fbpx

Cursus Play Framework Programming

In de cursus Play Framework Programming leren de deelnemers web applicaties te ontwikkelen die zijn gebaseerd op het Model View Controller design pattern en gebruik maken van de JVM taal Scala. Het Play Framework is open source en vergroot de productiviteit van developers door gebruik te maken van convention over configuration, hot code reloading en error messages in de browser.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Play Framework Programming : Inhoud

  Intro Play Framework

  De cursus gaat van start met een bespreking van de architectuur van Play. Ook wordt ingegaan op het gebruik van het build en dependency management tool sbt en de command line utility giter8 waarmee op basis van templates files en directories worden gegenereerd.

  MVC Model

  Vervolgens komt de MVC architectuur aan de orde en hoe in Play control flow, data presentatie en data opslag wordt gerealiseerd. Ook wordt dan aandacht besteed aan dynamische URL's en scoped objects in session en flash scope.

  Views en Templates

  Het view wordt in Play web applicatie typisch gebaseerd op een template. De werking van op Scala gebaseerde template engine en de mogelijke control flow constructies en variabelen in templates worden besproken.

  Concurrency

  Dan is het tijd voor de behandeling van asynchronous calls en concurrency met multiple threads. Het Akka Framework dat bij uitstek geschikt is voor concurrent en gedistribueerde applicaties op de JVM komt dan ook aan de orde.

  Web Services

  Onderdeel van het programma van de cursus is ook het consumeren van Web Services in Play. Daarbij wordt ingegaan op het parsen van JSON data en het parsen van XML data met JAXB en wordt ook Akka streaming behandeld.

  Data Access

  Voorts wordt data access vanuit Play behandeld. Daarbij passeren Object Relational Mapping en zowel Ebean queries als Rawsql queries de revue.

  Deployment

  Tenslotte wordt na een overzicht van hoe eigen Play modules kunnen worden gemaakt, aandacht besteed aan deployment van Play Applicaties op een Apache of Nginx web server.

 • Cursus Play Framework Programming : Training

  Doelgroep Cursus Play Framework Programming

  De cursus Play Framework Programming is bedoeld voor ervaren developers die het Play Framework willen inzetten bij de creatie van Web Applicaties en Web Services.

  Voorkennis cursus Play Framework Programming

  Kennis van en ervaring met Java, C# of Scala is vereist om aan deze training te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training Play Framework Programming

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Demos worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruime gelegenheid tot oefenen en theorie en exercises wisselen elkaar af. Het cursus materiaal is in het Engels. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering cursus Play Framework Programming

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Play Framework Programmeren.

  Cursus Play Framework Programming
 • Cursus Play Framework Programming : Modules

  Module 1 : Play Framework Intro

  Module 2 : Build System

  Module 3 : MVC Model

  What is Play?
  Play Architecture
  Play Versions
  Installing Play
  sbt and conscript
  Installing Giter8
  Setting Up Play
  Project Directories
  Configuration
  Controller and View
  Testing Views
  Testing Controllers
  Scala Build Tool
  Core Principles
  Benefits of sbt
  Using sbt
  SBT Commands
  Setting Definition
  Resolvers
  sbt Plugins
  Application Settings
  Error Handlers
  Client Errors
  Server Errors
  MVC Architecture
  Separation of Concerns
  Control Flow
  Data Presentation
  Data Storage
  HTTP Storage
  Static Definition
  Dynamic URL Parts
  Passing Fixed Values
  Optional Parameters
  Scoped Objects
  Session and Flash Scope

  Module 4 : Views and Templating

  Module 5 : Concurrency

  Module 6 : Web Services

  General Template
  Composite View
  Special @ Character
  Comments
  Template Parameters
  Import Statement
  Conditions
  Iterating Lists
  Iterating Maps
  If Blocks
  Escaping Dynamic Contents
  Executors
  Runnable and Callables
  Asynchronous Programming
  Scheduled Jobs
  Configuring Jobs
  Akka Framework
  Actors
  Actor System
  Message Flows
  Fault Tolerance
  Scalability
  Consuming Web Services
  REST API's
  JSON Payloads
  Callback Methods
  Handling JSON
  JSON Request and Response
  Simple XML Parsing
  Parsing with JAXB
  Large Responses
  Source and Sinks
  Akka Streaming

  Module 7 : Data Access

  Module 8 : Play Modules

  Module 9 : Deployment

  SQL Database Support
  Object Persistence
  Object Relational Mapping
  ORM Concepts
  Relationships
  Persistence API
  Ebean Queries
  Query Constructs
  Using Rawsql
  What are Modules?
  Creating Modules
  Module Configuration
  Module Contract
  Module Injection
  Publishing Modules
  Play Repository
  Third Party Modules
  Popular Modules
  Action Composition
  Filters
  Configuring Cache
  Cache API
  Deployment on Apache
  Enabling SSL
  mod proxy Load Balancer
  Nginx Event Architecture
  Configure Play on Nginx
 • Cursus Play Framework Programming : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Play Framework Programming : Reviews

 • Cursus Play Framework Programming : Certificaat