fbpx

Cursus HTML Fundamentals

In de cursus HTML Fundamentals leert u hoe u de Hypertext Markup Language (HTML) kunt gebruiken voor de opmaak van web pagina's. HTML is geen programmeertaal maar een markup language waarin de structuur en visuele weergave van web pagina's wordt aangeven door middel van elementen en attributen. HTML vertelt als het ware aan de browser hoe een pagina eruit moet zien. Gedurende de cursus bouwt u in elkaar opvolgende oefeningen uw eigen Web Site in HTML. Die Web Site bestaat uit een aantal aan elkaar gelinkte pagina's waarin de belangrijkste elementen van HTML met elkaar samenwerken.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus HTML Fundamentals : Inhoud

  HTML Intro

  Na een inleiding over de basis architectuur van het Internet waarin Web Servers en Browser met elkaar communiceren via het HTTP protocol, wordt ingegaan op de basis structuur van HTML web pagina's.

  HTML Elements

  Vervolgens worden de verschillende elementen van HTML pagina's, zoals koppen, paragraphs, tabellen, images, lists, frames behandeld aan de hand van demos. Ook interne en externe hyperlinks om verschillende pagina's of delen van pagina's aan elkaar te koppelen komen aan de orde.

  HTML Attributes

  Een ander belangrijk onderdeel van HTML zijn de attributen, waarmee extra informatie wordt toegevoegd en de precieze weergave van elementen wordt beïnvloed. Attributen worden bijvoorbeeld gebruikt om een element een unieke id te geven, te refereren aan de CSS class van een element of een koppeling te maken tussen een element en een JavaScript functie.

  HTML Forms

  En ook de structuur en en werking van HTML Forms is onderdeel van het programma van de cursus. HTML Forms worden gebruikt om input van gebruikers in de browser op te vangen, te valideren en zo mogelijk door te sturen naar de server voor verdere verwerking. De functionaliteit van submit buttons en het verschil tussen POST en GET requests wordt uitgelegd.

  HTML 5

  Tenslotte gaat een afsluitende module gaat in op de laatste versie van de standaard, HTML 5, waarin veel toevoegingen zijn opgenomen. Aandacht is er dan voor verbeteringen in de opbouw van de structuur van pagina's en verbeteringen ten aanzien van validatie.

 • Cursus HTML Fundamentals : Training

  Doelgroep HTML Fundamentals Cursus

  De cursus HTML Fundamentals is bedoeld voor een ieder die wil leren HTML web pagina's te maken die in onderdeel uitmaken van web applicaties op het Internet.

  Voorkennis Cursus HTML Fundamentals

  Kennis van de fundamentele aspecten van het Internet en het gebruik van een browser is wenselijk om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training HTML Fundamentals

  De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides. Een demo website wordt gebruikt om de concepten te verduidelijken. Er is voldoende gelegenheid om te oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering HTML Fundamentals

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat HTML Fundamentals.

  Cursus HTML Fundamentals
 • Cursus HTML Fundamentals : Modules

  Module 1 : HTML Intro

  Module 2 : Basic Tags

  Module 3 : Core Elements

  What is HTML?
  HTML Versions
  HTML Pages
  HTML Elements
  Basic Structure HTML Page
  Basic HTML Document
  Creating HTML Pages
  Character Encoding
  Web Architecture
  Web Servers
  Browsers
  HTTP Protocol
  HTTP Request Headers
  HTTP Status Codes
  Common Status Codes
  Head Tag
  Nested Head Tags
  Style Tag
  Common HTML Elements
  Heading Tag
  Paragraph Tag
  Horizontal Rules
  Line Breaks
  Formatting Tags
  Preformatting
  Ordered Lists
  Unordered Lists
  Definition Lists
  DOCTYPE Declaration
  HTML Comments
  HTML Links
  Local Hyperlinks
  Global Hyperlinks
  Internal Hyperlinks
  Target Attribute
  HTML Images
  HTML Frames
  IFrames
  Tables
  Table Attributes
  Empty Tag
  Block Tag
  Div Tag
  Span Tags
  Meta Tag

  Module 4 : Attributes

  Module 5 : HTML Forms

  Module 6 : HTML 5

  HTML Attributes
  Class Attribute
  ID Attribute
  Name Attribute
  Generic Attributes
  Body Attributes
  Special Attributes
  Event Attributes
  lang Attribute
  src Attribute
  alt Attribute
  width and height Attributes
  HTML Special Characters
  HTML Form Structure
  User Input Tags
  Text Fields
  Password Fields
  Checkbox Fields
  Radio Buttons
  Text Areas
  Area Attributes
  Dropdown Listbox
  Listbox
  Submit Buttons
  Reset Buttons
  Hidden Fields
  HTML5 Features
  HTML4 Pseudo Semantics
  HTML5 Semantic Markup
  Markup Differences
  Header Element
  Nav Element
  Footer Element
  Form Validation
  New HTML5 Input Types
  Email Input Types
  Tel Input Type
  Number Input Type
  Date Input Type
 • Cursus HTML Fundamentals : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus HTML Fundamentals : Reviews

  Ruud : Medical Workshop
  Leuke cursus waarbij in een aantal stappen een complete Web site hebben gebouwd. Goede cursus locatie op loopafstand van het station.
 • Cursus HTML Fundamentals : Certificaat