fbpx

Cursus jQuery Programmeren

In de cursus jQuery Programmeren leert u hoe u kunt programmeren met een van de meest populaire JavaScript libraries, jQuery.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus jQuery Programmeren : Inhoud

  jQuery Overview

  Na een inleiding over de installatie van jQuery en een overzicht van de library, worden scripts gemaakt met de document ready functie. Aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden van jQuery en de relatie met JavaScript.

  DOM Access

  Vervolgens wordt besproken hoe de inhoud van een pagina via jQuery script kan worden benaderd. Hierbij worden HTML tags en attributen gebruikt voor de identificatie en wordt de styling gedaan met CSS.

  Method Chaining

  De relatie met het DOM model van de pagina wordt ook besproken. Voorts wordt het gebruik van geavanceerde jQuery chaining aan de orde gesteld.

  Event Handling

  Na het bespreken van de manipulatie van de inhoud in een pagina, wordt aandacht besteed aan jQuery event handling. De jQuery methoden die event handling vergemakkelijken worden behandeld en wordt aandacht besteed aan namespaces en event delegation.

  Using Effects

  Ook het gebruik van effecten in jQuery en de eenvoudige en geavanceerde animatie functies van jQuery passeren de revue. Met animaties en effecten leert u image rotators, dynamische menu's en tooltips, slideshows en modale windows te bouwen waarmee web pagina's tot leven komen.

  Ajax Functionaliteit

  Vervolgens is er aandacht voor de Ajax functionaliteit van jQuery en voor de dynamische en partial page updates. Zowel de eenvoudige $load functie om data op te halen en als de complexere $ajax functie wordt besproken en ook wordt aandacht wordt besteed aan data overdracht via JSON, JavaScript Object Notation.

  jQuery Plugins

  Tot slot wordt het gebruik en het zelf schrijven van plugins in jQuery en de jQuery UI library besproken en wordt aandacht besteed aan een aantal geavanceerde onderwerpen zoals performance optimalisatie en caching.

 • Cursus jQuery Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus jQuery Programmeren

  De cursus jQuery Programmeren is bedoeld voor ervaren Web developers die de jQuery JavaScript library willen gebruiken in Web Applications.

  Voorkennis Cursus jQuery Programmeren

  Kennis en ervaring in het ontwikkelen van web applicaties met script talen als Javascript is vereist om aan deze cursus deel te nemen.

  Uitvoering Training jQuery Programmeren

  De cursus jQuery Programmeren heeft een hands-on karakter. De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Demos worden gebruikt om de theorie te verhelderen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat jQuery

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat jQuery.

  Cursus jQuery
 • Cursus jQuery Programmeren : Modules

  Module 1 : Intro jQuery

  Module 2 : Dynamic HTML

  Module 3 : Selectors

  What is jQuery?
  jQuery and Custom JavaScript
  jQuery versus other Libraries
  Getting started with jQuery
  Including jQuery
  Content Delivery Networks
  Document Ready?
  Script Execution Order
  onLoad versus document.ready
  jQuery Function Object
  Where to run Scripts?
  Dynamic HTML
  Building a HTML DOM tree
  DOM Representation
  DOM Node Types
  Properties of Node Types
  DOM Methods for Navigation
  DOM Node Object Methods
  Element Access
  Event Handlers
  CSS Style Sheets
  Rendering with CSS
  jQuery Selection
  Basic Selectors
  Hierarchy Selectors
  Selection by Attribute
  Position Filters
  Form Selectors
  Other Selection Filters
  jQuery Method Chaining
  DOM Traversal
  Filter Methods
  Advanced Method Chaining

  Module 4 : DOM Manipulation

  Module 5 : CSS Styling

  Module 6 : Events

  DOM Manipulation
  Creating Elements
  Inserting Elements
  Inserting as Child
  Mass Insertion
  Moving Elements
  Cloning Elements
  Replacing Elements
  Get Element Content
  Access Element Attributes
  Browser Inconsistencies
  Reading CSS Properties
  Modifying CSS Properties
  Shorthand CSS Properties
  Removing CSS Properties
  CSS Classes
  Element Height Dimensions
  Element Width Dimensions
  Position Changes
  Element Positions
  DOM Level 2 Event Model
  jQuery Event Model
  Binding an Event Handler
  Binding Shortcut Methods
  Event Object
  Unbinding Handlers
  One Shot Handlers
  Event Delegation
  .live versus .delegate
  Triggering Events

  Module 7 : Effects and Animations

  Module 8 : Ajax Fundamentals

  Module 9 : jQuery Ajax

  jQuery Built-in Effects
  Showing Elements
  Hiding Elements
  Fading Effects
  Sliding Effects
  Creating Animations
  Animation Notes
  Animation Queues
  Stopping Animations
  Animation Controls
  Ajax Web App Model
  Typical Ajax Interactions
  Creating XMLHttpRequest
  XMLHttpRequest Methods
  Sending the Request
  XMLHttpRequest Properties
  XMLHttpRequest readyState
  Listening for Response
  Processing the Response
  Ajax Pitfalls
  Ajax in jQuery
  Ajax Options
  Ajax Limitations
  Loading Page Fragments
  jQuery.getJSON
  Ajax Global Settings
  Ajax Events
  Global Ajax Event Handlers
  Error Handling
  Ajax Request Completion

  Module 10 : Plugins

  Module 11 : jQuery UI

  Module 12 : Advanced Topics

  Easing Plugin
  Standard Easing Functions
  ColorBox Plugin
  Using ColorBox
  ColorBox Options
  Cycle Plugin
  Cycle Methods
  Validation Plugin
  Validation Rules
  DataTable Plugin
  Creating Plugins
  jQuery UI
  Getting Started
  Themes
  jQuery Widgets
  Accordion Widget
  Tabs Widget
  Dialog Widget
  jQuery UI Controls
  Date Picker Widget
  Slider Widget
  jQuery UI Animation
  Best Practices for Loops
  Avoid Anonymous Functions
  Optimizing Selectors
  Sizzle Selector Engine
  jQuery Utility Methods
  Test Variable Type
  Extend Objects
  Avoiding Conflicts
  noConflict Method
  Queuing Animations
  Dequeuing Animations
 • Cursus jQuery Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus jQuery Programmeren : Reviews

  Walter : van Dorp BV
  Dank voor de cursus. De opgedane kennis is voor mij heel nuttig en direct toepasbaar in mijn werk. Lunch was uitstekend verzorgd.
  Pieter : Gemeente Den Haag
  Uitstekende training. Veel van opgestoken. Ga met vertrouwen terug naar mijn werkplek.
 • Cursus jQuery Programmeren : Certificaat