fbpx

Cursus Continuous Integration met Bamboo

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Continuous Integration met Bamboo : Inhoud

  In de cursus Continuous Integration met Bamboo leren de deelnemers hoe de nieuwste versie van Bamboo kan worden gebruikt voor het het opzetten van een continuous integration en continuous delivery (CI/CD) pipeline. CI/CD is een best practice in agile development waarbij veranderingen in de code van een software project automatisch worden getest en geïntegreerd.

  DevOps Process

  CI/CD is een onderdeel van het DevOps process waarbij developers code veranderingen met regelmaat inchecken in een centrale repository, waarna tests en builds automatisch worden uitgevoerd. De tools verzekeren dat de nieuwe code correct is alvorens deze wordt geïntegreerd in het software project.

  Bamboo Configuratie

  De cursus start met een bespreking van de koppeling van Bamboo met versie beheer systemen als Git, CVS en Bitbucket en gaat in de tasks die Bamboo ondersteunt met build plans, stages en jobs.

  Dashboards

  Vervolgens komt aan de orde hoe je in het Bamboo Dashboard projecten maakt en build plans configureert met tasks en jobs. Hierbij wordt ook ingegaan op het instellen van triggers en het linken aan repositories.

  Build Configuratie

  Ook wordt meer in details aandacht besteed het configureren van build plans, jobs en stages, het instellen van connecties met repositories en het instellen van build triggers. Hierbij worden ook build notifications en het doorgeven van parameters behandeld.

  Build Automation

  Voorst wordt ingegaan op hoe Bamboo vele verschillende tasks met behulp van tools automatisch kan laten uitvoeren zoals Maven en Gradle Build tasks, .NET Build tasks, MSBuild en MSTest tasks en Selenium Tests. Automatic deployment komt daarbij eveneens aan de orde.

  Administratie

  Ook ruime aandacht gaat uit naar Bamboo Administration waarbij globale variabelen, user management, permissies en het instellen van bulk acties worden besproken.

  Rapportages

  Tenslotte passeren de rapportage mogelijkheden vanuit Bamboo de revue, waarmee inzicht kan worden verkregen in build history en build activity, failed builds en de audit log.

 • Cursus Continuous Integration met Bamboo : Training

  Doelgroep Cursus Continuous Integration met Bamboo

  De cursus Continuous Integration met Bamboo is bedoeld voor developers, testers en beheerders die Bamboo willen gebruiken voor het opzetten van continuous integration projecten.

  Voorkennis Cursus Continuous Integration met Bamboo

  Ervaring met IT projecten in een DevOps omgeving met de Agile Development methodology en Scrum is bevorderlijk voor de begripsvorming maar niet strict noodzakelijk.

  Uitvoering Training Continuous Integration met Bamboo

  De theorie wordt besproken aan de hand van presentaties en demos en wordt afgewisseld met oefeningen. Demo projecten dienen te verheldering van de behandelde concepten. De cursus gaat in laatste versie van Bamboo. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Continuous Integration met Bamboo

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Continuous Integration met Bamboo.

  Cursus Continuous Integration met Bamboo
 • Cursus Continuous Integration met Bamboo : Modules

  Module 1 : Bamboo Intro

  Module 2 : Projects and Plans

  Module 3 : Configuring Plans

  What is Bamboo?
  Continuous Integration
  Atlassian CI Server
  Version Control
  Git, CVS and BitBucket
  Supported Tasks
  Deployment Projects
  Build Plans
  Stages and Jobs
  Simultaneous Jobs
  Installing Bamboo
  Bamboo Server Port
  Bamboo Dashboard
  Creating Projects
  Build Plans
  Default Job
  Extra Tasks
  Enabling the Plan
  Link Repository
  Configure Tasks
  Clone Build Plan
  Triggers
  Favorite Projects
  Filter Plans
  Editing Build Plan
  Configuring Stages
  Configuring Jobs
  Configuring Stages
  Configuring Repositories
  Scheduled Build Triggers
  Repository Polling
  Adding New Branch
  Configuring Permissions
  Build Notifications
  Build History Expiration
  Passing Parameters

  Module 4 : Task Execution

  Module 5 : Bamboo Administration

  Module 6 : Reports

  Java Project Tasks
  Maven and Gradle
  .NET Tasks
  MSBuild and MSTest
  Linux Shell Build
  Powershell Build
  Selenium Tests
  Manual Builds
  Adding Deployment
  Web App Deployment
  Build Queue
  Agents
  Global Variables
  User Management
  Linked Repositories
  Server Capabilities
  Global Permissions
  Add-on Management
  Exporting Build Plans
  Importing Build Plans
  Build History
  Bulk Actions
  Bambo Reports
  Build Activity
  Build Duration
  Agent Utilization
  Build Failures
  Number of tests
  Viewing Build History
  Viewing Artifacts
  Successful Builds
  Failed Builds
  Audit Log
 • Cursus Continuous Integration met Bamboo : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Continuous Integration met Bamboo : Reviews

 • Cursus Continuous Integration met Bamboo : Certificaat