fbpx
Code: NET400
Duur in dagen: 4
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1999

Cursus Web Services in NET

Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Web Services in .NET

Cursus Web Services in NET Deze cursus is bedoeld voor developers die .NET WCF Web Services willen begrijpen en gebruiken in hun applicaties.

Voorkennis Cursus Web Services

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis en ervaring met C# vereist. Kennis van ASP.NET is bevordelijk voor een goede begripsvorming.

Uitvoering Training Web Services in .NET

De cursus heeft een hands-on karakter. De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. De theorie wordt afgewisseld met demo’s en oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering WCF Web Services in .NET

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat WCF Web Services in .NET.

Inhoud Cursus Web Services in NET

In de cursus Web Services in .NET leren de deelnemers om Web Services met behulp van Windows Communication Foundation (WCF) en C# te ontwikkelen. Onderdeel van de cursus  zijn onder andere de fundamenten van het Simple Object Access Protocol (SOAP) en de Web Services Description Language (WSDL) die van essentieel belang voor zijn voor het creëren van interoperabele Web Services. De kenmerken en functies van Web Services worden besproken. Van een eenvoudige Web Service worden de HTTP, XML en SOAP berichten onderschept en wordt het WSDL geanalyseerd. De cursus behandelt de technieken voor de creatie en het debuggen van ASP.NET Web services met Visual Studio.NET en het creëren van clients van Web Services met behulp van het direct gebruik van de .NET API. Ook meer geavanceerde onderwerpen, zoals state management, caching en transacties in Web Services worden behandeld. De belangrijkste technologieën van ASP.NET Web Services, zoals XML serialisatie, SOAP, WSDL en Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) komen in het cursus programma aan bod. Ook .NET classen voor het manipuleren van WSDL files worden besproken. Vervolgens worden Web Service security en nieuwe opkomende Web Services specificaties verkend. Dit geldt ook voor de diverse security problemen en technologieën in Web services zoals HTTPS, SSL 3.0, XML Signature, XML Encryption, XML Key Management Specification (XKMS), Security Assertion Markup Language (SAML) en WS-Security.

Module 1 : WCF Intro

Module 2 : Web Services Intro

Module 3 : SOAP

What is WCF?
Positioning WCF
WCF versus Web Services
Endpoints
Addresses
WS-Addressing
Addressing Examples
Bindings
WCF Bindings
Configuring Bindings
WCF Contracts
Service Contracts
Data Contracts
Message Contracts
Fault Contracts
Creating Endpoints
Multiple Endpoints
Hosting WCF Services
WCF Architecture
What are Web Services?
Distributed Applications Evolution
Role of interface
RPC Example
Interoperability
Web Service Types
Web Services Stack
SOAP Web Services
REST Web Services
RPC Style Web Services
Document Style Web Services
Service Oriented Architecture
What is SOAP?
SOAP Characteristics
SOAP Design Goals
SOAP Protocol Concepts
SOAP Messages
SOAP Body
SOAP Headers
SOAP Namespaces
SOAP Faults
SOAP Version differences
SOAP Messages as payload
Message Exchange Patterns
SOAP Message Path
SOAP Intermediaries
actor and mustUnderstand attribute

Module 4 : XML-Schema

Module 5 : WSDL

Module 6 : Hosting

Why XML-Schema?
Well formed and valid documents
What XML-Schema’s?
Markup Languages
XML Schema Advantages
XML Schema design models
Classic Use of Schema’s
XML Namespaces
Simple and Complex types
XML Schema Data Types
User Defined Data Types
Derivation by Restriction
Derivation by Extension
What is WSDL?
Where is WSDL used?
Benefits of WSDL
WSDL and Code Generation
WSDL in Web Service stack
WSDL Namespaces
WSDL Structure
WSDL Elements
Types and Messages
PortType and Operations
WSDL Bindings
Service Element
SOAP Messages Modes
WSDL 2.0
What is Hosting?
Hosting Types
Hosting Criteria
Service Description
Self Hosting
Service Host Creation
App.config Configuration
Programmatic Configuration
Windows Host
Service Description
Managed Window Service
Creating Windows Services
Hosting in Windows Services
IIS Hosting
.SVC File
Web.config for IIS Host
Hosting in IIS
Windows Activation Service
WAS Commands

Module 7 : Contracts/strong>

Module 8 : Instance Management

Module 9 : Binding

WCF Contracts
Service Contract
Creating Service Contract
Data Contract
Employee Data Contract
Service Implementation
Client Side
Message
Message Pattern
Message Contract
Message Contract Definition
Message Contract Rules
Customizing SOAP
MessageHeaderArray
ProtectionLevel Property
Name Property
Order Property
Fault Contract
Instance Management
Instance Mode Configuration
Per Call Service
Process of Handling Per Call
Per Session Service
Singleton Service
Instance Deactivation
ReleaseInstanceMode
ReleaseInstanceMode.None
BeforeCall
BeforeAndAfterCall
Explicit Deactivation
Durable Services
Defining Durable Services
Throttling
Throttling Configuration
Programmatic Configuration
Binding
Bindings and Channel Stacks
Message Bubbling
Basic Binding Types
WS Binding Types
NET Binding Types
Binding Configuration
Administrative Configuration
Programmatic Configuration
Metadata Exchange
Publishing Metadata
Metadata Exchange Point
MEX Administrative Config
MEX Programmatic Config

Module 10 : Message Patterns

Module 11 : Web API REST Services

Message Patterns
Request-Reply
One Way
One Way Operation
Sessionful Services
Exceptions
Callback Service
Callback Contract
Client Callback Setup
Service Side Callback Invocation
What is REST?
REST Web Services
Simple REST Examples
REST Web Service Principles
ID and Links
REST Services with Web API
Multiple Representations
Embedded Path Parameters
Common REST Patterns
Resources URI Access
JavaScript Object Notation (JSON)
XML versus JSON

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl