fbpx

Cursus Machine Learning met Python

In de cursus Machine Learning met Python leren de deelnemers hoe je machine learning algoritmes kunt implementeren door gebruik te maken van Python en de Scikit-learn library. Scikit-learn is grotendeels geschreven in Python en maakt veel gebruik van Numpy voor high-performance lineaire algebra en array operaties.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Machine Learning met Python : Inhoud

  Machine Learning Intro

  De cursus Machine Learning met Python gaat van start met een overzicht van de basis concepten van Machine Learning waarbij modellen worden gemaakt op basis aangeleverde data. Hierbij wordt het verschil duidelijk gemaakt tussen Supervised en Unsupervised Learning.

  Scikit-learn Library

  Vervolgens wordt ingegaan op de libraries die het fundament vormen achter Machine Learning met Scikit-learn zoals Numpy, Panda's, MatPlotLib en Seaborn. In de basis architectuur van Scikit-learn wordt de data gesplitst in een feature matrix en een target array. Aan de orde komt verder hoe een model wordt getraind met een training set om vervolgens te worden vergeleken een test set met de Estimator API.

  Feature Handling

  Onderdeel van het programma van de cursus Machine Learning met Python is ook Feature Engineering. Hierbij wordt besproken hoe omgegaan kan worden met categorische features, text features, image features en derived features. En ook het gebruik van features pipelines wordt uitgelegd.

  Regressies

  Na een behandeling van het Naive Bayes theorema met Naive Bayes classifiers en de daarop gebaseerde modellen wordt dan ingegaan Lineaire en ook Logistische regressie. Ook specialistische versies daarvan zoals Polynomial Regression, Ridge Regression en Lasso Regularization worden behandeld.

  Classificaties

  Dan wordt in de cursus Machine Learning met Python aandacht besteed aan verschillende varianten van Machine Learning algoritmes die gebaseerd zijn op classificatie. Hierbij komen Support Vector Machines en Decision Trees ter sprake.

  Unsupervised Learning

  Tenslotte wordt in de cursus Machine Learning met Python ingegaan op Principal Component Analysis als voorbeeld van een unsupervised learning algoritme. Ook Dimensionality Reduction wordt dan behandeld.

 • Cursus Machine Learning met Python : Training

  Doelgroep Cursus Machine Learning met Python

  De cursus Machine Learning met Python is bedoeld voor data scientists die Python en machine learning libraries willen gebruiken voor het doen van voorspellingen op basis van modellen.

  Voorkennis training Machine Learning met Python

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met Python vereist en kennis van data analyse libraries zoals Numpy, Pandas en Matplotlib wenselijk.

  Uitvoering Cursus Machine Learning met Python

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. Illustratieve demo's verduidelijken de concepten. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Als ontwikkelomgeving wordt de Anaconda distributie met Jupyter notebooks gebruikt. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Machine Learning met Python

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Machine Learning met Python.

  Cursus Machine Learning met Python
 • Cursus Machine Learning met Python : Modules

  Module 1 : Intro Machine Learning

  Module 2 : Numpy and Pandas

  Module 3 : Scikit-learn Library

  What is Machine Learning?
  Building Models of Data
  Model Based Learning
  Tunable Parameters
  Supervised Learning
  Labeling Data
  Discrete Labels
  Continuous Labels
  Classification and Regression
  Unsupervised Learning
  Data Speaks for Itself
  Clustering and Dimensionality Reduction
  Numpy Arrays
  NumPy Data Types
  Pandas Data Frames
  Inspect Data
  Operations on Data
  Missing Data
  Pandas Series
  Pandas Indexes
  Time Series
  MatplotLib
  Plotting with Pandas
  Seaborn Library
  Data Representation
  Estimator API
  Features Matrix
  Target Array
  Seaborn Visualization
  Model Classes
  Choosing Hyperparameters
  Model Validation
  Fit and Predict Method
  Label Predicting
  Training and Testing Set
  Transform Method

  Module 4 : Feature Engineering

  Module 5 : Naive Bayes

  Module 6 : Linear Regression

  Categorical Features
  Vectorization
  Text and Image Features
  Derived Features
  Adding Columns
  Handling Missing Data
  Imputation of Missing Data
  Feature Pipelines
  Polynomial Basis Functions
  Gaussian Basis Functions
  Regularization
  Naive Bayes Classifiers
  Applicability
  High Dimensional Datasets
  Bayes’s Theorem
  Generative Models
  Gaussian Naive Bayes
  Probabilistic Classification
  predict_proba Method
  Multinomial Naive Bayes
  Confusion Matrix
  When to Use Naive Bayes
  Slope and Intercept
  LinearRegression Estimator
  coef_ and intercept_ Parameter
  Multidimensional Linear Models
  Basis Function Regression
  Polynomial Regression
  PolynomialFeatures Transformer
  Gaussian Basis Functions
  Overfitting
  Ridge Regression
  Lasso Regularization

  Module 7 : Support Vector Machines

  Module 8 : Decision Trees

  Module 9 : Principal Components

  Discriminative Classification
  Maximizing the Margin
  Linear Kernel
  C Parameter
  Support Vectors
  SVM Visualization
  Kernel SVM
  Radial Basis Function
  Kernel Transformation
  Kernel Trick
  Softening Margins
  Ensemble Learner
  Creating Decision Trees
  DecisionTreeClassifier
  Overfitting Decision Trees
  Ensembles of Estimator
  Random Forests
  Parallel Estimators
  Bagging Classifier
  Random Forest Regression
  RandomForestRegressor
  Non Parametric Model
  PCA Unsupervised Learning
  Learn about Relationships
  Principal Axes
  Demonstration Data
  Affine Transformation
  Components
  Explained Variance
  Dimensionality Reduction
  Inverse Transformation
  Explained Variance Ratio
  PCA as Noise Filtering
 • Cursus Machine Learning met Python : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Machine Learning met Python : Reviews

 • Cursus Machine Learning met Python : Certificaat