fbpx

Cursus XML Schema

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus XML Schema : Inhoud

  In de cursus XML Schema wordt de syntax en het gebruik van de XML Schema taal, als opvolger van Document Type Definitions (DTD) behandeld.

  XML Schema Intro

  XML Schema wordt gebruikt voor validatie van XML documenten en om XML vocabulaires te definiëren waarin de structuur, element namen en de element inhoud van XML documenten worden vastgelegd.

  Design Models

  Verschillende XML Schema design modellen worden besproken, zoals Russian Doll, Salami Slice en Venetian Blind. Aandacht wordt besteed aan de declaratie van simpele en complexe elementen en types en aan het opleggen van restricties aan de inhoud van de elementen.

  Simple Types

  Ook de creatie van user defined simpele data types met facetten en regular expressions komt aan de orde. Namespaces zijn een belangrijk onderdeel in de XML Schema specificatie en krijgt veel aandacht in de cursus.

  Complex Types

  Ook de creatie van complexe derived datatypes en het verschil tussen derivation door restriction en derivation door extension worden besproken.

  Import en Include

  Verder wordt aandacht besteed aan modularisering van schema's en het gebruik van de include en import mechanismen.

  Geavanceerde Onderwerpen

  Tot slot komen een aantal geavanceerde onderwerpen aan de orde zoals Open Content Models, hoe XML Schema omgaat met keys en referenties en het verwijderen van redundantie door identity constraints.

 • Cursus XML Schema : Training

  Doelgroep Cursus XML Schema

  De cursus XML Schema is bedoeld voor developers en project managers van XML data structuren en XML applicaties die XML Schema's willen gebruiken om de inhoud van XML documenten te valideren.

  Voorkennis Cursus XML Schema

  Voor deelname aan deze cursus is kennis van de basis syntax van XML vereist.

  Uitvoering Training XML Schema

  De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides. Demo's dienen ter verheldering van de theorie. Er is ruime gelegenheid tot het doen van praktische oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus XML Schema

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat XML Schema.

  Cursus XML Schema
 • Cursus XML Schema : Modules

  Module 1 : XML-Schema Intro

  Module 2 : XML Schema Basics

  Module 3 : XML Schema Models

  Why XML Schema?
  What is XML Schema?
  Markup Languages
  Well Formed versus Valid
  Document Type Definition (DTD)
  DTD Limitations
  XML Schema as DTD Successor
  XML Schema Features
  Typical Use of XML Schema
  Use of XML Schema
  Other Uses of XML Schema
  Schema Validators
  XML Schema Components
  DTD to XML Schema Conversion
  DTD Vocabulary
  XML Schema Vocabulary
  Target Vocabulary
  Referencing XML Schema
  XMLSchema-instance
  Multiple Levels of Checking
  Element Cardinality
  Simple and Complex Types
  Simple Type Restricted to Integer
  Complex Type with Attribute
  Declaration versus Definition
  Global versus Local
  Element Declarations
  Global and Local Declarations
  Referencing Global Declarations
  Anonymous and Named Types
  Three Design Approaches
  Salami Slice Design
  Russian Doll Design
  Venetian Blind Design
  Combined Design
  Design Comparisons

  Module 4 : XML Schema Data Types

  Module 5 : Derived Simple Types

  Module 6 : Schema Documentation

  XML Schema Data Types
  String Data Types
  Language Data Type
  Name Types
  ID Types
  Qualified Names and URI's
  Binary String Encoded Types
  Primitive Numeric Data Types
  Derived Numeric Data Types
  Boolean Data Type
  Date Data Types
  ur-type and anyType
  Creating Simple Types
  Derived Numeric Simple Types
  Simple Types by Restriction
  Available Facets
  Enumerations and Patterns
  Fixing Facet Values
  Regular Expressions
  Meta Characters
  Quantifiers
  Character Classes
  List Type and simpleTypes
  Union type and simpleTypes
  Annotating Schema's
  Annotation Element
  Meta Data
  Allowed Locations
  Annotation Location
  Inlining Annotation
  Documentation Element
  Appinfo Element
  Optional Attributes
  source Attribute
  xml:lang Attribute
  Defining Semantics

  Module 7 : Namespaces

  Module 8 : Complex Types

  Module 9 : Derived Complex Types

  Namespaces of XML Schema
  XML Schema Namespace
  TargetNamespace
  Referencing XML Schema
  Namespace Scope
  Default Namespace
  Symbol Spaces
  Name Conflicts
  What is in the Namespace?
  Namespace Qualification
  elementFormDefault
  attributeFormDefault
  Rules for using Namespaces
  Simple Content and Attributes
  Local Attribute Declarations
  use Attribute
  Grouping Attributes
  Grouping Elements
  Global Group Definition
  Choice Element
  Fixed Element Values
  Default Element Values
  Sequence and Choice
  Any order with all
  Empty element
  nil and Mixed content
  Derived Complex Types
  Deriving by Extension
  Deriving by Restriction
  Prohibiting Derivations
  Element Substitution
  Substitutable Elements
  International Clients
  substitutionGroup Features
  Substitution with Derived Types
  Blocking Element Substitution
  Transitive and Non-Symmetric
  Abstract Elements
  Abstract complexType

  Module 10 : Schema Modules

  Module 11 : Schema Extensions

  Module 12 : Uniqueness and Keys

  Schema Modularization
  Including Schema Documents
  Using include
  Chameleon Effect
  Namespace Coercion
  Redefining Types
  Using redefine
  Redefine no targetNamespace
  Importing Schema Documents
  Using import
  any Element
  Extension Element
  Instance with any
  Namespace Extension Elements
  anyAttribute Element
  Extension Attribute
  Instance with anyAttribute
  Namespace Extension Attributes
  Open Content
  Global and Local Openness
  Uniqueness and Keys
  Unique versus Key
  Key Requirements
  Combination Key
  Unique
  Unique Elements
  Key Referencing
  IDREF
  key Element
  keyref Element
 • Cursus XML Schema : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus XML Schema : Reviews

  Sander : Eneco
  Goed tempo en goede uitleg. Dank voor de vele praktijk voorbeelden.
  Niels : Gemeente Zutphen
  De stof was best wel lastig voor ons. We zijn heel positief over de manier waarop de trainer de cursus aan onze situatie heeft aangepast.
  Annelies : EDSN
  Prima cursus. Dank ook voor de vele voorbeelden in het cursusmateriaal, waar ik zeker veel aan ga hebben.
 • Cursus XML Schema : Certificaat