fbpx

Cursus .NET GUI Development met WPF

In de cursus .NET GUI Development met WPF leren deelnemers hoe ze moderne desktop applicaties kunnen maken met Windows Presentation Foundation (WPF). Deelnemers leren de essentials van XAML, de MVVM architecture en de creatie van visueel aantrekkelijke GUI interfaces. Ook geavanceerde onderwerpen zoals data binding, custom controls, images, multimedia en internationalisatie komen aan bod.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus .NET GUI Development met WPF : Inhoud

  Introduction to WPF

  De cursus .NET GUI Development met WPF gaat van start met een bespreking van de architectuur van het WPF subsysteem in .NET voor desktop GUI applicaties. De essenties van de opmaak in XAML, code behind files, functies en event handling worden behandeld.

  Layout

  Vervolgens worden de layout en user interface elementen in WPF voor de creatie van visueel aantrekkelijke en responsieve GUI's besproken. Aan de orde komen onder andere panels, grid en het canvas.

  Input and Controls

  Ook wordt ingegaan op user input met muis en keyboard en de bijbehorende event handling. Dan komen ook controls zoals button, tekst velden, radio en check buttons, combo boxes en list boxes aan de orde.

  Data Binding

  Vervolgens wordt data binding in WPF besproken en wordt er gedemonstreerd hoe data uit databases of collecties aan WPF GUI elementen kunnen worden gebonden. Hierdoor wordt automatische synchronisatie en update van GUI-elementen mogelijk.

  MVVM Architecture

  Ook het Model-View-ViewModel (MVVM) design pattern wordt uitgelegd. Het MVVM design pattern wordt veel gebruikt in WPF-applicaties om door separation of concerns betere onderhoudbaarheid en testbaarheid te bereiken.

  Data Access in WPF

  Ook wordt ingegaan op data access in WPF applicaties, zoals de integratie met databases via Entity Framework of ADO.NET.

  Styles

  Aandacht wordt eveneens besteed aan het gebruik van styles en templates in WPF voor de creatie van aantrekkelijke GUI's.

  Navigation

  En ook navigatie technieken in WPF-applicaties worden besproken waaronder navigatie tussen pagina's en navigatie tussen verschillende views in een applicatie.

  Text and Graphics

  Tenslotte wordt ingegaan op tekstuele en grafische manipulatie in WPF. Hierbij komen lettertypen, shapes, bitmaps en transformaties aan de orde die de visuele presentatie van de applicatie verbeteren.

 • Cursus .NET GUI Development met WPF : Training

  Doelgroep Cursus .NET GUI Development met WPF

  De cursus .NET GUI Development met WPF is bestemd voor C# developers die web applicaties willen ontwikkelen met Windows Presentation Formation(WPF) en XAML.

  Voorkennis Cursus .NET GUI Development met WPF

  Voor deelname aan cursus is kennis van Web standaards als HTTP en HTTPS wenselijk en de fundamentals van C# vereist.

  Uitvoering Training .NET GUI Development met WPF

  Theorie en praktijk wisselen elkaar in de cursus af. Na uitleg aan de hand van slides en demos, kunnen de deelnemers de stof verwerken met praktijk oefeningen.

  Certificaat .NET GUI Development met WPF

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat van deelname aan .NET GUI Development met WPF.

  Course .NET GUI Development met WPF
 • Cursus .NET GUI Development met WPF : Modules

  Module 1 : Introduction to WPF

  Module 2 : Layout

  Module 3 : Input and Controls

  Intro WPF and .NET
  Overview of XAML
  Set up Environment
  WPF Application Structure
  Working with Controls
  Working with Layouts
  Event Handling in WPF
  Data Binding in WPF
  Resources
  Application Deployment
  Layout Basics
  StackPanel
  WrapPanel
  DockPanel
  Grid
  Canvas
  Viewbox
  Layout Properties
  ScrollViewer
  Custom Layout
  Routed Events
  Mouse Input
  Keyboard Input
  What Are Controls?
  Buttons and Menus
  ProgressBar
  Text Controls
  List Control
  DataGrid Control
  Slider Controls

  Module 4 : Data Binding

  Module 5 : MVVM Architecture

  Module 6 : Data Access in WPF

  Without Data Binding
  What is Data Binding?
  DataContext
  Two-Way Data Binding
  Binding to List Data
  Data Source Providers
  Master-Detail Binding
  Hierarchical Binding
  Debugging Data Binding
  Model-View-ViewModel?
  MVVM Architecture
  Data Binding with MVVM
  Delegates in MVVM
  Communication Techniques
  Services in MVVM
  Dependency Injection
  MVVM Patterns
  MVVM Libraries
  Integrating with Databases
  Data Access Options
  Entity Framework with WPF
  ADO.NET for WPF Applications
  CRUD Operations in WPF
  Caching
  Offline Data Access
  Data Validation
  Error Handling

  Module 7 : Styles

  Module 8 : Navigation

  Module 9 : Text and Graphics

  Styling Techniques
  Inline Styles
  Named Styles
  Element-Typed Styles
  Data Templates
  Resource Dictionaries
  Custom Styles and Themes
  Visual States
  Transitions
  Windows
  Dialogs
  NavigationWindow
  Routed Events
  Pages
  Frames
  Browser Apps
  XBAPs
  Navigation to HTML
  Fonts and Text Styles
  Text Object Model
  Typography
  Graphics Fundamentals
  Shapes
  Bitmaps
  Brushes and Pens
  Transformations
  Visual Layer Programming
 • Cursus .NET GUI Development met WPF : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus .NET GUI Development met WPF : Reviews

 • Cursus .NET GUI Development met WPF : Certificaat