fbpx
Code: PHP303
Duur in dagen: 4
Download: Open Rooster.pdf
€ 1850

Cursus Advanced PHP Programmeren

09-07 t/m 12-07-2019
10-09 t/m 13-09-2019
12-11 t/m 15-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Advanced PHP

Cursus Advanced PHP ProgrammerenDe cursus Advanced PHP Programmeren is bestemd voor PHP web developers met basis kennis van PHP die geavanceerd gebruik willen maken van PHP om dynamische web pagina’s te maken.

Voorkennis Cursus Advanced PHP Programmeren

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met PHP vereist, zoals wordt besproken in de cursus PHP programmeren.

Uitvoering cursus Advanced PHP Programmeren

De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides. Demo’s dienen ter verduidelijking van de theorie. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. In de cursus wordt gewerkt met PHP 7 dat is geïnstalleerd in een WAMP package met de Apache webserver en MySQL. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Advanced PHP Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Advanced PHP Programmeren.

Inhoud cursus Advanced PHP Programmeren

De cursus Advanced PHP Programmeren behandelt geavanceerde mogelijkheden van PHP. In de eerste plaats is er aandacht voor Object Oriëntatie in PHP. Van bekende object georiënteerde concepten zoals classes en objects, encapsulation en inheritance wordt de PHP implementatie besproken. Ook het concept Exception Handling wordt aan de orde gesteld. Verder is er aandacht voor de nieuwe features in PHP 7. Een ander onderwerp in het cursus programma is hoe om te gaan met XML en JSON in PHP. Hierbij worden verschillende PHP XML libraries besproken, zoals libraries voor SAX, DOM, SimpleXML en XPath. Ook wordt aandacht besteed aan het omgaan met JSON data met de JSON library functies. Het gebruik van reguliere expressies in PHP komt eveneens aan bod. Voorts wordt aandacht besteed aan verschillende libraries voor database access waaronder PDO, PHP Data Objects. Database abstractie, transacties en SQL joins worden besproken. Verder passeren verschillende aspecten van security, zoals security threats, authenticatie en SSL, de revu. Een volgende module behandelt hoe interactieve PHP Ajax webapplicaties kunnen worden ontwikkeld. Het XAJAX framework wordt hierbij besproken. In de module Web Services komen vervolgens zowel SOAP als REST services aan de orde. Tot slot wordt een overzicht gegeven van Design Patterns gegeven en worden een aantal design patterns in PHP applicaties behandeld. In combinatie met de cursus PHP programmeren behandelt deze cursus de eisen voor het Zend PHP Certification examen.

Module 1 : Classes and Objects

Module 2 : Inheritance

Module 3 : Exception Handling

Object Oriented Programming
Class Definition
Creating Objects
Encapsulation and Data Hiding
Private Data
Constructors and Destructors
$this Variable
Default Field Values
Static Members
Class Constants
Object References
Cloning Objects
Derived Classes
Base Class Access
Constructor Visibility
Overriding Methods
Pseudo Constants
Final Classes and Methods
Abstract Classes
Implementing Interfaces
instanceOf Operator
Polymorphism
Type Hinting
Catchable Type Errors
Types of Errors
Exceptions in PHP
try, catch and finally
Exception Handling Rules
Exception Class
Exception Specialization
User Defined Exceptions
Multiple catch Clauses
Standard PHP Exceptions
Main Exception Branches
RunTime Exceptions
Turn Errors into Exceptions

Module 4 : PHP 7 Features

Module 5 : XML and JSON

Module 6 : Regular Expressions

Scalar Type Declarations
Coercive and Strict Mode
Return Type Declarations
Null Coalescing Operator
Spaceship Operator
Constant Arrays
Anonymous Classes
Closure::call()
Filtered unserialize()
Expectations
Use Statement
Error Handling
XML Extensions for PHP
SimpleXML
Load XML from File and String
Reading Attributes and Elements
Creating XML Data
Document Object Model
DOM Validation
SAX, Simple API for XML
Using XPath in PHP
PHP JSON Functions
JSON Syntax
Encoding and Decoding JSON
Regular Expressions in PHP
PHP Regular Expression Functions
Meta Characters
Quantifiers and Character Classes
Regular Expression Modifiers
Matching Text with preg_match
Matching on Word Boundaries
Matching Text with preg_match_all
Greedy and Non-Greedy Quantifier
Replacing Text with preg_replace
Splitting Text with preg_split
Searching Text with preg_grep

Module 7 : Databases Access

Module 8 : Security

Module 9 : PHP and Ajax

PHP Data Objects
Data Access with PDO
Creating and Closing Connections
PDO Error Retrieval
Select Queries
Fetching Results
Direct Query Execution
Array and Column Fetching
PDO Transactions
Prepared Statements
Calling Stored Procedures
Security Issues
Register Globals
Spoofed Form Submissions
Cross Site Scripting
Validating Input
SQL Injection
Cross Site Request Forgery
HTTP Authentication
SSL Overview
SSL Handshakes
Configuring SSL in Apache
Classic Web Application Model
Ajax Web Application Model
Typical Ajax Interactions
Drawbacks of Ajax
Creating the XMLHttpRequest
Object Methods
Sending the Request
Object Properties
XMLHttpRequest readyState
Handling the Response
PHP and Ajax, XAJAX

Module 10 : Web Services

Module 11 : Design Patterns

REST versus SOAP
SOAP Messages
WSDL and Code Generation
PHP SOAP Extension
WSDL for SoapService
PHP SOAP Services
REST Services
Everything an Id
Standard HTTP Methods
Content Negotiation
What are Patterns?
Singleton Pattern Defined
Singleton Pattern Usage
Adapter Pattern
Factory Patterns
Factory Method Pattern
Abstract Factory Pattern
Abstract Factory Usage
Observer Pattern
Iterator Pattern

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl