting met Powershell : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Scripting met Powershell : Reviews

  Paul : De Nederlandse Bank
  Kleinschalig van opzet met vriendelijk personeel zonder overbodige opsmuk.
  Gekwalificeerde docenten.
  Kortom: waar voor je cursusgeld.
 • Cursus Scripting met Powershell : Certificaat