fbpx

Cursus Architectural Design Patterns

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Architectural Design Patterns : Inhoud

  In de cursus Architectural Design Patterns wordt ingegaan op het belang en de principes van architectural modeling en de toepassing van Architectural Design Patterns. Architectural Design patterns hebben betrekking op de grootschalige organisatie van systemen en de samenwerking van hun componenten en lagen en niet op de interne architectuur van de afzonderlijke software componenten.

  Intro Architectural Design

  De cursus gaat van start met een review van de basis principes van software architecture, software design patterns en de gebruikte terminologie.

  Architectural Patterns

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan de rol van design patterns in de architectuur van software systemen. De belangrijkste categorieën van architectural patterns worden daarbij besproken.

  Call and Return Patterns

  Aandacht wordt bijvoorbeeld besteed aan Call en Return Patterns zoals het Layers pattern en het Client Server pattern. De voor en nadelen komen daarbij aan bod.

  Data Flow Patterns

  Eveneens worden Data Flow patterns behandeld. Voorbeelden hiervan zijn het Pipes pattern zoals gebruikt wordt in het Linux operating system en het Filter pattern dat bekend is uit de Java Servlet implementatie. En ook Shared Memory patterns zoals het Blackboard pattern worden behandeld.

  Distributed Systems Patterns

  Tevens komen distributed systems patterns zoals het Proxy en Broker pattern aan bod. Van ieder pattern passeren praktische implementaties de revue en worden de voor- en nadelen besproken.

  Concurrency Patterns

  Tot slot worden geavanceerde patterns over concurrency en threads besproken en worden een aantal patterns die niet tot een bepaalde categorie horen belicht. De deelnemers zullen oefenen met de patterns en de toepassing van de patterns voor praktische problemen in de software architectuur bespreken.

 • Cursus Architectural Design Patterns : Training

  Doelgroep Cursus Architectural Design Patterns

  De cursus Architectural Design Patterns is bedoeld voor ervaren developers en software architecten die design patterns willen toepassen bij de architectuur van systemen.

  Voorkennis Cursus Architectural Design Patterns

  Kennis van een object georiënteerde programmeertaal zoals C++, C# of Java en ervaring met object georiënteerde analyse en design met UML is gewenst.

  Uitvoering Training Architectural Design Patterns

  De cursus Architectural Design Patterns heeft een hands-on karakter. De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt geïllustreerd met demo's van architectural patterns. Er zijn oefeningen met design problemen waar architectural patterns kunnen worden toegepast. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Architectural Design Patterns

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Architectural Design Patterns.

  Cursus Architectural Design Patterns
 • Cursus Architectural Design Patterns : Modules

  Module 1 : Software Architecture

  Module 2 : Architectural Patterns

  Module 3 : Call and Return Patterns

  What is Architecture?
  Software Architecture
  Layered Architecture
  Software Characteristics
  Analogy to Building
  Role of Architect
  Software Architecture Elements
  Architecture Context
  Architectural Viewpoints
  Logical Architecture
  Non Functional Requirements
  Physical Architecture
  Early Load Testing
  Architectural Modeling
  Model Characteristics
  Architectural Viewpoints
  Pattern Terminology
  Gang of Four Design Patterns
  Architectural Patterns
  Architectural Pattern Categories
  Batch Sequential Pattern
  Pipe and Filter Pattern
  Blackboard Pattern
  Publish and Subscribe Pattern
  Peer to Peer Pattern
  Model View Controller Pattern
  Object Oriented Pattern
  OO Benefits and Drawbacks
  Object Oriented Architecture
  Layers Pattern
  Layers Problem
  Layers Solution
  Network Architecture
  Layers Benefits and Drawbacks
  Layers Pattern Variant
  Client Server Pattern
  Client Server Architecture
  Three Tier Pattern
  Three Tier Architecture

  Module 4 : Data Flow Patterns

  Module 5 : Shared Memory Patterns

  Module 6 : Distributed Systems

  Data Flow Architecture
  Batch Sequential Pattern
  Data Flow Pattern Problems
  Batch Sequential
  Pipes and Filter Pattern
  Pipes and Filter Forces
  Pipes and Filter Patterns
  Servlet Filters
  Web Service Handlers
  Call Chain of Handlers
  Benefits and Drawbacks
  Pipes and Filter Variants
  Data Centered View
  Shared Repository Pattern
  Shared Repository Architecture
  Active Repository Pattern
  BlackBoard Pattern
  BlackBoard Architecture
  BlackBoard Context
  Speech Recognition
  BlackBoard Solution
  BlackBoard Variants
  BlackBoard Know Uses
  Benefits and Drawbacks
  Proxy Pattern
  Types of Proxies
  Copy on Write Proxy
  Remote Proxy
  RMI Proxy Architecture
  Broker Pattern
  Broker Forces
  Broker Solution
  Bridge Component
  Broker Variations
  Benefits and Drawbacks
  Broker Class Diagram

  Module 7 : Interactive Systems

  Module 8 : Implicit Invocation

  Module 9 : Concurrency Patterns

  MVC Pattern
  MVC Architecture
  MVC Model
  MVC View
  MVC Controller
  Multiple Views Same Data
  Known Uses MVC
  Benefits and Drawbacks
  PAC Pattern
  PAC Structure
  PAC Solution
  PAC Benefits and Drawbacks
  Communication Patterns
  RPC Pattern
  Publish Subscribe Pattern
  Queue versus Publish Subscribe
  Topics and Queues
  Data Distribution Pattern
  Request Reply Pattern
  Request Reply Correlation
  Multiple Replies
  Scalable Request Reply
  Guaranteed Delivery Scenario
  Guaranteed Delivery
  Reactor Pattern
  Server Socket Loop
  Reactor Pattern Forces
  Event Driven Design
  Single Threaded Reactor
  Non Blocking IO
  Thread Pool Reactor
  Reactor Known Uses
  Reactor Benefits and Drawbacks
  Active Object Pattern
  Active Object Method Scheduling
  Active Object Method Dispatch

  Module 10 : Other Patterns

  MicroKernel Pattern
  Microkernel Structure
  State Machine Pattern
  State Machine Structure
  Reflection Pattern
  Reflection Structure
  Process Control Pattern
  Process Control Structure
  Master and Slave Pattern
  Master and Slave Structure
 • Cursus Architectural Design Patterns : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Architectural Design Patterns : Reviews

  Zheng : Finavista
  Great course that gives in depth insights. I would have liked to have more practical exercises.
 • Cursus Architectural Design Patterns : Certificaat