fbpx

Cursus Docker Containers

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Docker Containers : Inhoud

  In de cursus Docker Containers leren de deelnemers hoe Docker containers kunnen worden gebruikt bij applicatie ontwikkeling. Docker is een container manager waarmee containers met een specifieke runtime omgeving worden gemaakt en gestart.

  Docker Intro

  De cursus Docker Containers gaat van start met een uitleg over hoe Docker containers werken. De deelnemers leren Docker containers te maken en te draaien. In tegenstelling tot virtual machines gebruikt Docker resource isolatie zodat verschillende onafhankelijke containers in een operating system instantie kunnen draaien. De containers kunnen net als processen worden gemaakt, gestart en gestopt.

  Docker Commands

  Aan de orde komen de diverse Docker commands zoals run, pull, push, build en search. Voorts wordt aandacht besteed aan hosting van Docker containers, zoals hosting in de registry of hosting in web applicaties

  Docker Images

  Voorts wordt aandacht besteed aan Docker Images waarbij onder andere het verschil tussen Base en Child images wordt besproken. Een Docker image is een runtime omgeving en wordt gemaakt met de instructies in een Dockerfile. Ook de inhoud van een Dockerfile wordt besproken.

  Cloud Deployment

  Ook Cloud Deployment op diverse cloud platforms zoals AWS, Azure en Google App Engine staat op het programma. Docker machines zijn locale of remote computers met een IP adres waarop de Docker service draait. Typisch zijn deze ook aanwezig in de cloud zoals bij AWS, Amazon Web Services.

  Multi Container Environments

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan het gebruik van Docker containers in een Microservices Architecture, het gebruik van multiple containers naast elkaar en in een cluster in combinatie met het Kubernetes cluster orchestration system.

 • Cursus Docker Containers : Training

  Doelgroep Cursus Docker Containers

  De cursus Docker Containers is bestemd voor developers die willen hoe ze Docker containers kunnen inzetten bij applicatie ontwikkeling.

  Voorkennis Cursus Docker Containers

  Om aan de cursus Docker Containers mee te kunnen doen moeten deelnemers beschikken over ervaring met het ontwikkelen van applicaties en wat daarbij komt kijken.

  Uitvoering Training Docker Containers

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. De concepten worden toegelicht met demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Docker Containers

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Docker Containers.

  Cursus Docker Containers
 • Cursus Docker Containers : Modules

  Module 1 : Docker Intro

  Module 2 : Docker Commands

  Module 3 : Docker Images

  What is Docker?
  Packaging Applications
  Containers versus Virtual Machines
  Cloud Deployment
  Amazon Web Services
  Docker Hub
  Installing Docker
  Running Docker
  Docker Daemon
  Docker Hub and Registry
  Docker Images
  Docker Client
  pull Command
  run Command
  Container ID's
  ps Command
  docker container prune
  docker rm
  docker search
  Hosting in registry
  Hosting WebApps
  Publishing Ports
  Detached Mode
  Snapshots
  Base Images
  Child Images
  Official Images
  User Images
  Creating Images
  onbuild Version
  Using a Dockerfile
  FROM Keyword
  EXPOSE Keyword
  CMD Keyword
  docker build
  Development Workflow

  Module 4 : Cloud Deployment

  Module 5 : Multi Container Environments

  Module 6 : Docker Network

  Docker on AWS
  Elastic Beanstalk
  docker push
  Heroku
  Google App Engine
  AWS Console
  cmd for EB
  Dockerrun.aws.json
  Upload and Deploy
  Configuration
  Monitoring and Alarms
  Multiple Services
  Multiple Containers
  Decoupling Application Tiers
  Microservice Architecture
  Scalability
  Adding Containers
  Tweaking Base Images
  Custom Dockerfiles
  ADD command
  package.json
  Preparing Images
  Exposing IP Address
  Bridge Network
  Default Network
  docker network Command
  network create Command
  Automatic Service Discovery
  Docker Compose
  docker-compose.yml
  Docker Machine
  Docker Swarm
  Kubernetes
 • Cursus Docker Containers : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Docker Containers : Reviews

 • Cursus Docker Containers : Certificaat