fbpx

Cursus Java Data Access met JPA

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Java Data Access met JPA : Inhoud

  In de cursus Java Data Access met Persistence API staat Object Relational Mapping met de Java Persistence API 2.x op de agenda.

  JPA Architectuur

  Na een overzicht van de data access mogelijkheden in Java, waaronder JDBC, en de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd, worden de basis concepten en architectuur van de JPA uitgelegd. De rol van de EntityManager en het persistence.xml configuratie bestand wordt besproken.

  Entities

  Vervolgens wordt het concept van de JPA Entity besproken en komt de lifecycle van de Entities en hoe Entity classes op database tabellen worden gemapped aan de orde. Ook de verschillende states die Entities kunnen hebben ten opzichte van de database zoals new, persistent, detached and removed worden besproken net als het concept van merging.

  Annotaties

  Eveneens wordt het gebruik van annotaties en XML mapping files en de rol van de verschillende properties en attributen uitgelegd.

  JPA Queries

  De verschillende key generation strategieën worden besproken en er wordt ingegaan op het mappen van association en inheritance relaties tussen entities. Ook de mogelijkheden van de JPA Query taal, JPQL, komen aan de orde evenals het gebruik van JPA criteria en native SQL queries.

  Callbacks

  Vervolgens wordt de functie en de werking van Entity callbacks uitgelegd, die onmiddellijk vóór en na de uitvoering van een persistence operation worden aangeroepen, en komt ook het alternatief van de Entity Listener classes aan bod.

  Interceptors

  Onderdeel van de cursus zijn eveneens interceptors die worden gebruikt voor crosscutting concerns als logging en security. Ook wordt aandacht besteed aan het gebruik van JPA in een Java EE applicatie, aan communicatie met EJB's en aan de packaging van JPA entities.

  Transacties

  Tenslotte worden JPA transacties behandeld in zowel een desktop omgeving en als een Java EE omgeving.

 • Cursus Java Data Access met JPA : Training

  Doelgroep Cursus Java Data Access met JPA

  De cursus Java Data Access met JPA is bestemd voor ervaren Java developers die willen leren hoe je de Java Persistence API kunt gebruiken voor database access vanuit Java.

  Voorkennis Cursus Java Data Access met Persistence API

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is ervaring met programmeren in Java en object oriëntatie vereist. Kennis van database structuren en SQL is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Cursus Java Data Access

  De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides en demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Alle onderwerpen in de Java EE Persistence API Developer Certified Expert Exam (1Z0-898) worden besproken. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Java Data Access

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java Data Access met Persistence API.

  Cursus Java Data Access with JPA
 • Cursus Java Data Access met JPA : Modules

  Module 1 : Intro Java Persistence

  Module 2 : Persistence API

  Module 3 : Mapping Persistent Objects

  Java Persistence
  Traditional Persistence
  Transparent Persistence
  Persistence Technologies
  Direct File I/O
  Serialization
  Java Database Connectivity
  JDBC Architecture
  Executing Statements
  Retrieving Results
  JDBC Drivers
  JDBC URL's
  Problems with JDBC
  Object Relational Mapping
  Java Persistence API
  JPA Versions
  Entity Classes
  Entity Manager
  Persistence Context
  Entity Identity
  Entity Lifecycle
  Entity Relationships
  Persisting Objects
  Removing Objects
  Merging Objects
  Managing Identity
  Mapping Annotations
  Table Annotation
  UniqueConstraint Annotation
  Column Annotation
  Id Annotation
  IdClass Annotation
  GeneratedValue Annotation
  Version Annotation
  Basic Annotation
  Lob Annotation
  Temporal Annotation
  Enumerated Annotation
  Transient Annotation

  Module 4 : Mapping Relationships

  Module 5 : Mapping Inheritance

  Module 6 : JPA Query Language

  Entity Relationship types
  Bidirectional OneToOne
  Bidirectional ManyToOne
  Bidirectional OneToMany
  Bidirectional ManyToMany
  Unidirectional OneToOne
  Unidirectional ManyToOne
  Unidirectional OneToMany
  Unidirectional ManyToMany
  Cascading Persist
  Cascading Merge
  Cascading Remove
  Mapping Class Hierarchies
  Mapping Strategies
  Single Table Inheritance
  DiscriminatorColumn Settings
  Single Table per Hierarchy
  Single Table Mapping Features
  Joined Subclass Strategy
  InheritanceType Joined
  Joined Subclass Per Hierarchy
  Table per Concrete Class
  Abstract Entity Classes
  Mapped Superclasses
  Java Persistence QL
  JPA QL Characteristics
  Query Interface
  Projections
  Subqueries
  Joins
  Update and Delete Queries
  Dynamic and Static Queries
  Criteria API
  Query Error Detection
  CriteriaBuilder
  Metamodel in JPA

  Module 7 : Callbacks and Listeners

  Module 8 : Interceptors

  Module 9 : Java EE integration

  Life Cycle Callback methods
  Entity Listeners
  Life Cycle Callback Rules
  Signature Life Cycle Callbacks
  Signature Entity Listeners
  @PrePersist and @PostPersist
  @PreRemove and @PostRemove
  @PreUpdate and @PostLoad
  Multiple Invocation Callbacks
  Invocation Order
  Interceptor Invocation Model
  @Interceptor Annotation
  Interceptor Classes
  Invocation Context
  @AroundInvoke
  Interceptor Lifecycle
  Interceptor Types
  Default and Exclude Interceptors
  PostConstruct or PostActivate
  PreDestroy and PrePassivate
  Enterprise Java Beans
  Sessions Beans
  Statefull and Stateless
  JNDI lookups
  EJB injection
  Transaction-Scoped Persistence Context
  Extended Persistence Context
  Persistence Unit
  Packaging in EAR files
  Deployment Descriptors

  Module 10 : Transactions

  Data Integrity
  Transaction Control
  Begin, Commit and Rollback
  Demarcating Boundaries
  Container Managed
  Bean Managed
  Client Managed
  Transaction Attributes
  SessionSynchronization
  JTA Transactions
  Before Completion
  After Completion
 • Cursus Java Data Access met JPA : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Java Data Access met JPA : Reviews

 • Cursus Java Data Access met JPA : Certificaat