fbpx

Cursus Advanced PHP Programmeren

De cursus Advanced PHP Programmeren behandelt geavanceerde mogelijkheden van PHP.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Advanced PHP Programmeren : Inhoud

  Object Oriëntatie in PHP

  In de eerste plaats is er aandacht voor Object Oriëntatie in PHP. Van bekende object georiënteerde concepten zoals classes en objects, encapsulation en inheritance wordt de PHP implementatie besproken.

  Exception Handling

  Ook het concept Exception Handling wordt aan de orde gesteld. Verder is er aandacht voor nieuwe features in PHP 7.

  XML en JSON Access

  Een ander onderwerp in het cursus programma is hoe om te gaan met XML en JSON in PHP. Hierbij worden verschillende PHP XML libraries besproken, zoals libraries voor SAX, DOM, SimpleXML en XPath. Ook wordt aandacht besteed aan het omgaan met JSON data met de JSON library functies.

  Reguliere Expressies

  Het gebruik van reguliere expressies in PHP komt eveneens aan bod.

  Database Access met PDO

  Voorts wordt aandacht besteed aan verschillende libraries voor database access waaronder PDO, PHP Data Objects. Database abstractie, transacties en SQL joins worden besproken.

  Security

  Verder passeren verschillende aspecten van security, zoals security threats, authenticatie en SSL, de revue.

  PHP en Ajax

  Een volgende module behandelt hoe interactieve PHP Ajax webapplicaties kunnen worden ontwikkeld. Het XAJAX framework wordt hierbij besproken.

  PHP en Web Services

  In de module Web Services komen vervolgens zowel SOAP als REST services aan de orde.

  Design Patterns

  Tot slot wordt een overzicht gegeven van Design Patterns gegeven en worden een aantal design patterns in PHP applicaties behandeld. In combinatie met de cursus PHP programmeren behandelt deze cursus de eisen voor het Zend PHP Certification examen.

 • Cursus Advanced PHP Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Advanced PHP Programmeren

  De cursus Advanced PHP Programmeren is bestemd voor PHP web developers met basis kennis van PHP die geavanceerd gebruik willen maken van PHP om dynamische web pagina's te maken.

  Voorkennis Cursus Advanced PHP Programmeren

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met PHP vereist, zoals wordt besproken in de cursus PHP programmeren.

  Uitvoering cursus Advanced PHP Programmeren

  De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides. Demo's dienen ter verduidelijking van de theorie. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. In de cursus wordt gewerkt met PHP 7 dat is geïnstalleerd in een WAMP package met de Apache webserver en MySQL. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Advanced PHP Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Advanced PHP Programmeren.

  Cursus Advanced PHP Programmeren
 • Cursus Advanced PHP Programmeren : Modules

  Module 1 : Classes and Objects

  Module 2 : Inheritance

  Module 3 : Exception Handling

  Object Oriented Programming
  Class Definition
  Creating Objects
  Encapsulation and Data Hiding
  Private Data
  Constructors and Destructors
  $this Variable
  Default Field Values
  Static Members
  Class Constants
  Object References
  Cloning Objects
  Derived Classes
  Base Class Access
  Constructor Visibility
  Overriding Methods
  Pseudo Constants
  Final Classes and Methods
  Abstract Classes
  Implementing Interfaces
  instanceOf Operator
  Polymorphism
  Type Hinting
  Catchable Type Errors
  Types of Errors
  Exceptions in PHP
  try, catch and finally
  Exception Handling Rules
  Exception Class
  Exception Specialization
  User Defined Exceptions
  Multiple catch Clauses
  Standard PHP Exceptions
  Main Exception Branches
  RunTime Exceptions
  Turn Errors into Exceptions

  Module 4 : PHP 7 Features

  Module 5 : XML and JSON

  Module 6 : Regular Expressions

  Scalar Type Declarations
  Coercive and Strict Mode
  Return Type Declarations
  Null Coalescing Operator
  Spaceship Operator
  Constant Arrays
  Anonymous Classes
  Closure::call()
  Filtered unserialize()
  Expectations
  Use Statement
  Error Handling
  XML Extensions for PHP
  SimpleXML
  Load XML from File and String
  Reading Attributes and Elements
  Creating XML Data
  Document Object Model
  DOM Validation
  SAX, Simple API for XML
  Using XPath in PHP
  PHP JSON Functions
  JSON Syntax
  Encoding and Decoding JSON
  Regular Expressions in PHP
  PHP Regular Expression Functions
  Meta Characters
  Quantifiers and Character Classes
  Regular Expression Modifiers
  Matching Text with preg_match
  Matching on Word Boundaries
  Matching Text with preg_match_all
  Greedy and Non-Greedy Quantifier
  Replacing Text with preg_replace
  Splitting Text with preg_split
  Searching Text with preg_grep

  Module 7 : Databases Access

  Module 8 : Security

  Module 9 : PHP and Ajax

  PHP Data Objects
  Data Access with PDO
  Creating and Closing Connections
  PDO Error Retrieval
  Select Queries
  Fetching Results
  Direct Query Execution
  Array and Column Fetching
  PDO Transactions
  Prepared Statements
  Calling Stored Procedures
  Security Issues
  Register Globals
  Spoofed Form Submissions
  Cross Site Scripting
  Validating Input
  SQL Injection
  Cross Site Request Forgery
  HTTP Authentication
  SSL Overview
  SSL Handshakes
  Configuring SSL in Apache
  Classic Web Application Model
  Ajax Web Application Model
  Typical Ajax Interactions
  Drawbacks of Ajax
  Creating the XMLHttpRequest
  Object Methods
  Sending the Request
  Object Properties
  XMLHttpRequest readyState
  Handling the Response
  PHP and Ajax, XAJAX

  Module 10 : Web Services

  Module 11 : Design Patterns

  REST versus SOAP
  SOAP Messages
  WSDL and Code Generation
  PHP SOAP Extension
  WSDL for SoapService
  PHP SOAP Services
  REST Services
  Everything an Id
  Standard HTTP Methods
  Content Negotiation
  What are Patterns?
  Singleton Pattern Defined
  Singleton Pattern Usage
  Adapter Pattern
  Factory Patterns
  Factory Method Pattern
  Abstract Factory Pattern
  Abstract Factory Usage
  Observer Pattern
  Iterator Pattern
 • Cursus Advanced PHP Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Advanced PHP Programmeren : Reviews

  Alex : Gemeente Arnhem
  Veel geleerd in deze training. Prettige en laagdrempelige organisatie. De lunch was ook uitstekend.
  Ghislain : Belastingdienst
  I have no remarks.
  Everything was great.
  Thanks a lot.
  Robbin : Diks Verzekeringen
  Goede en leerzame cursus.
  Vriendelijke trainer en een uitstekende lunch.
  PHP in combinatie met Ajax had wat meer aandacht mogen krijgen.
  Wouter : XS4ALL
  Docent praat veel door.
  Even onderbreken kost soms wat moeite.
  Geen groot probleem echter.
  Design Patterns has iets meer en dieper gekund.
  Bas : Camel IT
  Ronald is een goede trainer.
  Hij nam de tijd voor me.
  Cursusmateriaal mag wat mij betreft in het Nederlands
 • Cursus Advanced PHP Programmeren : Certificaat