fbpx
Code: JAV350
Duur in dagen: 3
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1400

Cursus Java voor Testers

17-06 t/m 19-06-2019
15-07 t/m 17-07-2019 startgarantie
19-08 t/m 21-08-2019
16-09 t/m 18-09-2019
14-10 t/m 16-10-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep voor de cursus Java voor Testers

Cursus Java voor Testers De cursus Java voor Testers is bestemd voor ervaren testers die willen leren Java, JUnit en Cucumber te gebruiken voor het schrijven van test scripts.

Voorkennis Training Java voor Testers

Voor deelname aan deze cursus is kennis van testen vereist. Ervaring met programmeren is bevorderlijk voor de begripsvorming maar niet vereist.

Uitvoering Java Testers Cursus

De cursus Java voor Testers heeft een hands-on karakter. De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Het cursusmateriaal is Engelstalig. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Java Cursus Certificaat

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java voor Testers.

Inhoud cursus Java Testers

In de cursus Java voor Testers leert u de basis syntax van Java en hoe deze te gebruiken bij het schrijven van JUnit test scripts en Cucumber scenario’s. Aandacht wordt besteed aan de diverse data types in Java en de flow control constructies. Eveneens komt het gebruik van classes en objects met methods, parameter passing en private en public data aan de orde. En ook exception handling in Java en het Java collection framework komen aan de orde. Aandacht wordt tevens besteed aan de opzet van JUnit tests, de structuur van JUnit tests, de daarbij gebruikte annotaties en assert statements, de uitvoering van JUnit tests in een Eclipse omgeving evenals de rapportage over de uitkomst van de tests. Tenslotte komt ook het Cucumber Framework aan de orde en de mini language Gherkin aan de orde en de integratie met JUnit. De demos en exercises in de cursus worden gedaan in een JUnit omgeving en zijn dan ook direct toepasbaar bij het schrijven van test scripts. Ook wordt aandacht besteed aan het automatiseren van tests in het kader van het opzetten van continuous integration. Hierbij worden de projecten in het dependency management tool Maven gebouwd. De cursus vormt een goede basis om deel te nemen aan de cursus Web Testing met Selenium.

Module 1 : Basic Concepts

Module 2 : Language Syntax

Module 3 : Classes and Objects

Java Overview
Java Editions
Java Platform
Java Community Process
Java Language
Compiling Java Programs
Running Java Programs
Compiler and Interpreter
Application Structure
Packages
Jar files
Classpath
Java Libraries
Maven
Java Comments
Variables
Types of Variables
Primitive Data Types
Block Statements
Operator Precedence
Flow Control
if else Statements
switch Statement
for and while Loop
break and continue
Arrays
Enhanced for Loop
Strings
Class Definition
Encapsulation
Access Modifiers
Constructors
Creating Objects
Fields and Methods
Using Objects
static Modifier
this Keyword
Parameter Passing
Method Overloading
Object References
final Modifier
Object Destruction

Module 4 : Exception Handling

Module 5 : Collections

Module 6 : JUnit and Cucumber

Error Conditions
Exceptions in Java
Exception Handling Syntax
Exception Hierarchy
Multiple Catch Clauses
finally Clause
Exception Information
Predefined Exceptions
Common Exceptions
Throwing Exceptions
User Defined Exceptions
Chained Exceptions
Rethrowing Exceptions
Stack Traces
Collection Framework
Framework Branches
Implementation Classes
Legacy Collections
Collection Interface
Iterator Interface
Concrete Collections
List Interface
ArrayList Class
LinkedList Class
Map Interface
Optional Methods
Views
Using Generics
What is JUnit?
Annotations
Test Cases
Assert Statements
Fixtures
Test Suites
Testing for Exceptions
What is Cucumber?
User Stories
Scenario’s
Feature Files
Gherkin Keywords
Given When
Test Automation

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl