fbpx

Cursus Advanced Spring Development

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Advanced Spring Development : Inhoud

  In de cursus Advanced Spring Development wordt uitvoering ingegaan op de internals van Spring en Spring Boot. Spring applications worden aan de hand van annotations en reflection met Java Beans en dependency injection geconfigureerd. Het Spring Framework biedt verder naast de basis functionaliteit tal van projecten voor specialistische toepassingen zoals Spring Data, Spring Batch, Spring REST, Spring Kafka, Spring JMS en Spring Cloud.

  Spring Internals

  De cursus Advanced Spring Development gaat van start met een bespreking van de interne werking van Spring. Uitgelegd wordt hoe Spring Intern veel gebruik maakt van de Java Reflection API.

  Annotations

  Vervolgens wordt ingegaan op annotaties. De verschillende typen annotaties komen aan bod zoals marker en single value annotations. Ook meta annotaties zoals retention type en target, die bepalen voor welke constructies van de taal en hoe lang annotaties gelden worden besproken.

  Spring Boot

  Dan is het tijd voor Spring Boot waar moderne Spring applicaties mee worden gemaakt. De architectuur van Spring Boot met Spring boot starters, de CLI en de Spring Boot Actuator worden daarbij behandeld.

  Spring Data

  Database benadering vanuit Spring Boot applicaties komt aan bod bij de behandeling van Spring Data. De principes van Spring Data voor de benadering van diverse soorten data sources komen aan de orde.

  Spring REST

  En ook het Spring REST project is onderdeel van het cursusprogramma. Spring REST maakt het mogelijk om met Spring Boot snel REST Services te maken en te benaderen.

  Spring Batch

  De architectuur van Spring Batch wordt behandeld. Spring Batch heeft herbruikbare functies die essentieel zijn bij het processing van grote aantallen records. De onderdelen van Spring Batch zoals Jobs, Steps, ItemReaders, ItemProcessors en ItemWriters worden toegelicht.

  Spring JMS en Kafka

  Tenslotte staat ook messaging tussen Spring Boot applicaties middels de projecten Spring JMS en Spring Kafka op het programma en wordt aandacht besteed aan cloud applicaties met Spring Cloud.

 • Cursus Advanced Spring Development : Training

  Doelgroep Cursus Advanced Spring Development

  De cursus Advanced Spring Development is bestemd voor ervaren Spring Developers die geavanceerde aspecten van Spring willen leren.

  Voorkennis Cursus Advanced Spring Development

  Kennis van de basisconcepten van Spring zoals dependency injection en ervaring met programmeren in het Spring Framework is vereist om deel te kunnen nemen aan deze cursus.

  Uitvoering Training Advanced Spring Development

  De concepten worden behandeld aan de hand van presentaties en demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Advanced Spring Development

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Advanced Spring Development.

  Cursus Advanced Spring Development
 • Cursus Advanced Spring Development : Modules

  Module 1 : Spring Internals

  Module 2 : Spring Annotations

  Module 3 : Spring Boot

  What is Reflection?
  Reflection Classes
  Class Loading
  Creating Objects
  Reflection Methods in Class
  Field Class
  Field Class Usage
  Constructor Class
  Method Class
  AccessibleObject Class
  Dynamic Proxies
  Invocation Handler
  What are annotations?
  Pre-Java 5 annotations
  Why annotations?
  Defining annotation types
  Using annotations
  Kinds of annotations
  Marker annotations
  Single value annotations
  Normal annotations
  Meta-Annotations
  Retention meta-annotation
  Retention Class and Runtime
  What is Spring Boot?
  Advantages Spring Boot
  Goal of Spring Boot
  Spring Boot Flavors
  Key Spring Boot Components
  Spring Boot Starter
  Starter Dependencies
  Spring Boot Autoconfigurator
  @SpringBootApplication
  Spring Boot CLI
  Spring Boot Internals
  Spring Boot Actuator

  Module 4 : Spring Data

  Module 5 : Spring REST

  Module 6 : Spring Batch

  What is Spring Data?
  Spring Data Configuration
  CRUD Out of the Box
  JPA Repositories
  Persisting and Modifying Entities
  Spring Data Queries
  @Query Annotation
  Named and Async Queries
  Paging Results
  Customizing Repository Behavior
  Spring Data MVC Integration
  MongoDB Template
  Mapping and Inserting Documents
  What is REST?
  Request Processing Spring MVC
  @Controller
  @RequestMapping Methods
  @ModelAttribute
  REST Web Services
  Simple REST Examples
  REST Web Service Principles
  @RestController
  Embedded Path Parameters
  Json View Resolver
  Multiple Representations
  Content Negotation
  What is Spring Batch?
  Concepts and terminology
  Steps and Items
  Tasklets and Chunks
  Readers and Writers
  Processors and Executions
  Configuring Spring Batch
  Creating jobs and steps
  Creating a JobRepository
  Scopes and Listeners
  Scheduling and Shutdown
  Controlling Execution
  Scalability and concurrency

  Module 7 : Spring JMS

  Module 8 : Spring Kafka

  Module 9 : Spring Cloud

  What is JMS?
  Messaging Characteristics and Models
  JMS Architectural Components
  Spring JMS
  JMS with Spring
  Spring JMS Options
  Spring JmsTemplate
  Send and Convert
  Execute Method
  ProducerCalback
  Receive and Convert
  Message Listener Containers
  SessionAwareMessageListener
  MessageListenerAdapter
  What is Spring Kafka?
  Sending Messages
  KafkaTemplate
  Transactions
  ReplyingKafkaTemplate
  Receiving Messages
  Message Listeners
  Message Listeners Containers
  @KafkaListerner Annotation
  Container Thread Naming
  Lifecycle Management
  Retrying Deliveries
  Stateful Retry
  Kafka Streams Support
  What is Spring Cloud?
  Spring Cloud Config
  Eureka Service
  Spring Cloud Bus
  Spring Cloud Cluster
  Spring Cloud Security
  Spring Cloud Data Flow
  Cloud Task
  Spring Cloud Connectors
  Spring Cloud Task App Starters
  Spring Cloud Zookeeper
  Spring Cloud CLI
  Spring Cloud Gateway
  Spring Cloud Pipelines
 • Cursus Advanced Spring Development : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Advanced Spring Development : Reviews

  Marco : QNH
  Goede trainer met veel kennis. Kon afwijken van de planning als de groep al bekend was met de stof.
 • Cursus Advanced Spring Development : Certificaat