fbpx

Cursus Java voor Testers

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Java voor Testers : Inhoud

  In de cursus Java voor Testers leert u de basis syntax van Java en hoe deze te gebruiken bij het schrijven van JUnit test scripts en Cucumber scenario's.

  Java Syntax

  Aandacht wordt besteed aan de diverse data types in Java en de flow control constructies. Eveneens komt het gebruik van classes en objects met methods, parameter passing en private en public data aan de orde. En ook exception handling in Java en het Java collection framework komen aan de orde.

  JUnit Test

  In de cursus Java voor Testers wordt tevens ingegaan op de opzet van JUnit tests, de structuur van JUnit tests, de daarbij gebruikte annotaties en assert statements, de uitvoering van JUnit tests in een Eclipse omgeving evenals de rapportage over de uitkomst van de tests.

  Cucumber en Gherkin

  Tenslotte komt in de cursus Java voor Testers ook het Cucumber Framework aan de orde en de mini language Gherkin aan de orde en de integratie met JUnit. De demos en exercises in de cursus worden gedaan in een JUnit omgeving en zijn dan ook direct toepasbaar bij het schrijven van test scripts.

  Maven Dependency Management

  Ook wordt aandacht besteed aan het automatiseren van tests in het kader van het opzetten van continuous integration. Hierbij worden de projecten in het dependency management tool Maven gebouwd. De cursus Java voor Testers vormt een goede basis om deel te nemen aan de cursus Web Testing met Selenium.

 • Cursus Java voor Testers : Training

   

  Doelgroep voor de cursus Java voor Testers

  De cursus Java voor Testers is bestemd voor ervaren testers die willen leren Java, JUnit en Cucumber te gebruiken voor het schrijven van test scripts.

  Voorkennis Training Java voor Testers

  Voor deelname aan deze cursus is kennis van testen vereist. Ervaring met programmeren is bevorderlijk voor de begripsvorming maar niet vereist.

  Uitvoering Java Testers Cursus

  De cursus Java voor Testers heeft een hands-on karakter. De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Het cursusmateriaal is Engelstalig. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Java Cursus Certificaat

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java voor Testers.

  Cursus Java voor Testers
 • Cursus Java voor Testers : Modules

  Module 1 : Basic Concepts

  Module 2 : Language Syntax

  Module 3 : Classes and Objects

  Java Overview
  Java Editions
  Java Platform
  Java Community Process
  Java Language
  Compiling Java Programs
  Running Java Programs
  Compiler and Interpreter
  Application Structure
  Packages
  Jar files
  Classpath
  Java Libraries
  Maven
  Java Comments
  Variables
  Types of Variables
  Primitive Data Types
  Block Statements
  Operator Precedence
  Flow Control
  if else Statements
  switch Statement
  for and while Loop
  break and continue
  Arrays
  Enhanced for Loop
  Strings
  Class Definition
  Encapsulation
  Access Modifiers
  Constructors
  Creating Objects
  Fields and Methods
  Using Objects
  static Modifier
  this Keyword
  Parameter Passing
  Method Overloading
  Object References
  final Modifier
  Object Destruction

  Module 4 : Exception Handling

  Module 5 : Collections

  Module 6 : JUnit and Cucumber

  Error Conditions
  Exceptions in Java
  Exception Handling Syntax
  Exception Hierarchy
  Multiple Catch Clauses
  finally Clause
  Exception Information
  Predefined Exceptions
  Common Exceptions
  Throwing Exceptions
  User Defined Exceptions
  Chained Exceptions
  Rethrowing Exceptions
  Stack Traces
  Collection Framework
  Framework Branches
  Implementation Classes
  Legacy Collections
  Collection Interface
  Iterator Interface
  Concrete Collections
  List Interface
  ArrayList Class
  LinkedList Class
  Map Interface
  Optional Methods
  Views
  Using Generics
  What is JUnit?
  Annotations
  Test Cases
  Assert Statements
  Fixtures
  Test Suites
  Testing for Exceptions
  What is Cucumber?
  User Stories
  Scenario's
  Feature Files
  Gherkin Keywords
  Given When
  Test Automation
 • Cursus Java voor Testers : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Java voor Testers : Reviews

  Annabel : CCV
  Afhandeling van afspraken verliep soepel.
  Verzorgd cursusmateriaal.
  Heldere en geduldige uitleg gedurende de cursus.
  Voordeliger in prijs in vergelijking met andere aanbieders.
  Edwin : LOI
  Alles goed geregeld; computers ter beschikking, zeer goede lunch, genoeg fris en koffie tussendoor.
  Fijne afwisseling informatie verstrekking en hands-on.
  Verwachtte kennis opgedaan, goed naslagwerk mee naar huis gekregen.
  Certificaat zou wat netter kunnen, strakker geprint (tekst oogt waterig langs de randen), maar dit is slechts een kleinigheid.
  Özgür : Stater
  Alles was naar wens.
  Goede trainer, goed tempo en goed cursusmateriaal.
 • Cursus Java voor Testers : Certificaat