fbpx

Cursus Scripting met Powershell

In de cursus Scripting met PowerShell leren de deelnemers PowerShell te gebruiken voor het beheer van Windows Servers en applicaties zoals Internet Information Server en Exchange. PowerShell is een cross-platform script taal waarmee taken vanaf de command line kunnen worden aangestuurd en geautomatiseerd.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Scripting met Powershell : Inhoud

  PowerShell Intro

  De cursus Scripting met PowerShell gaat van start met een bespreking van de basis commando's in PowerShell en het gebruik van de Integrated Scripting Editor. Hierbij wordt ook ingegaan op het gebruik van CmdLets en parameters en de toepassing van PowerShell in een dotNet omgeving.

  PowerShell Syntax

  Vervolgens staat de syntax van PowerShell op het programma en komen de operatoren, variabelen, data types en control flow structures in PowerShell aan de orde.

  Functions

  Ook wordt aandacht besteed aan het aanroepen van functies, het maken van functies en het afhandelen van fouten. Het benaderen van bestanden, directories en de registry is eveneens onderdeel van de cursus.

  Remote Access

  PowerShell kan tevens gebruikt worden voor het op afstand sturen en configureren van servers en applicaties. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van WinRM en WSMan. En ook wordt ingegaan op het benaderen van een REST API en het verwerken van XML en JSON data.

  WMI

  Windows Management Instrumentation (WMI) vormt de infrastructuur voor het managen van data en operaties op Windows Operating Systems. Aan de orde komt hoe PowerShell kan worden gebruikt voor de aansturing van WMI bij het opvragen van Systeem Informatie zoals Performance Counters en het zetten van object properties.

  Advanced PowerShell

  Tenslotte wordt ook aandacht besteed een aantal geavanceerde PowerShell onderwerpen zoals het uitvoeren van beheerstaken met betrekking tot Active Directory en IIS. Na het doorlopen van de cursus Scripting met PowerShell zijn de deelnemers is staat om met eenvoudige commando's en kant en klare scripts veel voorkomende beheerstaken te automatiseren.

 • Cursus Scripting met Powershell : Training

  Doelgroep Cursus Scripting met PowerShell

  Deze cursus is bestemd voor Windows systeem beheerders en andere belangstellenden die PowerShell willen gebruiken voor het beheer van Windows Servers en applicaties als IIS en Exchange.

  Voorkennis Cursus Scripting met PowerShell

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen zijn algemene vaardigheden in het werken met computers en praktische kennis van Windows vereist.

  Uitvoering Training Scripting met PowerShell

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De concepten worden toegelicht met demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Scripting met PowerShell

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Scripting met PowerShell.

  Scripting-with-PowerShell
 • Cursus Scripting met Powershell : Modules

  Module 1 : PowerShell Intro

  Module 2 : Language Syntax

  Module 3 : Functions

  Basics of PowerShell
  Interactive Shell
  Customizing PowerShell
  Aliases in PowerShell
  Basic Commands
  Shell Pipeline
  PowerShell Providers
  dotNet in PowerShell
  CmdLets en Parameters
  Commands and Expressions
  Variables and Data Types
  Booleans
  Numbers and Strings
  Arrays and Hash Tables
  Built in Variables
  Operators and Control Flow
  if, then, else Statements
  PowerShell Looping
  Modules
  Variable Scope
  Code Reuse
  Using Functions
  Standard Functions
  Creating Functions
  Passing Parameters
  Return Values
  Filtering with Where-Object
  Handling Errors
  Accessing Files
  PSProviders and PSDrives

  Module 4 : Remote Access

  Module 5 : WMI

  Module 6 : PowerShell Advanced

  Administer Remote Computers
  Understanding WinRM
  Understanding WSMan
  WSMan Security
  Enabling and Configuring
  Trusted Hosts
  Configuring Remoting
  Using PSSessions
  Using REST API
  XML and JSON Data
  Query System Information
  Automated Administration
  WMI and CIM Support
  Get-WMI Object
  Using the Get-WmiObject Cmdlet
  WMI Object Properties
  WMI Type Accelerators
  Namespaces and Classes
  Accessing WMI Performance Counters
  WMI Security
  Background jobs
  Scheduled jobs
  Registry access
  Complex Pipeline Output
  Controller Scripts
  Active Directory
  Group policies
  Administering IIS
  Administering Exchange
  Other Products
 • Cursus Scripting met Powershell : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Scripting met Powershell : Reviews

  Paul : De Nederlandse Bank
  Kleinschalig van opzet met vriendelijk personeel zonder overbodige opsmuk.
  Gekwalificeerde docenten.
  Kortom: waar voor je cursusgeld.
 • Cursus Scripting met Powershell : Certificaat