fbpx

Cursus Ruby on Rails Programmeren

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Ruby on Rails Programmeren : Inhoud

  In de cursus Ruby on Rails Programmeren leren de deelnemers Web applicaties te ontwikkelen met het Model View Controller (MVC) Framework Ruby on Rails. Rails is een framework voor het pragmatisch ontwikkelen van een full-blown webapplicatie. Rails applicaties zijn gebaseerd op het principe van convention over configuration. Voor veel onderdelen van de applicatie kunnen templates automatisch worden gegeneerd waarna de template code nader kan worden ingevuld.

  Rails Intro

  De cursus Ruby on Rails Programmeren gaat van start met een uitleg over de directory structuur van Rails applicaties. Ook wordt ingegaan op het gebruik van de Ruby Console, de principes van Rails Routing en het installeren van Ruby Gems.

  Rails Models

  Dan wordt aandacht besteed aan hoe Ruby Model classes kunnen worden gegenereerd en hoe deze mappen op database tabellen. Aan de orde komt hoe uit de model classes Database Migraties worden aangemaakt die met create queries database tabellen kunnen aanmaken. Veel applicaties hebben het CRUD (Create, Read, Update en Delete) Pattern nodig dat vervolgens aan de orde komt.

  Forms

  User input in Web Applicaties is veelal afkomstig van Forms en de cursus Ruby on Rails Programmeren gaat in op Form Creatie met de Forms Builder en form helpers. Ook wordt stil gestaan bij Form validatie en het afhandelen van fouten.

  Active Record

  Vervolgens wordt ingegaan op Object Relational Mapping in Ruby on Rails met Active Records. In de applicatie hoeven de developers dan veelal geen SQL statements te schrijven maar worden de SQL statements door het Framework gegenereerd.

  Action View

  En ook aan de orde komt hoe views in Ruby on Rails worden aangemaakt op basis van templates die gestuurd door Action Controllers. Hierbij wordt ook besproken hoe View paths kunnen worden aangepast met Prepend and Append.

  Advanced Topics

  Tenslotte komen een aantal geavanceerde onderwerpen aan de orde zoals security, de creatie van en het het omgaan met Rest API's en ook caching, performance en troubleshooting.

 • Cursus Ruby on Rails Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Ruby on Rails Programmeren

  De cursus Ruby on Rails Programmeren is bedoeld voor developers die applicaties willen ontwikkelen met het state of the art framework Ruby on Rails.

  Voorkennis Cursus Ruby on Rails Programmeren

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is ervaring met programmeren in Ruby of kennis van Ruby vereist. Kennis van web standaarden zoals HTTP en HTML is bevorderlijk voor de begripsvorming.

  Uitvoering Training Ruby on Rails Programmeren

  De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides. De concepten worden geïllustreerd met demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Ruby on Rails Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Ruby on Rails Programmeren.

  Cursus Ruby on Rails
 • Cursus Ruby on Rails Programmeren : Modules

  Module 1 : Rails Intro

  Module 2 : Rails and MVC

  Module 3 : Forms

  Ruby on Rails Stack
  Rails Environments
  Rails Configuration
  Convention over Configuration
  Installing Ruby Gems
  Development Server
  Default Page
  Ruby Console
  Rails Routing
  Project Folders
  Generating Controllers
  Embedded Ruby in View
  ERB Templates
  Model to Database
  Generating Models
  Database Migrations
  Database Interaction
  CRUD Pattern
  Creating Routes
  Resourceful Routing
  routes Command
  Creating Links
  link_to Helper
  redirect_to and render
  Strong Parameters
  Associating Models
  Using Form Builder
  form_with Helper
  Validations
  Displaying Errors
  full_messages_for
  form_tag Helpers
  Edit Actions
  Destroy Actions
  Types of templates
  ERb template
  Builder template
  Rendering
  Adding Styling

  Module 4 : Active Record

  Module 5 : Action View

  Module 6 : Advanced Rails

  Active Record Pattern
  Object Relation Mapping
  Naming Conventions
  Schema Conventions
  Active Record Models
  Validations
  Callbacks
  ActiveRecord Migrations
  Active Record Associations
  Scaffolding
  Query Interface
  Dynamic Finders
  Ordering and Grouping
  Joins
  Action Controllers
  Action View
  Templates and Layouts
  Partial Layouts
  Request Passing
  View Paths
  Prepend View Path
  Append View Path
  Helpers
  Localized Views
  Advanced Helpers
  Session Management
  UserControl
  XML and Active Resource
  Rails Security
  Authentication
  Input Validation
  Preventing XSS
  Dedicated Accounts
  Rails and REST
  map.resources
  RESTFul Operations
  Generating REST Actions
  Logging and Troubleshooting
  Caching and Performance
  Cache Fragments
  Batch Processing
  Background Processing
 • Cursus Ruby on Rails Programmeren : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Ruby on Rails Programmeren : Reviews

 • Cursus Ruby on Rails Programmeren : Certificaat