fbpx

Cursus Blazor

In de cursus Blazor leren de deelnemers hoe het Blazor Framework gebruikt kan worden voor de creatie van Single Page Applicaties met C# en .NET in plaats van met JavaScript. Met Blazor kan client-side C# code door middel van WebAssembly direct in de browser worden uitgevoerd. En aangezien echte .NET code op WebAssembly draait kun je server side code en libraries hergebruiken.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Blazor : Inhoud

  Blazor Intro

  De cursus Blazor gaat van start met een bespreking van de rol van Blazor binnen ASP.NET dat een uitbreiding is van het .NET Framework met tools en libraries voor Web Applicaties. Ook wordt de Razor Markup geïntroduceerd en wordt ingegaan op de SignalR library voor real time functionaliteit in web applicaties.

  Data Binding

  Vervolgens komen One and Two way data binding tussen user interface elementen en C# code en lambda functies aan bod. Ook event binding, event propagation en validatie worden dan besproken.

  Blazor Architecture

  Ook wordt ingegaan op de Blazor Architecture die gebaseerd is op UI componenten en waarbij veranderingen in de browser DOM via een in memory tree worden bijgehouden en de DOM wordt bijgewerkt.

  Dependency Injection

  Ook wordt besproken hoe in Blazor centraal geregistreerde services zoals de HttpClient en de NavigationManager via dependency injection beschikbaar worden gesteld aan Blazor Components. Het toevoegen van services aan een Blazor Webassembly App en een Blazor Service App komt aan de orde.

  Routing

  En ook routing in Blazor Apps met de Router component passeert de revue. Aandacht wordt besteed aan hoe route informatie wordt gevonden door het scannen van componenten met een RouteAttribute. En ook wordt besproken hoe RouteView componenten RouteData en parameters binnen krijgen.

  JavaScript Interoperability

  Tenslotte komt JavaScript Interoperability aan bod. Uitgelegd wordt hoe JavaScript vanuit .NET code kan worden aangeroepen met behulp van een geinjecteerde service die het IJSRuntime interface implementeert.

 • Cursus Blazor : Training

  Doelgroep Cursus Blazor

  De cursus Blazor is bedoeld voor developers die interactieve client-side Web User Interfaces willen maken met C#, .NET en het Blazor Framework.

  Voorkennis Cursus Blazor

  Kennis van .NET en C# en de basis architectuur van Web en Single Page applicaties is gewenst om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training Blazor

  De concepten worden behandeld aan de hand van presentaties. De concepten worden toegelicht met demo's in Visual Studio. Theorie en exercises wisselen elkaar af. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificaat Blazor Cursus

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat Blazor.

  Cursus Blazor
 • Cursus Blazor : Modules

  Module 1 : Blazor Intro

  Module 2 : Data Binding

  Module 3 : Blazor Architecture

  What is Blazor?
  C# Browser Apps
  .NET Core
  Blazor Components
  Razor Markup
  .NET Libraries
  Using Visual Studio
  Blazor Projects
  Server
  SignalR Connection
  Client Side Blazor
  One Way Data Binding
  Attribute Binding
  Conditional Attributes
  Event Binding Syntax
  Event Arguments
  C# Lambda Functions
  Two Way Data Binding
  Preventing Default Actions
  Stop Event Propagation
  Reporting Changes
  Validation
  Blazor Components
  UI Elements
  C# and HTML
  UI Composition
  Razor Templates
  View and View Model
  Parent-Child Communication
  Type Parameters
  Life Cycle Hooks
  Cascading Properties
  Component Libraries

  Module 4 : Dependency Injection

  Module 5 : Routing

  Module 6 : JavaScript Interoperability

  Inversion of Control
  Container Injection
  Singleton Dependencies
  Transient Dependencies
  Scoped Dependencies
  Disposing Dependencies
  Adding Services
  Register Common Services
  Service Lifetime
  Constructor Injection
  @inject Statements
  Blazor Routing
  Navigation
  Router Component
  Route Templates
  @page Directive
  RouteAttribute
  RouteView Component
  Navigation
  FocusOnNavigate
  Route Parameters
  Route Constraints
  Call JavaScript from C#
  Glue Function
  JSInvocable Methods
  Pass Reference to JavaScript
  ILocalStorage Service
  DOM Interaction
  Asynchronous Calls
  Object Serialization
  JavaScript Initializers
  Location of JavaScript
  JavaScript Modules
 • Cursus Blazor : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Blazor : Reviews

 • Cursus Blazor : Certificaat