fbpx
 • Nederlands
 • Engels

Cursus Internet en Intranet Concepts

Regio:
 • Training
 • Inhoud
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Internet en Intranet Concepts : Training

  Cursus Internet en Intranet Concepts

  Doelgroep Cursus Internet en Intranet Concepts

  De cursus Internet en Intranet Concepts is bedoeld voor personen die meer willen leren over de achtergrond en de werking van het Internet en Intranet.

  Voorkennis Cursus Internet en Intranet Concepts

  Voor deelname aan deze cursus zijn geen specifieke vaardigheden of kennis nodig.

  Uitvoering Training Internet en Intranet Concepts

  De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides. Een demo website wordt gebruikt om de concepten te verduidelijken. Er wordt ook aandacht besteed aan hands-on oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Internet en Intranet Concepts

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Internet en Intranet Concepts.

 • Cursus Internet en Intranet Concepts : Inhoud

  De cursus Internet en Intranet Concepts behandelt de concepten en protocollen van het Internet en Intranet. Aandacht wordt besteed aan de rol van markup languages, zoals XML en HTML.

  Verdere onderwerpen zijn CSS en Dynamic HTML, client-side JavaScript scripting, de verschillende mogelijkheden van server-side scripting, zoals ASP.NET, PHP of Java Servlets en het gebruik van herbruikbare componenten in web pagina's zoals applets en ASP.NET controls.

  Tot slot wordt aandacht besteed aan de recente ontwikkelingen met betrekking tot Rich Web User Interfaces en Web Services.

 • Cursus Internet en Intranet Concepts : Modules

  Module 1 : Internet Protocols

  Module 2 : HTTP Web Servers

  Module 3 : HTML Markup Language

  Basic Web Concepts
  TCP/IP
  Protocols and OSI Model
  RFC's
  IP Overview
  IP Header
  IP Address Scheme
  Domain Name System (DNS)
  File Transfer Protocol (FTP)
  SMTP
  SMTP, DNS and POP Topology
  SMTP Functions
  DHCP Protocol
  HTTP Protocol
  Web Servers
  Web Browsers
  Uniform Resource Locators
  URL's
  HTTP Request Messages
  HTTP Request Example
  HTTP Response Messages
  HTTP Response Example
  HTTP Request Headers
  HTTP Response Headers
  HTTP Status Codes
  MIME Types
  Structuring business requirements
  HTML Markup Language
  HTML Pages
  HTML Page Structure
  Basic HTML Elements
  HTML Attributes
  HTML Links
  HTML Tables
  HTML Images
  HTML Frames
  HTML Forms
  HTML Form Structure
  Input Tags

  Module 4 : XML Markup Language

  Module 5 : Internet Security

  Module 6 : CSS

  XML Markup Language
  Roots of XML
  Markup Languages
  Benefits of XML
  XML Elements
  XML Attributes
  Well Formed Documents
  Valid Documents
  XHTML Markup Language
  HTML versus XHTML
  Security Threats
  HTTP Basic Authentication
  HTTP Digest Authentication
  Encryption Types
  Symmetric Encryption
  Asymmetric Encryption
  Hash Encryption
  Secure Sockets Layer
  Secure HTTP (HTTPS)
  Digital Certificates
  What is CSS?
  Defining CSS
  Applying CSS
  CSS Positioning
  Absolute Positioning
  Relative Positioning
  CSS Positioning Attributes
  CSS Visibility Property
  CSS Z-Index Property
  CSS and XML

  Module 7 : Client Side JavaScript

  Module 8 : Dynamic HTML

  Module 9 : Server Side Scripting

  Client Side Scripting
  JavaScript Characteristics
  Variables
  JavaScript Types
  Numbers, Strings, Booleans
  Arrays and Functions
  Objects
  Event Handler
  Validation in JavaScript
  What is DHTML?
  DHTML Technologies
  HTML DOM
  HTML DOM Example
  Browser Object Model
  Element Access
  Important Elements
  Important Properties
  Event Handlers
  Servlets
  Java Server Pages
  Simple JSP Page
  PHP Scripts
  Using PHP
  PHP $_POST Global Variable
  PHP $_GET Global Variable
  Session ID's
  Session Tracking Mechanisms

  Module 10 : Web Services

  Module 11 : Rich Internet Applications

  What is a Web Service?
  XML Transport with Web Services
  RPC versus Document Style
  What is SOAP?
  Structure SOAP Message
  Skeleton SOAP Message
  SOAP Messages as Payload
  SOAP Header
  What is WSDL?
  Basic Structure WSDL?
  WSDL and Code Generation
  Service Orientation
  Traditional Webapps Problems
  Rich Internet Applications
  Flex Framework
  Flex Architecture
  How Flex works
  ActionScript
  Flash Player
  MXML Example
  SilverLight
  XAML
  Drawing with XAML
  HTML5
 • Cursus Internet en Intranet Concepts : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Internet en Intranet Concepts : Reviews

 • Cursus Internet en Intranet Concepts : Certificaat