fbpx
Code: INT505
Duur in dagen: 2
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1099

Cursus jQuery Programmeren

27-06 t/m 28-06-2019
22-08 t/m 23-08-2019
24-10 t/m 25-10-2019
23-12 t/m 24-12-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus jQuery Programmeren

Cursus jQueryDe cursus jQuery Programmeren is bedoeld voor ervaren Web developers die de jQuery JavaScript library willen gebruiken in Web Applications.

Voorkennis Cursus jQuery

Kennis en ervaring in het ontwikkelen van web applicaties met script talen als Javascript is vereist om aan deze cursus deel te nemen.

Uitvoering Training jQuery

De cursus jQuery Programmeren heeft een hands-on karakter. De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Demos worden gebruikt om de theorie te verhelderen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat jQuery

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat jQuery.

Inhoud Cursus jQuery

In de cursus jQuery Programmeren leert u hoe u kunt programmeren met een van de meest populaire JavaScript libraries, jQuery. Aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden van jQuery en de relatie met JavaScript. Na een inleiding over de installatie van jQuery en een overzicht van de library, worden scripts gemaakt met de document ready functie. Vervolgens wordt besproken hoe de inhoud van een pagina via jQuery script kan worden benaderd. Hierbij worden HTML tags en attributen gebruikt voor de identificatie en wordt de styling gedaan met CSS. De relatie met het DOM model van de pagina wordt ook besproken. Voorts wordt het gebruik van geavanceerde jQuery chaining aan de orde gesteld. Na het bespreken van de manipulatie van de inhoud in een pagina, wordt aandacht besteed aan jQuery event handling. De jQuery methoden die event handling vergemakkelijken worden behandeld en wordt aandacht besteed aan namespacing en event delegation. Ook het gebruik van effecten in jQuery en de eenvoudige en geavanceerde animatie functies van jQuery passeren de revu. Met animaties en effecten leert u image rotators, dynamische menu’s en tooltips, slideshows en modale windows te bouwen waarmee web pagina’s tot leven komen. Vervolgens is er aandacht voor de Ajax functionaliteit van jQuery en voor de dynamische en partial page updates. Zowel de eenvoudige $load functie om data op te halen en als de complexere $ajax functie wordt besproken en ook wordt aandacht wordt besteed aan data overdracht via JSON, JavaScript Object Notation. Tot slot wordt het gebruik en het zelf schrijven van plugins in jQuery en de jQuery UI library besproken en wordt aandacht besteed aan een aantal geavanceerde onderwerpen zoals performance optimalisatie en caching.

Module 1 : Intro jQuery

Module 2 : DOM and Dynamic HTML

Module 3 : Selections and DOM Traversing

What is jQuery?
jQuery versus Custom JavaScript
jQuery versus other Libraries
Getting started with jQuery
Including jQuery
Google Content Delivery Network
Document Ready?
Script Execution Order
onLoad versus document.ready
jQuery Function Object
Where to run Scripts?
Dynamic HTML
Building a HTML DOM tree
DOM Representation
DOM Node Types
Properties of Node Types
DOM Methods for Navigation
DOM Node Object Methods
Element Access
Event Handlers
CSS Style Sheets
Rendering with CSS
jQuery Selection
Basic Selectors
Hierarchy Selectors
Selection by Attribute
Position Filters
Form Selectors
Other Selection Filters
jQuery Method Chaining
DOM Traversal
Filter Methods
Advanced Method Chaining

Module 4 : DOM Manipulation

Module 5 : CSS Styling

Module 6 : Events

DOM Manipulation
Creating Elements
Inserting Elements
Inserting as Child
Mass Insertion
Moving Elements
Cloning Elements
Replacing Elements
Get Element Content
Access Element Attributes
Browser Inconsistencies
Reading CSS Properties
Modifying CSS Properties
Shorthand CSS Properties
Removing CSS Properties
CSS Classes
Element Height Dimensions
Element Width Dimensions
Position Changes
Element Positions
DOM Level 2 Event Model
jQuery Event Model
Binding an Event Handler
Binding Shortcut Methods
Event Object
Unbinding Handlers
One Shot Handlers
Event Delegation
.live versus .delegate
Triggering Events

Module 7 : Effects and Animations

Module 8 : Ajax Fundamentals

Module 9 : jQuery Ajax

jQuery Built-in Effects
Showing Elements
Hiding Elements
Fading Effects
Sliding Effects
Creating Animations
Animation Notes
Animation Queues
Stopping Animations
Animation Controls
Ajax Web App Model
Typical Ajax Interactions
Creating XMLHttpRequest
XMLHttpRequest Methods
Sending the Request
XMLHttpRequest Properties
XMLHttpRequest readyState
Listening for Response
Processing the Response
Ajax Pitfalls
Ajax in jQuery
Ajax Options
Ajax Limitations
Loading Page Fragments
jQuery.getJSON
Ajax Global Settings
Ajax Events
Global Ajax Event Handlers
Error Handling
Ajax Request Completion

Module 10 : Plugins

Module 11 : jQuery UI

Module 12 : Advanced Topics

Easing Plugin
Standard Easing Functions
ColorBox Plugin
Using ColorBox
ColorBox Options
Cycle Plugin
Cycle Methods
Validation Plugin
Validation Rules
DataTable Plugin
Creating Plugins
jQuery UI
Getting Started
Themes
jQuery Widgets
Accordion Widget
Tabs Widget
Dialog Widget
jQuery UI Controls
Date Picker Widget
Slider Widget
jQuery UI Animation
Best Practices for Loops
Avoid Anonymous Functions
Optimizing Selectors
Sizzle Selector Engine
jQuery Utility Methods
Test Variable Type
Extend Objects
Avoiding Conflicts
noConflict Method
Queuing Animations
Dequeuing Animations

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl