fbpx

Cursus Microservices Architecture

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Microservices Architecture : Inhoud

  In de cursus Microservices Architecture leren de deelnemers de voordelen van de ontwikkeling van applicaties in een Microservices Architectuur ten opzichte van een Monolitische Architectuur. In de Microservices Architecture zijn kleine teams verantwoordelijk voor ontwikkeling en deployment van de microservices die elk een eigen database en user interface kunnen hebben.

  Intro Microservices

  De cursus Microservices Architecture gaat van start een bespreking van de problemen van monolitische applicaties. Daarna wordt ingegaan op de kenmerken van een Microservices Architecture zoals independent deployability, independent scaling en gescheiden databases.

  Design Considerations

  Vervolgens wordt uitgelegd hoe volgens de wet van Conway de architectuur van applicaties gereflecteerd wordt in de organisatie structuur. De overstap op een Microservices Architectuur vereist dus aanpassingen in de organisatie. Ook wordt dan ingegaan op de principes van Domain Driven Design.

  Interprocess Communication

  Microservices zijn aparte processen en communiceren via interprocess communicatie. Aandacht wordt besteed aan synchrone communicatie via REST, asynchrone communicatie via messaging en communicatie via een binair protocol als Thrift.

  Micro Frontends

  Dan is het tijd voor een bespreking van de user interfaces van Microservices. Diverse benaderingen voor de integratie een user interface worden besproken zoals custom elements, server side templates en built time integratie van JavaScript libraries.

  Data Management

  Eveneens komt data management in een Microservices Architectuur aan bod. De verschillende patterns voor data opslag zoals database per service, shared database, het saga pattern en event sourcing worden dan besproken.

  Discovery en Deployment

  Tenslotte komen de opties voor service discovery aan de orde zoals client en server side discovery en het gebruik van service registrars. Ook passeren dan deployment mogelijkheden van microservices zoals in virtual machines en in containers de revue.

 • Cursus Microservices Architecture : Training

  Doelgroep Cursus Microservices Architecture

  De cursus Microservices Architecture is bedoeld voor developers en architecten en anderen die inzicht willen krijgen het waarom en hoe van een Microservices Architecture.

  Voorkennis training Microservices Architecture

  Om aan de cursus Microservices Architecture deel te nemen is algemene kennis van software ontwikkeling en software design wenselijk. Voorafgaande kennis van moderne programmeertalen is bevorderlijk voor de begripsvorming.

  Uitvoering cursus Microservices Architecture

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. Illustratieve demo's worden gebruikt om de behandelde concepten te verduidelijken. Er is voldoende gelegenheid om te oefenen en afwisseling van theorie en praktijk. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering cursus Microservices Architecture

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Microservices Architecture.

  Cursus-Microservices-Architecture
 • Cursus Microservices Architecture : Modules

  Module 1 : Intro Microservices

  Module 2 : Design Considerations

  Module 3 : Interprocess Communication

  Microservices Architecture
  Monolithic Applications
  Software Monolith
  Problems of Monoliths
  Layered Architecture
  Growing Beyond Limits
  Microservices Characteristics
  Underlying Principles
  Independent Deployability
  Independent Scaling
  Separated Databases
  Size of Microservices
  Frontend Monolith
  Micro Frontend Architecture
  Blurry Service Boundaries
  Conways's Law
  Law as Enabler
  Domain Driven Design
  Building Blocks
  Bounded Context
  Reactive Manifesto
  Reactive Microservices
  Microservices with UI
  Microservices Benefits
  Effective Modularization
  Replaceability Microservices
  Continuous Delivery Pipeline
  Free Technology Choice
  Team Independence
  Microservices and Languages
  Communicating Processes
  Interaction Styles
  Service Communications Styles
  Defining API’s
  Netflix Hystrix
  Asynchronous Messaging
  Messaging Models
  Publish and Subscribe
  Point to Point
  Advantages of Messaging
  Synchronous IPC
  REST Services
  Resource URI Access
  Thrift
  Content Negotiation

  Module 4 : Micro Frontends

  Module 5 : Reactive Microservices

  Module 6 : Data Management

  What are Micro Frontends?
  Monolith versus Micro Frontends
  Benefits Micro Frontends
  Delivery Pipeline per Service
  Avoid Shared Artifacts
  FrontEnd Integration
  ESI Composition
  Links and JavaScript
  Custom Elements
  Integration Approaches
  Server Side Templates
  Built Time Integration
  Shared Component Libraries
  Cross Application Communication
  Backend Communication
  What is Reactive?
  Reactive Programming
  Reactive Extensions
  Observables
  Reactive Systems
  Elasticity and Resilience
  Reactive Microservices
  Asynchronous Development
  Event Loop
  Reactor Pattern
  Multireactor Pattern
  Verticles
  Callbacks vs Observables
  RxJava API
  Monitoring
  Distributed Data
  Complex Data Access
  Polyglot Architecture
  Private Access
  Design Patterns
  Database per Service
  Shared Database Pattern
  Saga Pattern
  Event Publishing
  Consuming Events
  Responding to Events
  Base Model Transactions
  Local Transactions
  Database Transaction Log
  Event Sourcing

  Module 7 : Service Discovery

  Module 8 : Deployment Strategies

  Module 9 : Security

  Why Service Discovery
  Finding Services
  Client Side Discovery
  Service Registry
  Server Side Discovery
  Load Balancers
  Service Registries
  Self Registration Pattern
  Third Party Registration Pattern
  Service Registrars
  Netflix Eureka
  HashiCorp Consul
  Deployment Patterns
  Virtual Machines
  Creating Virtual Machines
  Drawbacks of VM’s
  Containers
  Containers versus VM’s
  Container Orchestration
  Kubernetes
  Multiple Instances Per Host
  Service Instance per Host
  Service Instance per Container
  Serverless Deployment
  Microservices Security
  Security Challenges
  Key Security Fundamentals
  Confidentiality
  Edge Security
  Securing with OAuth2
  Authorization Server Interactions
  Actors OAuth2.0 Flow
  OAuth Roles
  Application Registration
  Securing with API Gateway
  Zuul Proxy and OAuth2
 • Cursus Microservices Architecture : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Microservices Architecture : Reviews

 • Cursus Microservices Architecture : Certificaat