fbpx

Cursus Asynchronous Programming in C#

In de cursus Asynchronous Programming in C# staat centraal hoe C# en het .NET Framework kunnen worden gebruikt voor de schrijven van asynchrone code met het async en await mechanisme.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Asynchronous Programming in C# : Inhoud

  Intro Asynchronous Programming

  De cursus Asynchronous Programming in C# gaat van start met een bespreking van de verschillen tussen synchrone en asynchrone code. Aan de orde komen de nadelen van blocking behavior en de voordelen van parallelism en concurrency met threads en tasks.

  Synchronous versus Asynchronous

  Ingegaan hoe bij synchrone code een thread met een blocking call wacht op het resultaat. Bij asynchrone code wordt niet gewacht, maar voert een andere thread de call uit, terwijl de oorspronkelijke thread via een callback of ander mechanisme wordt gewaarschuwd als het resultaat klaar is.

  Async Programming in .NET

  Vervolgens wordt de implementatie van asynchrone code in het .NET Framework en .NET Core behandeld. Diverse patterns voor het schrijven van asynchrone code komen daarbij aan de orde. De voordelen van het gebruik van .NET Core komen aan de orde en er wordt ingegaan op asynchrone algorithmes.

  Async Await

  Dan wordt het async await mechanisme behandeld. Aan de orde komt hoe een method voorafgegaan door het async keyword een asynchrone method wordt. In de body van de method kan dan met await op het resultaat van een asynchrone call worden afgewacht.

  Synchronization

  Ook het voorkomen van data corruptie door middel van synchronisatie primitieven zoals locks, mutexes en semaphores staat op het programma van de cursus Asynchronous Programming in C#. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan race conditions en deadlock.

  Exception Handling

  Verder komt exception handling in een asynchrone omgeving en de orde. Daarbij wordt ingegaan op faulted tasks en disposable objects. Tenslotte wordt het asynchroon aanroepen van services besproken en de interactie tussen afhandeling in de frontend en de backend.

 • Cursus Asynchronous Programming in C# : Training

  Doelgroep Cursus Asynchronous Programming in C#

  Deze cursus is bedoeld voor personen die een overzicht willen krijgen van de kenmerken en functies van het .NET framework.

  Voorkennis Cursus Asynchronous Programming in C#

  Kennis van software development en een enige kennis van programmeren is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training Asynchronous Programming in C#

  De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides. De besproken concepten worden gedemonstreerd met demo's in Visual Studio.NET. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus Asynchronous Programming in C#

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat Asynchronous Programming in C#.

  Cursus Asynchronous Programming in C#
 • Cursus Asynchronous Programming in C# : Modules

  Module 1 : Async Intro

  Module 2 : Async in .NET

  Module 3 : Async Await

  Synchronous Code
  Blocking Behavior
  Asynchronous Code
  Callbacks
  Completion Events
  Threads and Tasks
  Parallelism and Concurrency
  IO Bound Tasks
  CPU Bound Tasks
  Long Running Tasks
  Background Workers
  Async in .NET
  IAsyncResult
  Asynchronous Patterns
  Event Based Pattern
  Task Based Pattern
  Async .NET Core
  .NET Core Benefits
  Asynchronous Algorithms
  Thread Pools
  Thread Pool Starvation
  Memory Consumption
  Async Keyword
  Async Method
  Await Keyword
  Suspending Execution
  Yielding Control
  Awaitable Tasks
  ConfigureAwait
  GetAwaiter
  Task Completion
  Task Composition
  Task Object

  Module 4 : Synchronization

  Module 5 : Exceptions

  Module 6 : Advanced Topics

  Race Conditions
  Deadlock
  Need for Synchronization
  Thread Safe Code
  Lock Objects
  Mutexes
  Semaphores
  Timing and Synchronization
  Exception Handling
  Asynchronous Exceptions
  Throwing Exceptions
  Task.Exception Property
  Faulted Tasks
  Catching Exceptions
  Disposable Objects
  AggregateException
  Async Services
  Async Request
  Ajax Calls
  Async Frontend
  Async Backend
  Await Tasks Efficiently
  WhenAll
  WhenAny
 • Cursus Asynchronous Programming in C# : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Asynchronous Programming in C# : Reviews

 • Cursus Asynchronous Programming in C# : Certificaat