fbpx

Cursus Microservices Architecture

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Microservices Architecture : Inhoud

  In de cursus Microservices Architecture leren de deelnemers hoe monolitische applicaties kunnen worden vervangen door een set samenwerkende Microservices.

  De training behandelt hoe in de Microservices Architecture een klein team verantwoordelijk is voor iedere microservice die elk een eigen database en user interface hebben.

  Ook wordt aandacht besteed aan de diverse interprocess communicatie mechanismen tussen microservices zoals synchronous en asynchronous, REST, binary en messaging.

 • Cursus Microservices Architecture : Training

  Doelgroep Cursus Microservices Architecture

  De cursus Microservices Architecture is bedoeld voor developers en architecten en anderen die inzicht willen krijgen het waarom en hoe van een Microservices Architecture.

  Voorkennis training Microservices Architecture

  Om aan de cursus Microservices Architecture deel te nemen is algemene kennis van software ontwikkeling en software design wenselijk. Voorafgaande kennis van moderne programmeertalen is bevorderlijk voor de begripsvorming.

  Uitvoering cursus Microservices Architecture

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. Illustratieve demo’s worden gebruikt om de behandelde concepten te verduidelijken. Er is voldoende gelegenheid om te oefenen en afwisseling van theorie en praktijk. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering cursus Microservices Architecture

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Microservices Architecture.

  Cursus-Microservices-Architecture
 • Cursus Microservices Architecture : Modules

  Module 1 : Intro Microservices

  Module 2 : Microservice Architecture

  Module 3 : Service Communication

  What are Microservices?
  Components and Services
  Loose coupling
  Passing Messages
  System Architectures
  Client Server and Multi Tier
  Monoliths and Maintenance Costs
  Splitting Into Modules
  Small Services
  Service Communication
  HTTP Resource API
  Centralized Management
  Domain Driven Design
  Bounded Context
  Microservice Contract
  Single Source of Truth
  Ownership
  Independent Deployment
  Versioning
  Chattiness
  Dependency Cycles
  Sharing
  Code Duplication
  Communication Patterns
  HTTP versus SOAP
  Service Contracts and WSDL
  Using an API Gateway
  REST and Resource ID's
  Stateless Communications
  Uniform Interface
  Standard HTTP Methods
  Content Negotiation
  Open API Specification
  GraphQL and gRPC
  Apache Thrift and Avro

  Module 4 : Message Passing

  Module 5 : Implementing Microservices

  Module 6 : Discovery Patterns

  WebSockets
  Server sent Events
  Message Queues
  Message Brokers
  JMS
  Apache Kafka
  Actor Model
  Akka
  Message Encoding and Decoding
  Aeron and RSocket
  Cloud Native
  Function as Service
  Serverless Computing
  Synchronous Model
  Sequential Execution
  Asynchronous Model
  Parallelism and Concurrency
  Handling Partial Failures
  Completable Future
  Thread Resources
  Blocking Operations
  Non-Blocking Operations
  Reactive Programming
  Reactive Streams
  Spring WebFlux
  Fibers and Coroutines
  Client Side Discovery
  Load Balancing
  Service Registry
  Netflix Eureka Example
  Client Side Drawbacks
  Server Side Discovery
  Request Routing
  Kubernetes
  Apache Zookeeper
  Self Registration Pattern
  Spring Cloud project
  Java Configuration class
  Third Party Registration

  Module 7 : Deployment Strategy

  Multiple Services Pattern
  Process or Process Group
  Multiple Service Instances per Host
  No isolation drawback
  Service Instance Per Host
  Service Instance per Virtual Machine
  Tools for VM’s
  Resource Utilization Drawback
  Service Instance per Container Pattern
  Docker and Kubernetes
  Serverless Deployment
 • Cursus Microservices Architecture : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Microservices Architecture : Reviews

 • Cursus Microservices Architecture : Certificaat