fbpx
 • nl
 • en

Cursus Machine Learning met Python

Cursus Machine Learning met Python
Regio:
 • Modules
 • Cursus
 • Inhoud
 • Algemene informatie
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Module 1 : Intro Machine Learning

  Module 2 : Numpy and Pandas

  Module 3 : Ski-Kit Learn Library

  What is Machine Learning?
  Building Models of Data
  Model Based Learning
  Tunable Parameters
  Supervised Learning
  Labeling Data
  Discrete Labels
  Continuous Labels
  Classification and Regression
  Unsupervised Learning
  Data Speaks for Itself
  Clustering and Dimensionality Reduction
  Numpy Arrays
  NumPy Data Types
  Pandas Data Frames
  Inspect Data
  Operations on Data
  Missing Data
  Pandas Series
  Pandas Indexes
  Time Series
  MatplotLib
  Plotting with Pandas
  Seaborn Library
  Data Representation
  Estimator API
  Features Matrix
  Target Array
  Seaborn Visualization
  Model Classes
  Choosing Hyperparameters
  Model Validation
  Fit and Predict Method
  Label Predicting
  Training and Testing Set
  Transform Method

  Module 4 : Feature Engineering

  Module 5 : Naive Bayes

  Module 6 : Linear Regression

  Categorical Features
  Vectorization
  Text and Image Features
  Derived Features
  Adding Columns
  Handling Missing Data
  Imputation of Missing Data
  Feature Pipelines
  Polynomial Basis Functions
  Gaussian Basis Functions
  Regularization
  Naive Bayes Classifiers
  Applicability
  High Dimensional Datasets
  Bayes’s Theorem
  Generative Models
  Gaussian Naive Bayes
  Probabilistic Classification
  predict_proba Method
  Multinomial Naive Bayes
  Confusion Matrix
  When to Use Naive Bayes
  Slope and Intercept
  LinearRegression Estimator
  coef_ and intercept_ Parameter
  Multidimensional Linear Models
  Basis Function Regression
  Polynomial Regression
  PolynomialFeatures Transformer
  Gaussian Basis Functions
  Overfitting
  Ridge Regression
  Lasso Regularization

  Module 7 : Support Vector Machines

  Module 8 : Decision Trees

  Module 9 : Principal Components

  Discriminative Classification
  Maximizing the Margin
  Linear Kernel
  C Parameter
  Support Vectors
  SVM Visualization
  Kernel SVM
  Radial Basis Function
  Kernel Transformation
  Kernel Trick
  Softening Margins
  Ensemble Learner
  Creating Decision Trees
  DecisionTreeClassifier
  Overfitting Decision Trees
  Ensembles of Estimator
  Random Forests
  Parallel Estimators
  Bagging Classifier
  Random Forest Regression
  RandomForestRegressor
  Non Parametric Model
  PCA Unsupervised Learning
  Learn about Relationships
  Principal Axes
  Demonstration Data
  Affine Transformation
  Components
  Explained Variance
  Dimensionality Reduction
  Inverse Transformation
  Explained Variance Ratio
  PCA as Noise Filtering
 • Doelgroep Cursus Machine Learning met Python

  Cursus Machine Learning met PythonDe cursus Machine Learning met Python is bedoeld voor data scientists die Python en machine learning libraries willen gebruiken voor het doen van voorspellingen op basis van modellen.

  Voorkennis training Machine Learning met Python

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met Python vereist en kennis van data analyse libraries zoals Numpy, Pandas en Matplotlib wenselijk.

  Uitvoering Cursus Machine Learning met Python

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. Illustratieve demo's verduidelijken de concepten. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Als ontwikkelomgeving wordt de Anaconda distributie met Jupyter notebooks gebruikt. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Machine Learning met Python

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Machine Learning met Python.

 • In de cursus Machine Learning met Python leer je hoe je machine learning algorithmes kunt implementeren door gebruik te maken van Python libraries zoals Scikit-Learn. In de training komen machine learning technieken zoals regressie, clustering, dimensionality reduction en decision trees aan de orde en leer je voorspellingen te doen op basis van modellen.

 • Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.