fbpx

Cursus Reactive Programmeren met RxJS

De cursus Secure C# Web Development behandelt hoe C# web applicaties optimaal kunnen worden beveiligd en de best practices daarin. Aandacht wordt besteed aan de top 10 van de OWASP security vulnerabilities, hun gevolgen en ook hoe security programmatisch kan worden geïmplementeerd.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Reactive Programmeren met RxJS : Inhoud

  Intro Security

  De cursus Secure C# Web Development gaat van start met bespreking van de voornaamste security risico's zoals vastgesteld door het Open Worldwide Application Security Project (OWASP).

  Broken Access Control

  Vervolgens wordt ingegaan op security risico's bij access control middels authenticatie en autorisatie. Role Based Access Control, Access Control Lists en de implementatie van Session Management zijn daarbij onderwerpen die aan de orde worden gesteld.

  Cryptographic Failures

  Ook security problemen met encryptie passeren de revue. Hierbij wordt aandacht besteed aan problemen bij het gebruik van weak keys, het hard coderen van secrets, het onvoldoende verifiëren van signatures en mogelijke side-channels attacks.

  Injectie risico's

  Een belangrijke security bedreiging vormen de diverse vormen van injectie die op de loer liggen. Hierbij worden onder andere SQL Injection, Cross-Site Scripting en XPath injection besproken evenals de maatregelen ter preventie.

  Onjuist Design

  Vervolgens wordt ingegaan op security problemen die het gevolg zijn van een verkeerd design zoals het gebrek aan input validatie en onveilig session management. Ook onvoldoende bescherming tegen Cross Site Request Forgery komt dan aan de orde.

  Configuratie Fouten

  Eveneens wordt besproken hoe fouten in de configuratie tot security problemen kunnen leiden. Diverse voorbeelden hiervan zoals het gebruik van default credentials en weak password policies komen hierbij ter sprake.

  Verouderde Componenten

  Ook wordt aandacht besteed security risico's die het gevolg zijn van componenten die niet meer up to date zijn, verkeerd geconfigureerde of kwaadaardige packages en cryptografische zwakheden.

  Authenticatie fouten

  Vervolgens komen veel voorkomende fouten bij authenticatie zoals weak password policies, overly permissive access controls en het gebrek aan multi-factor authenticatie aan bod. En tenslotte worden security gebreken bij monitoring en logging besproken.

 • Cursus Reactive Programmeren met RxJS : Training

  Doelgroep Cursus Reactive Programmeren met RxJS

  De cursus Reactive Programmeren met RxJS is bedoeld voor JavaScript Developers die willen leren hoe je de reactive RxJS library gebruikt in frontend applicaties.

  Voorkennis Cursus Reactive Programmeren met RxJS

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is ervaring met JavaScript en Web Applicaties vereist. Kennis van de werking van asynchrone code helpt bij de begripsvorming.

  Uitvoering Training Reactive Programmeren met RxJS

  De cursus Reactive Programmeren met RxJS is een hands-on cursus. Theorie wordt afgewisseld met demos en praktische oefeningen en wordt besproken aan de hand van presentatie slides.

  Certificering cursus Reactive Programmeren met RxJS

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de training een certificaat van deelname aan de cursus Reactive Programmeren met RxJS.

  Reactive Programmeren met RxJS
 • Cursus Reactive Programmeren met RxJS : Modules

  Module 1 : Intro Reactive Programming

  Module 2 : RxJS Fundamentals

  Module 3 : RxJS Operators

  What is Reactive Programming?
  What is Reactive?
  Reactive Systems
  Reactive Manifesto
  What is Reactive Programming?
  Rx Library Family
  Streams
  Observing Streams
  Reactive Extensions
  Subscribing to Observables
  Rx Operators
  Asynchronous Listening
  Observer Pattern
  Why Reactive Programming?
  Functional Reactive Programming
  RxJS Intro
  Observable and Observer
  Observer next Callback
  Observer error Callback
  Observer complete Callback
  Subscribe and Unsubscribe
  Operators in RxJS
  of and map Operators
  pipe, filter and map
  bufferWhen Operator
  Handling HTTP Requests
  switchMap Operator
  Combining Observables
  RxJS Subjects
  Unicasting and Multicasting
  from
  Observables with from
  map and map Properties
  interval, filter and of
  startWith and endWith
  pairwise
  take and takeUntil
  pluck
  bufferCount and bufferTime
  debounceTime
  distinctUntilChanged
  tap or do
  delay
  ajax
  catch or catcherror

  Module 4 : Combination Operators

  merge and mergeAll
  mergeMap or flatMap
  Why mergeMap?
  switchMap
  Why switchMap?
  concatMap
  concat and zip
  scan
  sequenceEqual
  iif and share
  shareReplay
  combineAll
  combineLatest
  forkJoin
  withLatestFrom
 • Cursus Reactive Programmeren met RxJS : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Reactive Programmeren met RxJS : Reviews

 • Cursus Reactive Programmeren met RxJS : Certificaat