fbpx

Cursus Cucumber Acceptatie Testen

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Cucumber Acceptatie Testen : Inhoud

  In de cursus Acceptatie Testen met Cucumber komt aan de orde hoe Cucumber in combinatie met de scenario taal Gherkin kan worden gebruikt voor het schrijven van de specificaties voor geautomatiseerde acceptatie tests.

  Cucumber Behavior Driven Development

  Cucumber is een Behavior Driven Development tool waarmee test scenarios in overleg met klant en eindgebruiker in gewone mensen taal worden opgesteld. De scenarios zijn ook voor developers bedoeld en dienen als input voor de generatie van geautomatiseerde test scripts in een programmeertaal en test framework.

  Gherkin Feature Files

  In de cursus Acceptatie Testen met Cucumber wordt aandacht besteed aan de opstelling van Feature files, de syntax van de specificatie taal Gherkin en de creatie van een template file voor de step definitions. Diverse Cucumber configuratie opties komen daarbij aan de orde.

  Test Parameters

  Voorts wordt ingegaan op Data Driven testing met Cucumber en het parameteriseren van tests. Ook het aanbrengen van hooks die voor, na of tijdens een test step worden uitgevoerd komt aan de orde.

  Cucumber Tags

  Tenslotte wordt in de cursus Acceptatie Testen met Cucumber ingegaan op Cucumber tags, Cucumber expression language en de integratie met het JUnit Test Framework.

  Maven Integratie

  De cursus Acceptatie Testen met Cucumber wordt in principe uitgevoerd met Java als programmeertaal en Maven voor het binnenhalen van Cucumber en JUnit dependencies, maar op verzoek kan de cursus ook worden uitgevoerd met Ruby en RSpec.

 • Cursus Cucumber Acceptatie Testen : Training

  Doelgroep Cursus Acceptatie Testen met Cucumber

  De cursus Acceptatie Testen met Cucumber is bedoeld voor testers, developers en anderen die Cucumber en Gherkin willen gebruiken voor de specificatie van geautomatiseerde testen.

  Voorkennis Acceptatie Testen met Cucumber

  Ervaring met testen is vereist. Ervaring met basisprincipes van programmeren wordt aanbevolen, maar is niet strikt noodzakelijk.

  Uitvoering Acceptatie Testen met Cucumber

  De theorie wordt uitgelegd aan de hand van presentaties en demo's. Een aantal scenario's worden ontwikkeld als oefeningen. Theorie en praktijk worden afgewisseld. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30 uur.

  Certificering Acceptatie Testen met Cucumber

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Acceptatie Testen met Cucumber.

  Cursus Acceptatie Testen met Cucumber
 • Cursus Cucumber Acceptatie Testen : Modules

  Module 1 : Cucumber Intro

  Module 2 : Gherkin Keywords

  Module 3 : Step Definitions

  Test Driven Development
  Steps in TDD
  What is BDD?
  BDD’s Evolution
  BDD Second generation
  User Stories
  Scenarios
  BDD Tools
  Cucumber
  Features
  Scenarios
  What is Gherkin?
  Gherkin Syntax
  Feature Files
  Gherkin Keywords
  Feature Keyword
  Background Keyword
  Scenario Keyword
  Given and When Keyword
  Then and And Keyword
  But Keyword
  * Keyword
  Step Definitions
  Step Definition File
  Step Template
  Automation Script
  Step Implementation
  Cucumber Options
  dryRun Option
  monochrome Option
  features Option
  glue Option
  format Option

  Module 4 : Data Driven Testing

  Module 5 : Cucumber Hooks

  Module 6 : Cucumber Tags

  Parameterization
  Scenario Outline
  Executing Examples
  Data Tables
  Raw Methods
  Maps in Data Tables
  Test Step Implementation
  Matching Steps
  Failed Steps
  What are hooks?
  Scenario Hooks
  Before Hook
  After Hook
  Lambda Style
  Around Hook
  Step Hooks
  BeforeStep and AfterStep
  Tagged Hooks
  What are Tags?
  Scenario Subset
  Scoping Hooks
  Tag Placement
  Tag Inheritance
  Tag Expressions
  Run Scenario Subset
  Ignoring Scenarios
  Tags for Documentation

  Module 7 : Cucumber Expressions

  Module 8 : JUnit Integration

  Comparison to Regular Expressions
  Parameter Types
  Built-in Parameter Types
  int and float
  word and string
  anonymous
  Custom Parameter Types
  Optional text
  Alternative Text
  Escaping
  What is JUnit?
  JUnit Integration
  Assert Statements
  Assert Class
  Fixtures
  Annotations
  Test Suites
  Suite in Suite
  Suite TestRunner
  Parameterized Tests
 • Cursus Cucumber Acceptatie Testen : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Cucumber Acceptatie Testen : Reviews

  Ronald : ZZP
  Pluim voor trainer Willem dat hij zich afstemt op het kennisniveau van de deelnemers.
 • Cursus Cucumber Acceptatie Testen : Certificaat