fbpx

Solidity Programmeren

In de cursus Solidity Programming leren de deelnemers de Solidity Language voor het schrijven van smart contracts die draaien op de Ethereum Virtual Machine (EVM). Solidity wordt niet alleen gebruikt voor het schrijven van smart contracts, maar ook om Decentralized Apps (DApps) te bouwen die op een decentralized platform zoals Ethereum draaien.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Solidity Programmeren : Inhoud

  Intro Solidity

  De cursus Solidity Programming begint met een uitleg over de Solidity syntax en de rol van de Ethereum Virtual Machine (EVM). Ook wordt aandacht besteed aan het opzetten van een ontwikkelomgeving voor Solidity.

  Smart Contracts

  Vervolgens wordt de structuur en werking van Smart Contracts besproken. Eveneens wordt de rol van state variables, functies en events uitgelegd. En er worden verschillende veelvoorkomende use-cases voor smart contracts gedemonstreerd.

  Gegevenstypen

  De verschillende data types die beschikbaar zijn in Solidity maken ook deel uit van de cursus Solidity Programming. Behandeld worden basis data types zoals integers, booleans, adressen en strings. En ook complexere data types en user defined data types zoals arrays, structs en enums komen aan bod.

  Creating Contracts

  Dan wordt het schrijven van een smart contract in Solidity behandeld. Aandacht wordt besteed aan constructors, functies en het afhandelen van events. Ook het logging in Solidity contracts en het testen en debuggen van contracts komt aan bod.

  Contract Inheritance

  Vervolgens wordt uitgelegd wat contract inheritance is en waarom het nuttig is. Function visibility, function modifiers, immutable en constant state variables komen in dit verband aan de orde. En het gebruik van polymorfisme in Solidity komt ook aan bod.

  Decentralized apps (DApps)

  Tot slot wordt aandacht besteed aan het creëren van decentralized apps (DApps) in Solidity. Gedemonstreerd wordt hoe je een DApp met behulp van Solidity en een front-end framework zoals React kunt bouwen. Interactie met een DApp met behulp van web3.js, een lokale blockchain zoals Ganache en een wallet zoals MetaMask wordt ook behandeld.

 • Solidity Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Solidity Programmeren

  De cursus Solidity Programmeren is bedoeld voor developers die willen leren hoe je applicaties voor de Ethereum blockchain kunt ontwikkelen met de taal Solidity.

  Voorkennis Cursus Solidity Programmeren

  Om aan de cursus Solidity Programmeren te kunnen deelnemen is basiskennis van blockchain technology, cryptocurrencies en programmeren vereist.

  Uitvoering Training Solidity Programmeren

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De theorie wordt nader uitgelegd middels demo's. Na iedere module is er de gelegenheid tot oefenen.

  Certificaat Cursus Solidity Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat Solidity Programmeren.

  Cursus Solidity Programmeren
 • Solidity Programmeren : Modules

  Module 1 : Solidity Intro

  Module 2 : Smart Contracts

  Module 3 : Data Types

  What is Solidity?
  Blockchains
  Cryptocurrencies
  Smart Contracts
  Ethereum Virtual Machine
  Curly Bracket Language
  Remix IDE
  Compiler Usage
  Source File Layout
  Pragma's
  Import Paths
  Structure of a Contract
  State Variables
  Functions
  Function Modifiers
  Events
  Errors
  EVM Logging
  Revert Statements
  Struct Types
  Enum Types
  Inheritance
  Value Types
  Booleans
  Integers
  Strings
  Fixed Point Numbers
  Address
  Address Members
  Fixed Size Byte Arrays
  Address Literals
  User Defined Types
  Arrays and Structs

  Module 4 : Creating Contracts

  Module 5 : Contract Inheritance

  Module 6 : Decentralized Apps

  Constructors
  State Variable Visibility
  Function Visibility
  Immutable State Variables
  Constant State Variables
  Getter Functions
  Function Modifiers
  Parameters and Return Variables
  Ether Units
  Time Units
  Transaction Properties
  Inheritance
  Function Overloading
  Function Overriding
  Modifier Overriding
  Constructors Calling
  Base Constructors
  Multiple Inheritance
  Linearization
  Abstract Contracts
  Interfaces
  Libraries
  What are DApps?
  Benefits of DApps
  Self Executing Contracts
  Decentralization
  Open Source
  Cryptography
  Token System
  Decentralized Finance
  Ganache
  Metamask
  web3.js
 • Solidity Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Solidity Programmeren : Reviews

 • Solidity Programmeren : Certificaat