fbpx

Cursus Chef Configuration Management

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Chef Configuration Management : Inhoud

  In de cursus Chef Configuration Management leren de deelnemers de open source Chef configuration management technology die gebruikt wordt voor het beheren van een infrastructure met fysieke of virtuele servers. Chef maakt gebruik van Ruby voor de creatie van recipes en cookbooks waarmee handmatige en zich steeds herhalende taken in infrastructure management worden geautomatiseerd. In DevOps wordt Chef gebruikt om servers en applicaties te deployen en te managen zowel lokaal als in de cloud.

  Chef Architecture

  De cursus gaat van start met een bespreking van de componenten en de topology van Chef en de basis principes van hoe Chef geïntegreerd kan worden met Cloud platforms als AWS en Azure. Hierbij wordt ook de Ruby Domain Specific Language (DSL) behandeld.

  Nodes en Roles

  Vervolgens wordt ingegaan op de verschillende typen nodes die Chef kent zoals Physical Nodes, Cloud Nodes, Virtual Nodes en Network Nodes. Eveneens wordt de besproken wat de rollen zijn van Chef Workstation, Chef Server en Chef Client en komt het Ohai tool ter sprake.

  Bouwstenen

  Onderdeel van het programma van de cursus zijn ook de bouwstenen van Chef zoals Recipes, Cookbooks, Packages, Services, Files en Templates. En er wordt ingegaan op Users en Groups en het gebruik van Resources met hun Attributen.

  Chef Cookbooks

  Dan worden in meer details de Chef Cookbooks behandeld. Ingegaan wordt op het ontwikkelen van Recipes, het gebruik van diverse attribute files, het gebruik van libraries en de rol van template variabelen.

  Extensions

  En ook een aantal Advanced toepassingen van Chef komen aan de orde zoals het gebruik van Custom Extensions, het beveiligen van Data Bags, encryption van data en het opslaan van keys op nodes.

  Cloud Integratie

  Tenslotte wordt de cursus afgesloten door in te gaan op hoe Chef gebruikt kan worden in combinatie met Cloud platforms als AWS en Azure.

 • Cursus Chef Configuration Management : Training

  Doelgroep Cursus Chef Configuration Management

  De cursus Chef Configuration Management is bedoeld voor systeembeheerders en devops engineers die systeembeheer en applicatie deployment met Chef willen automatiseren.

  Voorkennis Cursus Chef Configuration Management

  Algemene ervaring met systeembeheer in een IT infrastructuur en kennis van de beginselen van de script taal Ruby is bevorderlijk voor de begripsvorming.

  Uitvoerig Training Chef Configuration Management

  De stof wordt besproken aan de hand van presentatie slides en demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Het cursus materiaal is Engelstalig. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Chef Configuration Management

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Chef Configuration Management.

  Cursus Chef Configuration Management
 • Cursus Chef Configuration Management : Modules

  Module 1 : Chef Intro

  Module 2 : Chef Nodes

  Module 3 : Building Blocks

  What is Chef?
  Managing Infrastructure
  Deployment Automation
  Chef Components
  Chef Topology
  Cloud Integration
  Chef and AWS
  Chef and AZure
  Installing Chef
  Ruby DSL Language
  Ruby Gems
  Physical Nodes
  Cloud Nodes
  Virtual Nodes
  Network Nodes
  Chef Workstation
  Chef Server
  Chef Client
  Ohai Tool
  Command Line Use
  ChefDK
  KitchenCI
  Recipes
  Cookbooks
  Packages and Services
  Users and Groups
  Default Structure
  Resources
  Attributes
  Files
  Templates
  Metadata.rb
  Data Bags

  Module 4 : Using Cookbooks

  Module 5 : Advanced Chef

  Module 6 : Chef and the Cloud

  Multiple Attribute Files
  Developing Recipes
  Libraries
  Using Metadata
  Computed Configurations
  Template Resource
  Template Variables
  chef Command
  Using knife
  Testing Recipes
  Actions and Reports
  Custom Extensions
  Cross Platform Cookbooks
  Building Resources
  Modifying Resources
  Securing Data Bags
  Encrypting Data
  Querying Data
  Storing Keys on Nodes
  Managing Users
  Distributing SSH Keys
  Adding Deployment Keys
  AWS EC2 Bootstrapping
  Provisioning EC2 Instances
  knife-EC2 Plugin
  Configuration Options
  Configuring Database Host
  Configuring Web Server
  Chef Azure VM Extensions
  Azure Key Vault ARM
  Azure-cli and Powershell
  Azure Resource Manager
  Continuous Provisioning
 • Cursus Chef Configuration Management : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Chef Configuration Management : Reviews

 • Cursus Chef Configuration Management : Certificaat