fbpx
Code: DAT200
Duur in dagen: 2
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1199

Cursus Database Ontwerp

24-06 t/m 25-06-2019
26-08 t/m 27-08-2019
28-10 t/m 29-10-2019
19-12 t/m 20-12-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Database Ontwerp

Cursus Database OntwerpDe cursus Database Ontwerp is bestemd voor Web developers, developers van business applicaties, database administrators, webmasters en web project managers.

Voorkennis Database Ontwerp

Voor deelname aan deze cursus zijn geen specifieke vaardigheden of kennis nodig. Algemene kennis van systeem ontwerp is bevorderlijk voor de begripsvorming.

Uitvoering Training Cursus Database Ontwerp

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Demos worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is voldoende gelegenheid om te oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Database Ontwerp.

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Database Ontwerp.

Inhoud Cursus Database Ontwerp

In de cursus Database Ontwerp leren deelnemers de technieken en overwegingen voor het maken van een goed gestructureerde database. Design is een cruciaal onderdeel bij een effectieve impementatie van een relationele database. De fasen van Database Ontwerp en de onderdelen van een database worden besproken. Ook wordt aandacht besteed aan het modelleren van data en het bouwen en ontwikkelen van een database. Deelnemers leren hoe ze de entiteiten en hun relaties kunnen ontdekken en die aan tabellen toe te wijzen. Ze leren de principes van Entity Relationship Modeling. Ook wordt besproken hoe constraints kunnen worden toegepast en hoe attribuut domains kunnen worden gevonden en gemodelleerd. Voorts wordt ook aandacht besteed aan het gebruik van Unified Modelling Language UML voor het ontwerpen van databases. Vervolgens worden het proces van normalisatie, de verschillende normal forms en het verwijderen van dubbele data toegelicht aan de hand van praktische voorbeelden. Tenslotte wordt een aantal optimalisatie technieken, zoals het gebruik van indexen, besproken die de snelheid van databases kunnen verbeteren.

Module 1 : Intro DBMS

Module 2 : Database Design

Module 3 : Entity Relationship Modeling

What is a DBMS?
DBMS Abstraction Levels
Data Independence
Database Model
Types of Databases
Database Schema
Conceptual Model
Logical Model
Physical Model
SQL Language
DDL and DML Language
Application Interfaces
Transactions
DBMS Architecture
What is Database Design?
Database Design Phases
Benefits of Phases
Conceptual Data Model
Entity Relationship Model
UML Model
Structuring the Model
Design Errors
Data Errors
Constraints
Database Constraints
Naming Schema Elements
Data Interpretation
CASE Tools
E-R Model Components
Identification Guidelines
Entities versus Entity Classes
Attributes
Entities versus Attributes
Classification of Attributes
Attribute Domains
Relationships
Degree of relationships
Relationship Cardinalities
Notation of Cardinalities
Removing M:N relations
Requirement Analysis
Resulting ER Diagram

Module 4 : Advanced Er Modeling

Module 5 : Mapping ERD to Tables

Module 6 : UML Modeling

Weak Entity Set
Generalization and Specialization
Design Constraints
Total and Partial Participation
Disjoint Constraints
Overlapping Constraints
Aggregation
ER Design Decisions
Mapping ERD to Tables
Composite Attributes
Multivalued Attributes
Redundancy As Tables
Entity Set Table Translation
Relationship Table Translation
Mapping Key Constraints
Map Relationship Set to Table
Combine Relationship and Entity Set
Weak Entity Sets
Mapping Weak Entity Sets
Mapping Subclasses
Table per Subclass
Table per Hierarchy
Discriminator Columns
Joining Tables
What is UML?
Structural Modeling?
Core Elements
Core Relationships
Structural Diagrams
Classes and Objects
Class Diagrams
Interfaces
Associations
Composition
Generalization
Dependencies

Module 7: Normalization

Module 8: Database Optimization

What is Normalization?
Unnormalized form
Moving towards 1NF
First Normal Form
Moving to 2NF
Second Normal Form
Third Normal Form
Other Normal Forms
Benefit of Normalization
Relationship Cross Tables
Optimization Process
Use Ranges
Denormalize
Denormalization Issues
Combine Tables
Store Derived Data
Add Indexes
Index Operation
Sorting
Clustered Indexes

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl