fbpx
Code: XML300
Duur in dagen: 3
Download: Open Rooster.pdf
€ 1650

Cursus XML Schema

19-06 t/m 21-06-2019
14-08 t/m 16-08-2019
16-10 t/m 18-10-2019
18-12 t/m 20-12-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep XML Schema Cursus

Cursus XML SchemaDe cursus XML Schema is bedoeld voor developers en project managers van XML data structuren en XML applicaties die XML Schema’s willen gebruiken om de inhoud van XML documenten te valideren.

Voorkennis Cursus XML Schema

Voor deelname aan deze cursus is kennis van de basis syntax van XML vereist.

Uitvoering Training XML Schema

De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides. Demo’s dienen ter verheldering van de theorie. Er is ruime gelegenheid tot het doen van praktische oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Cursus XML Schema

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat XML Schema.

Inhoud XML Schema Cursus

In de cursus XML Schema wordt de syntax en het gebruik van de XML Schema taal, als opvolger van Document Type Definitions (DTD) behandeld. XML Schema wordt gebruikt voor validatie van XML documenten en om XML vocabulaires te definieren waarin de structuur, element namen en de element inhoud van XML documenten worden vastgelegd. Verschillende XML Schema design modellen worden besproken, zoals Russian Doll, Salami Slice en Venetian Blind. Aandacht wordt besteed aan de declaratie van simpele en complexe elementen en types en aan het opleggen van restricties aan de inhoud van de elementen. Ook de creatie van user defined simpele data types met facetten en regular expressions komt aan de orde. Namespacing is een belangrijk onderdeel in de XML Schema specificatie en krijgt veel aandacht in de cursus. Ook de creatie van complexe derived datatypes en het verschil tussen derivation door restriction en derivation door extension worden besproken. Verder wordt aandacht besteed aan modularisatie van schema’s en het gebruik van de include en import mechanismen. Tot slot komen een aantal geavanceerde onderwerpen aan de orde zoals Open Content Models, hoe XML Schema omgaat met keys en referenties en het verwijderen van redundantie door identity constraints.

Module 1 : XML-Schema Intro

Module 2 : XML Schema Basics

Module 3 : XML Schema Models

Why XML Schema?
What is XML Schema?
Markup Languages
Well Formed and Valid Documents
Document Type Definition (DTD)
DTD Limitations
XML Schema as DTD Successor
XML Schema Features
Typical Use of XML Schema
Use of XML Schema
Other Uses of XML Schema
Schema Validators
XML Schema Components
DTD to XML Schema Conversion
DTD Vocabulary
XML Schema Vocabulary
Target Vocabulary
Referencing XML Schema
XMLSchema-instance Namespace
Multiple Levels of Checking
Element Cardinality
Simple and Complex Types
Simple Type Restricted to Integer
Complex Type with Attribute
Declaration versus Definition
Global versus Local
Element Declarations
Global and Local Declarations
Referencing Global Declarations
Anonymous and Named Types
Three Design Approaches
Salami Slice Design
Russian Doll Design
Venetian Blind Design
Combined Design
Design Comparisons

Module 4 : XML Schema Data Types

Module 5 : Derived Simple Types

Module 6 : XML Schema Documentation

XML Schema Data Types
String Data Types
Language Data Type
Name Types
ID Types
Qualified Names and URI’s
Binary String Encoded Types
Primitive Numeric Data Types
Derived Numeric Data Types
Boolean Data Type
Date Data Types
ur-type and anyType
Creating Simple Types
Derived Numeric Simple Types
Simple Types by Restriction
Available Facets
Enumerations and Patterns
simpleType from simpleType
Fixing Facet Values
Regular Expressions
Meta Characters
Quantifiers and Character Classes
List Type and simpleTypes
Union type and simpleTypes
Annotating Schema’s
Annotation element
Allowed Locations
Annotation Location
Inlining Annotation
Documentation Element
Appinfo Element
Optional Attributes
source Attribute
xml:lang Attribute
Defining Semantics

Module 7 : Namespaces

Module 8 : Complex Types

Module 9 : Derived Complex Types

Namespaces of XML Schema
XML Schema Namespace
TargetNamespace
Referencing XML Schema
Namespace Scope
Default Namespace
Symbol Spaces
Name Conflicts
What is in the Namespace?
Namespace Qualification
elementFormDefault
attributeFormDefault
Rules for using Namespaces
Simple Content and Attributes
Local Attribute Declarations
use Attribute
Grouping Attributes
Grouping Elements
Global Group Definition
Choice Element
Fixed Element Values
Default Element Values
Sequence and Choice
Any order with all
Empty element
nil and Mixed content
Derived Complex Types
Deriving by Extension
Deriving by Restriction
Prohibiting Derivations
Element Substitution
Substitutable Elements
International Clients
substitutionGroup Features
Substitution with Derived Types
Blocking Element Substitution
Transitive and Non-Symmetric
Abstract Elements
Abstract complexType

Module 10 : Schema Modules

Module 11 : Schema Extensions

Module 12 : Uniqueness and Keys

Schema Modularization
Including Schema Documents
Using include
Chameleon Effect
Namespace Coercion
Redefining Types
Using redefine
Redefine no targetNamespace
Importing Schema Documents
Using import
any Element
Extension Element
Instance with any
Namespace Extension Elements
anyAttribute Element
Extension Attribute
Instance with anyAttribute
Namespace Extension Attributes
Open Content
Global and Local Openness
Uniqueness and Keys
Unique versus Key
Key Requirements
Combination Key
Unique
Unique Elements
Key Referencing
key Element
keyref Element

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl