fbpx
Code: VBA100
Duur in dagen: 2
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 999

Cursus VBA Word Programmeren

11-07 t/m 12-07-2019
12-09 t/m 13-09-2019
14-11 t/m 15-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus VBA Word Programmeren

Cursus VBA Word Programmeren Deze cursus is bedoeld voor personen die willen leren om sjablonen in Word te schrijven en met VBA de invoer van invulformulieren willen sturen.

Voorkennis VBA Word

Om aan deze cursus deel te kunnen nemen is een goede kennis van sjablonen in Word en hoe in Word wordt omgegaan met met tekst, alinea’s en secties vereist.

Uitvoering Training VBA Word Programmeren

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Illustratieve demo’s zorgen voor verdere verduidelijking van de concepten. De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering VBA Word Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat VBA Word Programmeren.

Inhoud Cursus VBA Word Programmeren

In deze cursus komt aan de orde hoe VBA, Visual Basic for Applications, kan worden gebruikt om sjablonen en macros’s in Word te schrijven en daarmee in VBA Word te programmeren. De deelnemers leren welke Word objecten er zijn en hoe deze benaderd kunnen worden. Met name wordt ingegaan op die onderdelen van VBA Word die belangrijk zijn voor het aansturen van Word. In de cursus leren de deelnemers sjablonen maken waarin zelf gemaakte dialoog vensters, dynamische menu’s en werkbalken worden gebruikt. Aandacht wordt besteed aan de achterliggende VBA Word code. Vervolgens komt de syntax van de VBA taal aan de orde waarbij statements, variabelen en control flow constructies worden besproken. Een belangrijk onderdeel van de cursus betreft het gebruik van functies en procedures in Word en de deelnemers leren daarbij ook hoe ze deze zelf kunnen schrijven om ze vervolgens vanuit VBA code te kunnen aanroepen. Ook wordt ingegaan op het zogenaamde Word Object model en de properties en functies daarvan waarmee Word bestuurd kan worden. Verder kom aan de orde hoe databases vanuit Word benaderd kunnen worden met het DAO, Data Access Objects, object model. En tenslotte is er aandacht voor events en de afhandeling daarvan. Na het doorlopen van deze cursus zijn de deelnemers is staat sjablonen, die volledig zijn toegespitst op de eigen huisstijl, te maken en te onderhouden.

Module 1 : VBA in Word

Module 2 : VBA Syntax

Module 3 : Control flow

Sjablonen in Word
Soorten sjablonen
Macro’s en sjablonen
Macro’s opnemen en afspelen
Visual Basic Editor
Programmeren in VBA
Entering code
VBA Code
Statements
Comments
Interactie met de gebruiker
Messagebox en Inputbox
Variabelen
Constanten
Declaraties
Data Types
Modules
Objecten
Stapsgewijs uitvoeren
Breakpoints
Debuggen
Syntaxfouten
Foutafhandeling
Selecties
If Statements
Else Statements
If Then Else
Select case
Iteraties
For Next
Do Loop
With end with
Arrays in VBA

Module 4 : Functies

Module 5 : Word Object Model

Module 6 : Events

Wat zijn functies?
Parameters
Argumenten
Functies vinden
Functies definieren
Formulieren
Gebruikers interface maken
Dialoogvensters maken
Cursor aansturen
Word objecten
Object model
Documenten
Paragrafen
Secties
Bladwijzers
Range Object
Wat is DAO?
Data Access Objects
Word Database Access
Wat zijn Events
Soorten events
Reageren op events
Events afhandelen
Event functies
Domein functies

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl