fbpx

Cursus Asynchronous Programming in C#

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Asynchronous Programming in C# : Inhoud

  In de cursus Asynchronous Programming in C# staat centraal hoe C# en het .NET Framework kunnen worden gebruikt voor de schrijven van asynchrone code met het async en await mechanisme.

  Intro Asynchronous Programming

  De cursus Asynchronous Programming in C# gaat van start met een bespreking van de verschillen tussen synchrone en asynchrone code. Aan de orde komen de nadelen van blocking behavior en de voordelen van parallelism en concurrency met threads en tasks.

  Synchronous versus Asynchronous

  Ingegaan hoe bij synchrone code een thread met een blocking call wacht op het resultaat. Bij asynchrone code wordt niet gewacht, maar voert een andere thread de call uit, terwijl de oorspronkelijke thread via een callback of ander mechanisme wordt gewaarschuwd als het resultaat klaar is.

  Async Programming in .NET

  Vervolgens wordt de implementatie van asynchrone code in het .NET Framework en .NET Core behandeld. Diverse patterns voor het schrijven van asynchrone code komen daarbij aan de orde. De voordelen van het gebruik van .NET Core komen aan de orde en er wordt ingegaan op asynchrone algorithmes.

  Async Await

  Dan wordt het async await mechanisme behandeld. Aan de orde komt hoe een method voorafgegaan door het async keyword een asynchrone method wordt. In de body van de method kan dan met await op het resultaat van een asynchrone call worden afgewacht.

  Synchronization

  Ook het voorkomen van data corruptie door middel van synchronisatie primitieven zoals locks, mutexes en semaphores staat op het programma van de cursus Asynchronous Programming in C#. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan race conditions en deadlock.

  Exception Handling

  Verder komt exception handling in een asynchrone omgeving en de orde. Daarbij wordt ingegaan op faulted tasks en disposable objects. Tenslotte wordt het asynchroon aanroepen van services besproken en de interactie tussen afhandeling in de frontend en de backend.

 • Cursus Asynchronous Programming in C# : Training

  Doelgroep Cursus Asynchronous Programming in C#

  Deze cursus is bedoeld voor personen die een overzicht willen krijgen van de kenmerken en functies van het .NET framework.

  Voorkennis Cursus Asynchronous Programming in C#

  Kennis van software development en een enige kennis van programmeren is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training Asynchronous Programming in C#

  De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides. De besproken concepten worden gedemonstreerd met demo's in Visual Studio.NET. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus Asynchronous Programming in C#

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat Asynchronous Programming in C#.

  Cursus Asynchronous Programming in C#
 • Cursus Asynchronous Programming in C# : Modules

  Module 1 : Async Intro

  Module 2 : Async in .NET

  Module 3 : Async Await

  Synchronous Code
  Blocking Behavior
  Asynchronous Code
  Callbacks
  Completion Events
  Threads and Tasks
  Parallelism and Concurrency
  IO Bound Tasks
  CPU Bound Tasks
  Long Running Tasks
  Background Workers
  Async in .NET
  IAsyncResult
  Asynchronous Patterns
  Event Based Pattern
  Task Based Pattern
  Async .NET Core
  .NET Core Benefits
  Asynchronous Algorithms
  Thread Pools
  Thread Pool Starvation
  Memory Consumption
  Async Keyword
  Async Method
  Await Keyword
  Suspending Execution
  Yielding Control
  Awaitable Tasks
  ConfigureAwait
  GetAwaiter
  Task Completion
  Task Composition
  Task Object

  Module 4 : Synchronization

  Module 5 : Exceptions

  Module 6 : Advanced Topics

  Race Conditions
  Deadlock
  Need for Synchronization
  Thread Safe Code
  Lock Objects
  Mutexes
  Semaphores
  Timing and Synchronization
  Exception Handling
  Asynchronous Exceptions
  Throwing Exceptions
  Task.Exception Property
  Faulted Tasks
  Catching Exceptions
  Disposable Objects
  AggregateException
  Async Services
  Async Request
  Ajax Calls
  Async Frontend
  Async Backend
  Await Tasks Efficiently
  WhenAll
  WhenAny
 • Cursus Asynchronous Programming in C# : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Asynchronous Programming in C# : Reviews

 • Cursus Asynchronous Programming in C# : Certificaat