fbpx

Cursus Object Oriented Analysis en Design

In de cursus Object Oriented Analysis and Design leren de deelnemers de object georiënteerde manier van denken en de technieken voor het analyseren, ontwerpen en modelleren van een software systeem als een verzameling samenwerkende objecten. De UML taal loopt als een rode draad door de cursus heen.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Object Oriented Analysis en Design : Inhoud

  Iteratieve en Incrementele Ontwikkeling

  Na een introductie en overzicht van de belangrijkste object georiënteerde concepten en principes, wordt de moderne methodiek van iteratieve en incrementele systeem ontwikkeling besproken.

  Requirements Gathering en Uses Cases

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan hoe de requirements van een systeem kunnen worden geanalyseerd en hoe de typische vormen van systeem gebruik kunnen worden beschreven met use cases.

  Domain Modeling

  Na een overzicht van UML wordt besproken hoe een domain model kan worden opgesteld, hoe de verschillende objecten kunnen worden onderscheiden met hun respectievelijke attributen en relaties en welke informatie ze uitwisselen.

  Interaction Modeling

  Er wordt aandacht besteed aan hoe verantwoordelijkheden kunnen worden toegewezen aan objecten en hoe deze door interactie modellering vertaald en gevisualiseerd kunnen worden met sequence en collaboration diagrammen en state charts. De verschillende design patterns die in dit proces kunnen worden gebruikt worden ook besproken.

  Packages en Subsystems

  En ook de vertaling van het domain analysis model naar een design class model is onderdeel van de cursus inclusief het ontwerp van een logische architectuur met packages en subsystems en de mapping naar code.

  Architectural Design

  De cursus gaat ook in op architectural design waarbij component en deployment diagrammen worden gebruikt.

  Design Patterns

  Tot slot wordt het belang van design patterns voor het implementeren van standaard oplossingen benadrukt.

 • Cursus Object Oriented Analysis en Design : Training

  Doelgroep Cursus Object Oriented Analysis en Design

  De cursus Object Oriented Analysis en Design is bedoeld voor developers en architecten die object georiënteerde analyse en design technieken en UML willen leren.

  Voorkennis Cursus Object Oriented Analysis en Design

  Om aan de cursus Object Oriented Analysis en Design deel te kunnen nemen is kennis van de basis principes van object oriëntatie en ervaring in object-georiënteerde software ontwikkeling wenselijk.

  Uitvoering Training Object Oriented Analysis en Design

  De stof wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Tijdens de cursus worden oefeningen gedaan met twee case studies die van requirements tot ontwerp worden uitgewerkt. Een modern UML tool wordt gebruikt om UML diagrammen te tekenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Object Oriented Analysis and Design

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Object Oriented Analysis and Design.

  Cursus Object Oriented Analysis en Design
 • Cursus Object Oriented Analysis en Design : Modules

  Module 1 : Software Process

  Module 2 : Requirements Analysis

  Module 3 : Use Case Modeling

  Software Development Process
  Software Development Phases
  Good Software Characteristics
  Iterative and Incremental Development
  Requirements Capturing
  Requirements Analysis Process
  System Design
  Test Driven Development
  Waterfall Model
  Evolutionary Development
  Unified Process
  Understanding Requirements
  Vision Documents
  Requirement Analysis Activities
  Requirement Types
  Functional Requirements
  Non-Functional Requirements
  Requirements Determination
  Requirements Classification
  Conflicting Requirements
  Requirements Risks
  The glossary
  Use Cases and Actors
  Identifying Actors
  System Context Diagram
  Identifying Use Cases
  Use Case Diagram
  Use Case Modeling Steps
  High Level Use Cases
  Alternative Paths
  Scenarios
  Generalizations
  include and extends

  Module 4 : UML Overview

  Module 5 : Domain Modeling

  Module 6 : Use Case Realization

  What is UML?
  UML Diagrams
  Use Case View
  Logical View
  Component View
  Deployment View
  Notes and Adornments
  Stereotypes
  Tagged Values
  Constraints
  System Sequence Diagrams
  Why Domain Modeling?
  Conceptual Classes
  Noun Identification
  Physical and Conceptual Objects
  Types of Classes
  Domain Analysis Classes
  Finding Associations
  Multiplicity and Associations
  Generalization and Specialization
  Aggregation and Composition
  Finding Attributes
  Realizing Requirements
  System Behavior
  Input Events and Operations
  System Sequence Diagrams
  Derivation from Use Case
  Postconditions
  Class Responsibilities
  Class Collaborations
  Interaction Diagrams
  Sequence Diagrams
  Grasps Design Patterns

  Module 7 : Statecharts

  Module 8 : Design Model

  Module 9 : Architectural Design

  State Machine Concepts
  State Machine Diagram
  Event Driven Behavior
  State Machines and Objects
  Object Behavior
  Objects and Threads
  Passive and Active Objects
  Entry and Exit Actions
  Internal Transitions
  State Activities
  Guards
  History States
  Transition to Design
  From Requirements to Design
  Class Design Diagrams
  The Design Model
  Design Aspects
  Design Model Characteristics
  Mapping to Code
  Packages
  Package Design
  Packaging Guidelines
  Data Access Class Packages
  Subsystems
  System Partitioning
  Large Scale Element Collaboration
  Layers and Packages
  Simple Logical Architecture
  Consider Coordination Layer
  Web Application Architecture
  Consider MVC Architecture
  Package Dependencies
  Clustering
  Vertical Scaling
  Horizontal Scaling
  Physical Architecture

  Module 10 : Applying Design Patterns

  What are Patterns?
  Creational Patterns
  Behavioral Patterns
  Structural Patterns
  Architectural Patterns
  Singleton
  Abstract Factory
  Factory Method
  Reducing Dependencies
  Observer Pattern
  Adapter Pattern
  FaÇade pattern
  Proxy Pattern
 • Cursus Object Oriented Analysis en Design : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Object Oriented Analysis en Design : Reviews

  QingQing : Yokogawa
  Everything was perfect. Thank you.
 • Cursus Object Oriented Analysis en Design : Certificaat