fbpx

Cursus Blazor

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Blazor : Inhoud

  In de cursus Blazor leren de deelnemers hoe het Blazor Framework gebruikt kan worden voor de creatie van Single Page Applicaties met C# en .NET in plaats van met JavaScript. Met Blazor kan client-side C# code door middel van WebAssembly direct in de browser worden uitgevoerd. En aangezien echte .NET code op WebAssembly draait kun je server side code en libraries hergebruiken.

  Blazor Intro

  De cursus Blazor gaat van start met een bespreking van de rol van Blazor binnen ASP.NET dat een uitbreiding is van het .NET Framework met tools en libraries voor Web Applicaties. Ook wordt de Razor Markup geïntroduceerd en wordt ingegaan op de SignalR library voor real time functionaliteit in web applicaties.

  Data Binding

  Vervolgens komen One and Two way data binding tussen user interface elementen en C# code en lambda functies aan bod. Ook event binding, event propagation en validatie worden dan besproken.

  Blazor Architecture

  Ook wordt ingegaan op de Blazor Architecture die gebaseerd is op UI componenten en waarbij veranderingen in de browser DOM via een in memory tree worden bijgehouden en de DOM wordt bijgewerkt.

  Dependency Injection

  Ook wordt besproken hoe in Blazor centraal geregistreerde services zoals de HttpClient en de NavigationManager via dependency injection beschikbaar worden gesteld aan Blazor Components. Het toevoegen van services aan een Blazor Webassembly App en een Blazor Service App komt aan de orde.

  Routing

  En ook routing in Blazor Apps met de Router component passeert de revue. Aandacht wordt besteed aan hoe route informatie wordt gevonden door het scannen van componenten met een RouteAttribute. En ook wordt besproken hoe RouteView componenten RouteData en parameters binnen krijgen.

  JavaScript Interoperability

  Tenslotte komt JavaScript Interoperability aan bod. Uitgelegd wordt hoe JavaScript vanuit .NET code kan worden aangeroepen met behulp van een geinjecteerde service die het IJSRuntime interface implementeert.

 • Cursus Blazor : Training

  Doelgroep Cursus Blazor

  De cursus Blazor is bedoeld voor developers die interactieve client-side Web User Interfaces willen maken met C#, .NET en het Blazor Framework.

  Voorkennis Cursus Blazor

  Kennis van .NET en C# en de basis architectuur van Web en Single Page applicaties is gewenst om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training Blazor

  De concepten worden behandeld aan de hand van presentaties. De concepten worden toegelicht met demo's in Visual Studio. Theorie en exercises wisselen elkaar af. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificaat Blazor Cursus

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat Blazor.

  Cursus Blazor
 • Cursus Blazor : Modules

  Module 1 : Blazor Intro

  Module 2 : Data Binding

  Module 3 : Blazor Architecture

  What is Blazor?
  C# Browser Apps
  .NET Core
  Blazor Components
  Razor Markup
  .NET Libraries
  Using Visual Studio
  Blazor Projects
  Server
  SignalR Connection
  Client Side Blazor
  One Way Data Binding
  Attribute Binding
  Conditional Attributes
  Event Binding Syntax
  Event Arguments
  C# Lambda Functions
  Two Way Data Binding
  Preventing Default Actions
  Stop Event Propagation
  Reporting Changes
  Validation
  Blazor Components
  UI Elements
  C# and HTML
  UI Composition
  Razor Templates
  View and View Model
  Parent-Child Communication
  Type Parameters
  Life Cycle Hooks
  Cascading Properties
  Component Libraries

  Module 4 : Dependency Injection

  Module 5 : Routing

  Module 6 : JavaScript Interoperability

  Inversion of Control
  Container Injection
  Singleton Dependencies
  Transient Dependencies
  Scoped Dependencies
  Disposing Dependencies
  Adding Services
  Register Common Services
  Service Lifetime
  Constructor Injection
  @inject Statements
  Blazor Routing
  Navigation
  Router Component
  Route Templates
  @page Directive
  RouteAttribute
  RouteView Component
  Navigation
  FocusOnNavigate
  Route Parameters
  Route Constraints
  Call JavaScript from C#
  Glue Function
  JSInvocable Methods
  Pass Reference to JavaScript
  ILocalStorage Service
  DOM Interaction
  Asynchronous Calls
  Object Serialization
  JavaScript Initializers
  Location of JavaScript
  JavaScript Modules
 • Cursus Blazor : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Blazor : Reviews

 • Cursus Blazor : Certificaat