fbpx

Cursus Apache Kafka Streaming Applications

De cursus Apache Kafka Streaming Applications geeft developers en data engineers een diepgaand begrip van Apache Kafka voor het bouwen van robuuste en schaalbare streaming applicaties. Apache Kafka is uitgegroeid tot een toonaangevend gedistribueerd platform voor het streamen van events. De concepten van Apache Kafka beheersen en gebruiken is essentieel voor professionals die werkzaam zijn op het gebied van realtime data verwerking.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Apache Kafka Streaming Applications : Inhoud

  Intro Apache Kafka

  De cursus Apache Kafka Streaming Applications gaat van start met een bespreking van de architectuur van Kafka en key concepten als topics, partitions, producers, consumers, and brokers. Ook wordt de rol van Kafka bij het bouwen van realtime data pipe lines toegelicht.

  Kafka Brokers

  Vervolgens wordt dieper ingegaan op Kafka brokers die de voornaamste componenten zijn van de gedistribueerde architectuur van Kafka. Onderwerpen als broker configuratie, replicatie, partition replica leaders and followers en fout tolerantie komen aan bod. En ook de rol van Zookeeper wordt uitgelegd.

  Kafka Streams

  Dan is er aandacht voor de Kafka Streams API waarmee streaming applicaties voor realtime data verwerking kunnen worden gebouwd. Aan de orde komen concepten als processor topology, stream processors, de Kafka Streams DSL (Domain Specific Language) en KStreams. Ook wordt het verschil tussen statefull en stateless operaties dan toegelicht.

  Topics and Storage

  Onderdeel van de cursus Apache Kafka Streaming Application zijn ook de fundamentele concepten voor het organiseren en opslaan van data in Kafka clusters. Zo worden topics besproken met creatie, replicatie en compaction van topics. Ook wordt er ingegaan op Kafka storage met partities, storage formats, Kafka tables en tiered storage.

  Kafka Security

  Eveneens staan de security mechanismen voor het beveiligen van Kafka clusters en data streams op het programma. Onderwerpen daarbij zijn onder meer authentication en authorization, encryption met SSL, SASL (Simple Authentication and Security Layer), ZooKeeper security en het aanbrengen van request rate quota.

  Management and Scalability

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan het managen en schalen van Kafka clusters met het oog op high availability en performance. Tools en technieken voor het monitoren en managen van Kafka-clusters zoals Kafka Manager en Prometheus worden dan besproken.

 • Cursus Apache Kafka Streaming Applications : Training

  Doelgroep Cursus Apache Kafka Streaming Applications

  De cursus Apache Kafka Streaming Applications is bestemd voor developers en data engineers die Apache Kafka willen inzetten bij het real-time verwerken van data.

  Voorkennis Cursus Apache Kafka Streaming Applications

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is basis kennis van messaging systemen bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Apache Kafka Streaming Applications

  De cursus heeft een hands-on karakter waarbij theorie van de hand van demos wordt afgewisseld met praktijk door middel van exercises.

  Certificaat Cursus Apache Kafka Streaming Applications

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat van deelname aan Apache Kafka Streaming Applications.

  Course Apache Kafka Streaming Applications
 • Cursus Apache Kafka Streaming Applications : Modules

  Module 1 : Intro Apache Kafka

  Module 2 : Kafka Brokers

  Module 3 : Kafka Streams

  What is Apache Kafka?
  Apache Kafka Architecture
  Kafka Components
  Producers, Consumers, and Brokers
  Topics and Partitions
  Kafka Streams Overview
  Event Streaming in Kafka
  Message Serialization
  Message DeSerialization
  Kafka Connect
  Kafka Installation
  What are Brokers?
  Producers Sourcing Data
  Configuring Broker List
  Consumers Unlocking Data
  Consumer Interaction
  Role of Zookeeper
  Broker Level Options
  Partition Replica Leaders
  Peeking into Kafka
  Cluster Maintenance
  Adding Brokers
  Kafka Streams API
  Stream Partition
  Data Record
  Application Instances
  Elastic Scaling
  Processor Topology
  Stream Processors
  Stateful Operations
  Stateless Operations
  KStreams
  Real Time Analytics

  Module 4 : Topics and Storage

  Module 5 : Kafka Security

  Module 6 : Management and Scalability

  Topic Creation Options
  Replication Factors
  Partitions
  Partition Location
  Topic Compaction
  Kafka Storage
  Storage is Partitioned
  Storage Formats
  Kafka Tables
  Tiered Storage
  Data Movement
  Security Fundamentals
  Encryption with SSL
  SSL and SASL Authentication
  SSL Brokers and Clients
  SSL between Brokers
  Authorization in Kafka
  Access Control List
  Role Based Access Control
  Zookeeper Kerberos Setup
  Network Bandwidth Quota
  Request Rate Quotas
  Kafka Replication
  High Availability
  Scaling Kafka clusters
  Processing Parallelism
  Fault Tolerant Processing
  Elastic Processing
  Table Compaction
  Monitoring Kafka
  Kafka Application Logs
  Optimizing Kafka
  Data Skew
 • Cursus Apache Kafka Streaming Applications : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Apache Kafka Streaming Applications : Reviews

 • Cursus Apache Kafka Streaming Applications : Certificaat