fbpx
 • Nederlands
 • Engels

Cursus Ruby on Rails Programmeren

Regio:
 • Training
 • Inhoud
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Ruby on Rails Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Ruby on Rails Programmeren

  De cursus Ruby on Rails Programmeren is bedoeld voor developers die willen werken met het state of the art framework Ruby on Rails.

  Voorkennis Cursus Ruby on Rails Programmeren

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is ervaring met programmeren in Ruby of kennis van Ruby vereist. Kennis van web standaarden zoals HTTP en HTML is bevorderlijk voor de begripsvorming.

  Uitvoering Training Ruby on Rails Programmeren

  De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides. De concepten worden geïllustreerd met demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Ruby on Rails Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Ruby on Rails Programmeren.

  Cursus Ruby on Rails
 • Cursus Ruby on Rails Programmeren : Inhoud

  In de cursus Ruby on Rails Programmeren worden de deelnemers opgeleid tot Rails ontwikkelaars. Rails is een framework voor het pragmatisch ontwikkelen van een full-blown webapplicatie.

  Het framework is gebaseerd op de Model Driven ontwerp paradigma. Eerst de belangrijkste kenmerken van de Ruby programmeertaal besproken. Deze kennis is nodig om te kunnen ontwikkelen zonder al te veel problemen met de rails.

  Na deze inleiding, de aandacht is volledig gericht op de Rails-framework. De hele Rails stack (model, view en controller) wordt in extenso behandeld. Vervolgens worden alle belangrijke kwesties voor de succesvolle bouw van een Rails applicatie op de agenda staan, zoals Active Record, Active View en Controller.

 • Cursus Ruby on Rails Programmeren : Modules

  Module 1 : Rails Intro

  Module 2 : Rails Applications

  Module 3 : Active Record

  Introducing Ruby
  Installing Ruby on Rails
  The Rails Stack
  Rails Environments
  Rails Configuration
  Rails and MVC
  Installing Ruby Gems
  Rails Routing
  Project Folders
  Generating Controllers
  Layouts
  Template Data
  Default Page
  Creating Routes
  Linking
  Adding Styling
  Active Record
  ActiveRecord Migrations
  Active Record Associations
  Validations
  Scaffolding
  Models
  Associations
  Advanced Active Record

  Module 4 : Rails Actions

  Module 5 : Security

  Module 6 : Performance

  Action View
  ActionControllers
  Request Passing
  Route Parameters
  Custom Routes
  Named Routes
  Advanced Helpers
  Rails and AJAX
  Session Management
  Authentication
  UserControl
  Input Validation
  Preventing XSS
  Dedicated Accounts
  XML and Active Resource
  Action Mailer
  Performance Monitoring
  Logging and Troubleshooting
  Caching and Performance
  Cache Fragments
  RSpec and Rails API
  Batch Processing
  Background Processing
  Plugins
 • Cursus Ruby on Rails Programmeren : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Ruby on Rails Programmeren : Reviews

 • Cursus Ruby on Rails Programmeren : Certificaat