Code: JAV350
Duur in dagen: 3
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1350

Cursus Java voor Testers

19-03 t/m 21-03-2018
16-04 t/m 18-04-2018
22-05 t/m 24-05-2018
18-06 t/m 20-06-2018
16-07 t/m 18-07-2018
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep voor deze Java voor Testers Cursus

Cursus Java voor Testers Deze cursus is bestemd voor ervaren testers die willen leren Java en JUnit te gebruiken voor het schrijven van test scripts.

Voorkennis Training Java voor Testers

Voor deelname aan deze cursus is kennis van testen vereist. Ervaring met programmeren is bevordelijk voor de begripsvorming maar niet vereist.

Uitvoering Java Testers Cursus

De cursus heeft een hands-on karakter. De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Het cursusmateriaal is Engelstalig. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Java Cursus Certificaat

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java voor Testers.

Inhoud Cursus Java Testers

In deze cursus leert u de basis syntax van Java en hoe deze te gebruiken bij het schrijven van JUnit test scripts. Aandacht wordt besteed aan de diverse data types in Java en de flow control constructies. Ook komt aan het gebruik van classes en objects met methods, parameter passing en private en public data aan de orde. Aandacht wordt eveneens besteed aan de opzet van JUnit test, de structuur van JUnit tests, de daarbij gebruikte annotaties en assert statements, de uitvoering van JUnit tests in een Eclipse omgeving evenals de rapportage over de uitkomst van de tests. Tenslotte komen ook exception handling in Java en het Java collection framework aan de orde. De demos en exercises in de cursus worden gedaan in een JUnit omgeving en zijn dan ook direct toepasbaar bij het schrijven van test scripts. Ook wordt aandacht besteed aan het automatiseren van tests in het kader van het opzetten van continuous integration. De cursus vormt een goede basis om deel te nemen aan de cursus Web Testing met Selenium.

Module 1 : Basic Concepts

Module 2 : Language Syntax

Module 3 : JUnit

Java Overview
Java Editions
Java Platform
Java Community Process
Java Libraries
Java Language
Application Types
Compiling Java Programs
Running Java Programs
Compiler and Interpreter
Application Structure
Java Comments
Variables
Types of Variables
Primitive Data Types
Block Statements
Operator Precedence
Flow Control
if else Statements
switch Statement
for and while Loop
do while Loop
break and continue
Arrays
Enhanced for Loop
Strings
What is JUnit?
JUnit Features
JUnit Integration
JUnit View in Eclipse
JUnit Test Code
JUnit Classes
JUnit Class Diagram
Test Cases
TestCase Class
TestResult Class
JUnitCore
Assert Statements
Assert Class
Fixtures
Test Suites
Annotations
Special Cases
Testing for Exceptions

Module 4 : Classes and Objects

Module 5 : Exception Handling

Module 6 : Collection Framework

Classes and Objects
Class Definition
Encapsulation
Access Modifiers
Constructors
Creating Objects
Fields and Methods
Using Objects
static Modifier
this Keyword
Parameter Passing
Method Overloading
Variable Arguments
Object References
final Modifier
Object Destruction
Error Conditions
Exceptions in Java
Exception Handling Syntax
Exception Hierarchy
Multiple Catch Clauses
Multi Catch Clause
finally Clause
try with Resources
Exception Information
Predefined Exceptions
Common Exceptions
Throwing Exceptions
User Defined Exceptions
Chained Exceptions
Rethrowing Exceptions
Stack Traces
Assertions
Collection Framework
Framework Branches
Implementation Classes
Legacy Collections
Collection Interface
Iterator Interface
Concrete Collections
List Interface
ArrayList Class
LinkedList Class
Map Interface
Optional Methods
Views
Using Generics

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl