fbpx

Cursus Sparx Systems Enterprise Architect

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Sparx Systems Enterprise Architect : Inhoud

  In de cursus Sparx Systems Enterprise Architect leren de deelnemers de tool Enterprise Architect te gebruiken voor systeem, architectuur en business proces modellering. In de cursus wordt de nieuwste en meest uitgebreide versie van Enterprise Architect gebruikt.

  Intro Enterprise Architect

  De cursus Sparx Systems Enterprise Architect gaat van start met een overzicht van de structuur van projecten met view, models, packages, diagrammen, elements en connectors. Ook wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste features van Enterprise Architect zoals links versus instances, requirements capturing, documentation generation, reverse engineering, database modeling en support voor Model Driven Architecture.

  Requirements and Use Cases

  De cursus volgt de cyclus van de ontwikkeling van een applicatie waarbij de requirements het uitgangspunt zijn. Veel diagrammen in Enterprise Architect zijn gebaseerd op de universele modeling taal UML. Zo wordt aandacht besteed aan Use Case diagrammen die het gebruik van een systeem beschouwen vanuit een externe actor.

  Domain Modeling

  Voorts wordt ingegaan op domain modeling met class en object diagrammen en relaties tussen classes zoals association, aggregation, composition en generalization. De statische structuur van een systeem staat hierbij voorop. Ook het belangrijke verschil tussen links en instances in Enterprise Architect wordt daarbij besproken. En eveneens komt aan de orde hoe je vanuit Enterprise Architect een model met een live connectie kunt mappen op database tabellen.

  Interaction Modeling

  Dan is het tijd voor een bespreking van Interaction Modeling waarbij de nadruk ligt op de dynamische aspecten van systemen. Typische diagrammen zoals sequence diagrams en collaboration diagram die de realisaties zijn van de Use Cases, worden hierbij besproken.

  MDG Technologies

  Enterprise Architect ondersteunt standaard talrijke modeling talen voor specifieke toepassingen. Zo wordt de MDG (Model Driven Generation) technologie voor Archimate, SysML en SoaML besproken. Speciale aandacht is er ook voor Business Process Modeling waarbij business processen door middel van simulaties worden uitgevoerd.

  MDA Transformations

  Tenslotte komt aan de orde hoe Enterprise Architect ondersteuning biedt voor Model Driven Architecture en de daarbij horende transformaties. Het verschil tussen het Platform Independent Model (PIM) en Platform Specific Model en code generaties worden daarbij besproken.

 • Cursus Sparx Systems Enterprise Architect : Training

  Doelgroep Cursus Sparx Systems Enterprise Architect

  De cursus Sparx Systems Enterprise Architect is bedoeld voor software engineers, software architects en andere toekomstige gebruikers van Enterprise Architect.

  Voorkennis Cursus Sparx Systems Enterprise Architect

  Om aan de cursus Sparx Systems Enterprise Architect te kunnen meedoen is basis kennis van UML en object oriëntatie wenselijk.

  Uitvoering Training Sparx Systems Enterprise Architect

  De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides. De concepten worden geïllustreerd met demo's en er is gelegenheid om te oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Enterprise Architect

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Sparx Systems Enterprise Architect.

  Cursus Sparx Systems Enterprise Architect
 • Cursus Sparx Systems Enterprise Architect : Modules

  Module 1 : EA Intro

  Module 2 : Requirements and Use Cases

  Module 3 : Domain Modeling

  What is Enterprise Architect?
  UML Modeling Tool of Choice
  Share Models
  Capture Requirements
  Generate Documentation
  Code Generation
  Reverse Engineering
  MDA Transformations
  Model Databases
  Link EA to IDE's
  MDG Technologies
  Understanding Requirements
  Vision Documents
  Functional Requirements
  Non-Functional Requirements
  Requirements Classification
  Use Cases and Actors
  System Context Diagram
  Identifying Use Cases
  Scenarios
  Structuring Use Case Model
  include and extends
  Conceptual Classes
  UML Notation and Classes
  Associations
  Roles in Associations
  Multiplicity
  Generalization and Specialization
  Aggregation and Composition
  Attributes
  Mapping to Databases
  Live Databases Connections
  Mapping to XML Schema

  Module 4 : Interaction Diagrams

  Module 5 : MDG Technologies

  Module 6 : MDA Transformations

  Realizing Requirements
  From Analysis to Design
  Object Sequence Diagrams
  Responsibilities and Methods
  Class Responsibilities
  Class Collaborations
  Interaction Modeling
  Collaboration Diagrams
  Translate System Operations
  Diagram Notations
  Sequence Diagrams
  MDG Products
  MDG Technologies
  Business Process Modeling
  BPM Simulations
  Architecture Modeling
  Archimate
  Standard Models
  MDG for Testing
  SysML
  SoaML
  Gang of Four Patterns
  What is MDA?
  MDA Directions
  MDA Helicopter View
  Platform Models
  Basic Principles of MDA
  Building MDA Applications
  Platform Specific Model
  Marking a Model
  Model Transformations
  Generate Implementation
  Supported Languages
 • Cursus Sparx Systems Enterprise Architect : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Sparx Systems Enterprise Architect : Reviews

 • Cursus Sparx Systems Enterprise Architect : Certificaat