fbpx

Cursus Lambdas en Streams

In de cursus Lambdas en Streams leren de deelnemers functioneel programmeren met de in Java 8 toegevoegde Lambdas en Stream libraries. De functionele programmeer constructies zijn een aanvulling op object georiënteerd programmeren in Java en de twee benaderingen sluiten elkaar niet uit.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Lambdas en Streams : Inhoud

  Java 8 Review

  De cursus Lambdas en Streams gaat van start met een bespreking van hoe functionaliteit voor Java 8 werd doorgegeven. Hierbij komen inner en anonymous classes ter sprake. Ook wordt ingegaan op de nieuwe default methods van Java 8 interfaces.

  Lambdas Intro

  Vervolgens worden Lambdas geïntroduceerd die corresponderen met interfaces met maar één abstracte method. Deze interfaces staan bekend als functional interfaces.

  Method References

  Lambdas kunnen vervangen worden door method references hetgeen een compactere notatie to gevolg heeft. De verschillende type method references worden dan besproken.

  Function Package

  Op het programma van de cursus Lambdas en Stream staat ook de bespreking van het java.util.function package. Aan de orde komen de vele kant en klare functional interfaces uit die package met hun respectievelijke parameters, return values en default methods.

  Higher Order Functions

  Ook worden higher order functions besproken aan wie functies als parameter worden doorgegeven dan wel door wie functies als return value terug worden gegeven.

  Streams Intro

  Vervolgens is het tijd voor een bespreking van de stream library. Uitgelegd wordt hoe streams kunnen worden gecreëerd uit arrays, lists en andere data structuren. De streams slaan geen data op maar transformeren en filteren data in een reeks van achtereenvolgende operaties. Het verschil tussen intermediate en terminal stream operations komt aan de orde.

  Parallel Streams

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan parallel streams waardoor een verbeterde performance kan worden bereikt doordat ze uitgevoerd kunnen worden op meerdere CPU cores tegelijkertijd. Ook komt dan grouping met streams aan de orde.

 • Cursus Lambdas en Streams : Training

  Doelgroep Cursus Lambdas and Streams

  De cursus Lambdas and Streams is bedoeld voor Java ontwikkelaars die functioneel willen leren programmeren met de aan Java 8 toegevoegde lambdas en stream libraries.

  Voorkennis Cursus Lambdas and Streams

  Goede kennis van en ervaring met programmeren in Java is vereist, maar het is niet noodzakelijk om diepgaande kennis van Java 8 te hebben.

  Uitvoering Training Lambdas and Streams

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties en wordt afgewisseld met oefeningen. Demo's worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. De lestijden zijn van 9.30 uur tot 16.30 uur.

  Certificaat Lambdas and Streams

  Deelnemers ontvangen na succesvolle afronding van de cursus een certificaat Lambdas and Streams.

  Cursus Lambdas and Streams
 • Cursus Lambdas en Streams : Modules

  Module 1 : Java 8 Review

  Module 2 : Lambdas Intro

  Module 3 : Method References

  Java 8 Lambdas and Streams
  Installation and Setup
  Online References
  Review of Basic Handlers
  Anonymous Classes
  Separate Classes
  Main Implements Interface
  Named Inner Classes
  Anonymous Inner Classes
  Generic Classes and Methods
  Common Eclipse Techniques
  What are Lambdas?
  Passing Functions Around
  Lambdas Interpretation
  Underlying Advantages
  Most Basic Form
  Type Inference
  Expression for Body
  Omitting Parens
  Lambda Alternatives
  Numerical Integration
  Timing Utilities
  Review @Override
  @FunctionalInterface
  Updated Interfaces
  Method References
  Type of Method References
  Constructor References
  Variable Scoping
  Lambda Scoping Rules
  Final Local Variables
  Button Listeners
  Concurrent Image Download

  Module 4 : Function Package

  Module 5 : Higher Order Functions

  Module 6 : Streams Intro

  Interfaces in java.util.function
  Lambda Targets
  IntConsumer
  DoublePredicate
  Predicate Interface
  Refactoring
  BinaryOperator Interface
  Consumer Interface
  Consumer Test
  Supplier Interface
  Supplier Usage
  Returning Lambdas
  From Predicate
  and, or
  negate, isEqual
  From Function
  andThen
  compose, identity
  From Consumer
  andThen
  Custom Methods
  Typing Issues
  Building Streams
  Characteristics of Streams
  Method Types
  Primitive Streams
  Converting Streams
  forEach, map and filter
  findFirst and findAny
  toArray and collect
  Optional Class
  Lazy evaluation
  Short Circuit Operations

  Module 7 : Stream Operations

  Module 8 : Parallel Streams

  limit and skip
  sorted and distinct
  noneMatch and allMatch
  anyMatch and count
  IntStream
  DoubleStream
  LongStream
  Reduction Operations
  reduce
  min and max
  sum and average
  Traditional Loops
  Stream Approach
  Parallel versus Concurrent
  Fork and Join
  Parallel Reduction
  No Global Data
  Associative Operation
  Performance Comparison
  Infinite Streams
  generate, iterate and collect
  Grouping
 • Cursus Lambdas en Streams : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Lambdas en Streams : Reviews

 • Cursus Lambdas en Streams : Certificaat