fbpx
Code: ADE800
Duur in dagen: 2
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1199

Cursus Architectural Design Patterns

19-08 t/m 20-08-2019
21-10 t/m 22-10-2019
23-12 t/m 24-12-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Architectural Design Patterns

Cursus Architectural Design PatternsDe cursus Architectural Design Patterns is bedoeld voor ervaren developers en software architecten die design patterns willen toepassen bij de architectuur van systemen.

Voorkennis Architectural Design Patterns

Kennis van een object georiënteerde programmeertaal zoals C++, C# of Java en ervaring met object georiënteerde analyse en design met UML is gewenst.

Uitvoering Training Architectural Design Patterns

Deze cursus heeft een hands-on karakter. De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt geïllustreerd met demo’s van architectural patterns. Er zijn oefeningen met design problemen waar architectural patterns kunnen worden toegepast. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Architectural Design Patterns

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Architectural Design Patterns.

Inhoud Cursus Architectural Design Patterns

De cursus Architectural Design Patterns gaat in op het belang en de principes van architectural modeling en de toepassing van Architectural Design Patterns. Architectural Design patterns hebben betrekking op de grootschalige organisatie van systemen en de samenwerking van hun componenten en lagen en niet op de interne architectuur van de afzonderlijke software componenten. Na een review van de basis principes van software design patterns en de gebruikte terminologie, wordt aandacht besteed aan de rol van design patterns in de architectuur van software systemen. De belangrijkste categorieën van architectural patterns worden besproken. Aandacht wordt bijvoorbeeld besteed aan Call en Return Patterns zoals het Layers pattern, aan Data Flow patterns zoals het Pipes en Filter pattern, aan Shared Memory patterns zoals het Blackboard pattern en Distributed systems patterns zoals het Proxy en Broker pattern. Van ieder pattern worden de voor- en nadelen besproken. De deelnemers zullen oefenen met de patterns en de toepassing van de patterns voor praktische problemen in de software architectuur bespreken. Vervolgens worden geavanceerde patterns over concurrency en threads besproken en tot slot passeren een aantal patterns die niet tot een bepaalde categorie behoren de revu.

Module 1 : Software Architecture

Module 2 : Architectural Patterns

Module 3 : Call and Return Patterns

What is Architecture?
Software Architecture
Layered Architecture
Software Characteristics
Analogy to Building
Role of Architect
Software Architecture Elements
Architecture Context
Architectural Viewpoints
Logical Architecture
Non Functional Requirements
Physical Architecture
Early Load Testing
Architectural Modeling
Model Characteristics
Architectural Viewpoints
Pattern Terminology
Gang of Four Design Patterns
Architectural Patterns
Architectural Pattern Categories
Batch Sequential Pattern
Pipe and Filter Pattern
Blackboard Pattern
Publish and Subscribe Pattern
Peer to Peer Pattern
Model View Controller Pattern
Object Oriented Pattern
OO Benefits and Drawbacks
Object Oriented Architecture
Layers Pattern
Layers Problem
Layers Solution
Network Architecture
Layers Benefits and Drawbacks
Layers Pattern Variant
Client Server Pattern
Client Server Architecture
Three Tier Pattern
Three Tier Architecture

Module 4 : Data Flow Patterns

Module 5 : Shared Memory Patterns

Module 6 : Distributed Systems

Data Flow Architecture
Batch Sequential Pattern
Data Flow Pattern Problems
Batch Sequential
Pipes and Filter Pattern
Pipes and Filter Forces
Pipes and Filter Patterns
Servlet Filters
Web Service Handlers
Call Chain of Handlers
Benefits and Drawbacks
Pipes and Filter Variants
Data Centered View
Shared Repository Pattern
Shared Repository Architecture
Active Repository Pattern
BlackBoard Pattern
BlackBoard Architecture
BlackBoard Context
Speech Recognition
BlackBoard Solution
BlackBoard Variants
BlackBoard Know Uses
Benefits and Drawbacks
Proxy Pattern
Types of Proxies
Copy on Write Proxy
Remote Proxy
RMI Proxy Architecture
Broker Pattern
Broker Forces
Broker Solution
Bridge Component
Broker Variations
Benefits and Drawbacks
Broker Class Diagram

Module 7 : Interactive Systems

Module 8 : Implicit Invocation

Module 9 : Concurrency Patterns

MVC Pattern
MVC Architecture
MVC Model
MVC View
MVC Controller
Multiple Views Same Data
Known Uses MVC
Benefits and Drawbacks
PAC Pattern
PAC Structure
PAC Solution
PAC Benefits and Drawbacks
Communication Patterns
RPC Pattern
Publish Subscribe Pattern
Queue versus Publish Subscribe
Topics and Queues
Data Distribution Pattern
Request Reply Pattern
Request Reply Correlation
Multiple Replies
Scalable Request Reply
Guaranteed Delivery Scenario
Guaranteed Delivery
Reactor Pattern
Server Socket Loop
Reactor Pattern Forces
Event Driven Design
Single Threaded Reactor
Non Blocking IO
Thread Pool Reactor
Reactor Known Uses
Reactor Benefits and Drawbacks
Active Object Pattern
Active Object Method Scheduling
Active Object Method Dispatch

Module 10 : Other Patterns

MicroKernel Pattern
Microkernel Structure
State Machine Pattern
State Machine Structure
Reflection Pattern
Reflection Structure
Process Control Pattern
Process Control Structure
Master and Slave Pattern
Master and Slave Structure

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl