fbpx

Cursus Archimate 3 Foundation

In de cursus ArchiMate 3 Foundation krijgen de deelnemers een sterke basis in architectuur modellering met behulp van de ArchiMate taal. De cursus omvat praktische oefeningen, casestudies en examenvoorbereiding om de vaardigheid van de deelnemers bij het maken van architectuur modellen te vergroten.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Archimate 3 Foundation : Inhoud

  Intro Enterprise Architecture

  De cursus Archimate 3 Foundation gaat van start met een overzicht van het belang van Enterprise Architectuur in organisaties. Daarbij wordt ingegaan op standaarden op het gebied van EA Architectuur Modellering en de rol van Archimate en tools daarin.

  Archimate Concepts

  Aandacht wordt besteed aan de hierarchische structuur van Archimate waarbij een model beschouwd wordt als een collectie van elementen en relaties. Ook het onderscheid tussen behavior, structural, motivation en composite elementen komt dan aan bod.

  Business Modeling

  Vervolgens wordt ingegaan op Business Modeling in Archimate waarbij de operationele organisatie van een onderneming in een technologie onafhankelijke manier wordt beschreven. Hierbij worden Business Functies, Processes, Services en Objects behandeld evenals Interactions and Events.

  Application Modeling

  Eveneens komt Application Architectuur aan de orde waarbij een subset van de ArchiMate elements zoals Application Component, Application Service en Application Interface worden gebruikt. Ook passeert de revue wordt hoe het Layered View de context van een applicatie zichtbaar maakt.

  Technology Modeling

  Aan bod komt ook het modelleren van de Technology Architecture met Technology Layer elementen zoals Technology Services, Events en Interfaces. Zowel Active als Passive Structure elementen spelen daarbij een rol.

  Strategy Modeling

  Eveneens onderdeel van de cursus Archimate 3 Foundation is Strategy Modeling in Strategy Layer. De elementen Resource, Capability en Course of Action dienen voor het modelleren de strategische doelen van de onderneming,

  Implementation en Migration Planning

  Dan wordt implementation migration planning besproken met als viewpoint applicaties en projecten te relateren aan de delen van de architecture die ze implementeren.

  Archimate Certificering

  Tot slot worden ingegaan op hoe je kunt certificeren voor Archimate 3, wat de examen eisen zijn. Ook tips en tricks voor het behalen van het examen worden dan besproken.

 • Cursus Archimate 3 Foundation : Training

  Doelgroep Cursus Archimate 3 Foundation

  De cursus Archimate 3 Foundation is bedoeld voor enterprise architecten die de Archimate 3 taal willen gebruiken bij het ontwerp van een Enterprise Architectuur.

  Voorkennis Cursus Archimate 3 Foundation

  Algemene kennis van Enterprise Architectuur en het modelleren daarvan is wenselijk om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training Archimate 3 Foundation

  De cursus Archimate 3 Foundation heeft een hands-on karakter. Theorie aan de hand van presentaties wordt afgewisseld met practische opdrachten voor het maken van Enterprise Architectuur modellen in Sparx Systems Enterprise Architect.

  Certificaat Archimate 3 Foundation

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat van deelname aan de cursus Archimate 3 Foundation.

  Cursus Archimate 3 Foundation
 • Cursus Archimate 3 Foundation : Modules

  Module 1 : Intro EA

  Module 2 : ArchiMate Concepts

  Module 3 : Business Modeling

  What is Enterprise Architecture
  Importance of EA in Organizations
  EA Frameworks and Standards
  EA in Decision-Making
  Introduction to ArchiMate
  Evolution of ArchiMate
  ArchiMate's Role in EA
  ArchiMate Certification
  ArchiMate Modeling Tools
  Elements and Notation
  Relationships in ArchiMate
  UML Modeling Standard
  Sparx Enterprise Architect
  ArchiMate Layers
  Business Layer
  Application Layer
  Technology Layer
  ArchiMate Aspects
  Active Structure
  Passive Structure
  Data and Service Concepts
  Actor and Role Concepts
  Business Process Concepts
  Function Concepts
  Technology Service
  Relationships and Connectors
  Business Layer Overview
  Actors and Roles
  Business Collaboration
  Business Interface
  Business Function
  Business Process
  Interactions and Events
  Business Services
  Business Objects
  Business Process Modeling
  Services and Relationships
  Business Capabilities
  Archimate Meta Model

  Module 4 : Application Modeling

  Module 5 : Technology Modeling

  Module 6 : Strategy Modeling

  Application Layer Overview
  Application Components
  Application Collaborations
  Interface and Functions
  Application Services
  Application Processes
  Interactions and Events
  Data Objects
  Application Artifacts
  Services and Relationships
  Integration and Interfaces
  Technology Layer Overview
  Diagram Types
  Technology Collaborations
  Interfaces and Functions
  Service and Processes
  Technology Interactions
  Technology Object
  Technology Artifacts
  Services and Relationships
  Infrastructure Considerations
  Deployment Considerations
  Motivation and Strategy Concepts
  Stakeholders and Concerns
  Sequence Diagrams
  Goals, Drivers, and Objectives
  Assessment and Gap Analysis
  Principles and Requirements
  Motivation Elements and Notation
  Strategy Mapping and Alignment
  Strategy Modeling Best Practices
  Strategic Planning and Execution
  Legends and Grouping

  Module 7 : Implementation Planning

  Module 8 : ArchiMate in Practice

  Module 9 : Archimate Certification

  Implementation and Migration
  Planning Implementations
  Project and Roadmap Views
  Work Packages and Dependencies
  Implementation Elements
  Transition Planning
  Transition Execution
  Gap Analysis
  Impact Assessment
  Agile and DevOps in Architecture
  ArchiMate in Real-World Projects
  Industry-specific Use Cases
  ArchiMate Modeling Patterns
  Tips for Effective Modeling
  Collaboration and Version Control
  Reporting and Documentation
  ArchiMate Tools and Ecosystem
  ArchiMate and Other EA Frameworks
  Certification Preparation
  ArchiMate Future Trends
  Certification Overview
  Abstracting Elements
  EAI Patterns
  Information Resources
  Views and Maps
  Aspect Orientation
  ArchiMate Exam Objectives
  Exam Preparation Tips
  Sample Questions and Mock Exams
  Test-Taking Strategies
 • Cursus Archimate 3 Foundation : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Archimate 3 Foundation : Reviews

 • Cursus Archimate 3 Foundation : Certificaat