fbpx

Cursus Database Ontwerp

In de cursus Database Ontwerp leren deelnemers de technieken en overwegingen voor het maken van een goed gestructureerde database. Design is een cruciaal onderdeel bij een effectieve implementatie van een relationele database. Het modelleren van data staat aan de basis van het bouwen en ontwikkelen van een database. In de cursus wordt gebruik gemaakt van verschillende case tools om diagrammen te maken.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Database Ontwerp : Inhoud

  Intro Database Management Systems

  De cursus Database Ontwerp gaat van start met een bespreking van de basis architectuur van Database Management Systems. Aandacht wordt besteed aan het Database Schema en de verschillen tussen het conceptual, het logical en het physical model. Ook wordt ingegaan op de rol van SQL, Data Definition Language (DDL) en Data Manipulation Language (DML)

  Database Design

  Vervolgens worden de fasen van Database Ontwerp en de onderdelen van een database besproken. Hierbij komt het ERD Model en het UML Model aan de orde. Eveneens passeren mogelijke design errors en het toepassing van constraints de revue.

  ER Modeling

  Bij het onderdeel ER Modeling leren deelnemers hoe ze de entiteiten en hun relaties kunnen ontdekken en die aan tabellen toe te wijzen. Ze leren de principes van Entity Relationship Modeling. Ook wordt besproken hoe attribuut domains kunnen worden gevonden en gemodelleerd.

  Table Mapping

  Dan wordt ingegaan op hoe entities en hun relaties kunnen vertaald naar tabellen in een relationele database. Ook de verschillende mapping strategieën bij hiërarchieën van entities komen dan aan bod zoals table per class, table per hierarchy en het gebruik van discriminator columns.

  UML Modeling

  Voorts wordt aandacht besteed aan het gebruik van Unified Modelling Language UML voor het ontwerpen van databases. De UML syntax wordt besproken evenals UML elementen als interfaces, associations, composition, generalization en dependencies.

  Normalisatie en Optimalisering

  Het proces van normalisatie, de verschillende normal forms en het verwijderen van dubbele data worden toegelicht aan de hand van praktische voorbeelden. Tenslotte wordt een aantal optimalisatie technieken, zoals het gebruik van indexen, besproken die de snelheid van databases kunnen verbeteren.

 • Cursus Database Ontwerp : Training

  Doelgroep Cursus Database Ontwerp

  De cursus Database Ontwerp is bestemd voor Web developers, developers van business applicaties, database administrators, webmasters en web project managers.

  Voorkennis Cursus Database Ontwerp

  Voor deelname aan de cursus Database Ontwerp zijn geen specifieke vaardigheden of kennis nodig. Algemene kennis van systeem ontwerp is bevorderlijk voor de begripsvorming.

  Uitvoering Training Cursus Database Ontwerp

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Demos worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is voldoende gelegenheid om te oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Database Ontwerp

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Database Ontwerp.

  Cursus Database Ontwerp
 • Cursus Database Ontwerp : Modules

  Module 1 : Intro DBMS

  Module 2 : Database Design

  Module 3 : Entity Relationship Modeling

  What is a DBMS?
  DBMS Abstraction Levels
  Data Independence
  Database Model
  Types of Databases
  Database Schema
  Conceptual Model
  Logical Model
  Physical Model
  SQL Language
  DDL and DML Language
  Application Interfaces
  Transactions
  DBMS Architecture
  What is Database Design?
  Database Design Phases
  Benefits of Phases
  Conceptual Data Model
  Entity Relationship Model
  UML Model
  Structuring the Model
  Design Errors
  Data Errors
  Constraints
  Database Constraints
  Naming Schema Elements
  Data Interpretation
  CASE Tools
  E-R Model Components
  Identification Guidelines
  Entities versus Entity Classes
  Attributes
  Entities versus Attributes
  Classification of Attributes
  Attribute Domains
  Relationships
  Degree of relationships
  Relationship Cardinalities
  Notation of Cardinalities
  Removing M:N relations
  Requirement Analysis
  Resulting ER Diagram

  Module 4 : Advanced Er Modeling

  Module 5 : Mapping ERD to Tables

  Module 6 : UML Modeling

  Weak Entity Set
  Generalization and Specialization
  Design Constraints
  Total and Partial Participation
  Disjoint Constraints
  Overlapping Constraints
  Aggregation
  ER Design Decisions
  Mapping ERD to Tables
  Composite Attributes
  Multivalued Attributes
  Redundancy As Tables
  Entity Set Table Translation
  Relationship Table Translation
  Mapping Key Constraints
  Map Relationship Set to Table
  Combine Relationship and Entity Set
  Weak Entity Sets
  Mapping Weak Entity Sets
  Mapping Subclasses
  Table per Subclass
  Table per Hierarchy
  Discriminator Columns
  Joining Tables
  What is UML?
  Structural Modeling?
  Core Elements
  Core Relationships
  Structural Diagrams
  Classes and Objects
  Class Diagrams
  Interfaces
  Associations
  Composition
  Generalization
  Dependencies

  Module 7: Normalization

  Module 8: Database Optimization

  What is Normalization?
  Unnormalized form
  Moving towards 1NF
  First Normal Form
  Moving to 2NF
  Second Normal Form
  Third Normal Form
  Other Normal Forms
  Benefit of Normalization
  Relationship Cross Tables
  Optimization Process
  Use Ranges
  Denormalize
  Denormalization Issues
  Combine Tables
  Store Derived Data
  Add Indexes
  Index Operation
  Sorting
  Clustered Indexes
 • Cursus Database Ontwerp : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Database Ontwerp : Reviews

 • Cursus Database Ontwerp : Certificaat