fbpx

Cursus Internet en Intranet Concepts

In de cursus Internet en Intranet Concepts worden de voornaamste technologieën en protocollen die een rol spelen bij het moderne Internet en Intranets besproken. De oorsprong van het internet is terug te voeren tot ARPANET, een in 1969 in de Verenigde Staten gebouwd militair netwerk. Inmiddels is het internet een mondiaal fenomeen, dat het karakter van massamedium heeft gekregen. De basis technologie die is gebaseerd op het Internet Protocol (IP) is nog steeds van kracht.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Internet en Intranet Concepts : Inhoud

  Internet Protocols

  De cursus gaat van start met een bespreking van de netwerk protocollen die de basis vormen van het Internet zoals IP(Internet Protocol), TCP(Transmission Control Protocol), FTP voor file transfer, SMTP voor email, DNS en DHCP.

  HTTP Servers

  Vervolgens wordt besproken hoe Web Servers werken en hoe het HTTP protocol de communicatie tussen een Web Server en een browser regelt. Ingegaan wordt op HTTP requests, HTTP responses en HTTP headers en ook het nieuwste snellere HTTP/2 protocol komt aan de orde.

  HTML, XML en JSON

  Dan wordt aandacht besteed aan de rol van de markup language HTML waarmee in combinatie met CSS(Cascading Stylesheets) web pagina's worden gemaakt. En ook de gestructureerde data formaten XML en JSON die een belangrijke rol spelen bij de uitwisseling van data passeren de revue.

  Internet Security

  Eveneens staat Internet Security op het programma van de cursus. Hierbij gaat het met name om het beschermen van activiteiten en transacties die online worden uitgevoerd. Aan de orde komen authentication, diverse vormen van encryptie, SSL verbindingen en het herkennen van specifieke bedreigingen als SQL Injection, Cross Site Scripting en Cross Site Request Forgery.

  SOAP en REST Web Services

  Voorts wordt ingegaan op de twee voornaamste vormen van Web Services. Zowel Web Services die werken met het SOAP protocol als Web Services die gebaseerd zijn op REST worden behandeld.

  Client en Server Side Scripting en Ajax

  Tot slot wordt aandacht besteed client side scripting met JavaScript en server side scripting met Java, PHP of NodeJS. En ook de implementatie van moderne Single Page Applicaties gebaseerd op Ajax technologie komt dan aan de orde.

 • Cursus Internet en Intranet Concepts : Training

  Doelgroep Cursus Internet en Intranet Concepts

  De cursus Internet en Intranet Concepts is bedoeld voor personen die meer willen leren over de achtergrond en de werking van het Internet en Intranet.

  Voorkennis Cursus Internet en Intranet Concepts

  Voor deelname aan deze cursus zijn geen specifieke vaardigheden of kennis nodig.

  Uitvoering Training Internet en Intranet Concepts

  De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides. Een demo website wordt gebruikt om de concepten te verduidelijken. Er wordt ook aandacht besteed aan hands-on oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Internet en Intranet Concepts

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Internet en Intranet Concepts.

  Cursus Internet en Intranet Concepts
 • Cursus Internet en Intranet Concepts : Modules

  Module 1 : Internet Protocols

  Module 2 : HTTP Web Servers

  Module 3 : HTML and CSS

  Basic Web Concepts
  Protocols and OSI Model
  Requests For Comment
  IP Protocol
  IP4 versus IP6
  TCP and UDP
  Domain Name System (DNS)
  File Transfer Protocol (FTP)
  Email with SMTP
  POP versus IMAP
  DHCP Protocol
  HTTP Protocol
  Web Servers and Browsers
  Uniform Resource Locators (URL's)
  HTTP Request and Responses
  Request and Response Headers
  HTTP Status Codes
  MIME Types
  HTTP/2
  SPDY-protocol
  Multiplexing
  Server Push
  HTML Markup Language
  HTML Page Structure
  Elements and Attributes
  Links, Tables and Images
  Forms and Input Elements
  Form Submission
  Styling HTML with CSS
  CSS Stylesheets
  CSS Selectors
  CSS Box Model
  CSS Layout

  Module 4 : JSON and XML

  Module 5 : Internet Security

  Module 6 : SOAP and REST Services

  Structured Data
  XML Standard
  XML Elements
  XML Attributes
  XML Vocabulaires
  XML Schema and XSLT
  JSON Format
  JSON Objects
  JSON Arrays
  Encoding JSON
  Decoding JSON
  HTTP Basic Authentication
  HTTP Digest Authentication
  Symmetric Encryption
  Asymmetric Encryption
  Hash Encryption
  Secure Sockets Layer
  Secure HTTP (HTTPS)
  Digital Certificates
  SQL Injection
  Cross Site Scripting
  Cross Site Request Forgery
  SOAP Services
  XML Transport
  SOAP Message Structure
  SOAP Headers
  WSDL
  REST Services
  URL Patterns
  Standard Methods
  GET and POST
  PUT and DELETE
  REST Clients

  Module 7 : Client Side JavaScript

  Module 8 : Server Side Scripting

  Module 9 : Ajax

  Client Side Scripting
  JavaScript Syntax
  ECMA Standards
  Variables and Data Types
  Arrays and Functions
  Classes and Objects
  Event Handler
  Validation in JavaScript
  JavaScript Frameworks
  Angular, React and Vue
  Server Languages
  Java Servlets and JSP's
  PHP Scripts
  $_POST Super Global
  $_GET Super Global
  NodeJS and npm
  Package Management
  Node's Event Loop
  Session ID's
  Session Tracking
  Single Page Applications
  Asynchronous Calls
  Partial Page Updates
  DOM API
  Element Access
  XMLHttp Request Object
  Fetch API
  Callback Functions
  Promises
  Error Handling
 • Cursus Internet en Intranet Concepts : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Internet en Intranet Concepts : Reviews

 • Cursus Internet en Intranet Concepts : Certificaat