fbpx

Cursus SQL Fundamentals

In de cursus SQL Fundamentals wordt de veel gebruikte en generieke query taal SQL behandeld. SQL is de afkorting van Standard Query Language en is een ANSI en ISO standaard die toepasbaar is in alle relationele database management systemen (DBMS). Met SQL kun je zowel gegevens uit databases ophalen als gegevens in databases aanpassen.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus SQL Fundamentals : Inhoud

  SQL Intro

  De cursus SQL Fundamentals gaat van start met een bespreking van de SQL Standaard. Aan de orde komen de structuur van relationele databases met tabellen en hun relaties. SQL kan in vele database systemen worden gebruikt zoals Oracle, MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL en meer. Bijna elk DBMS heeft daarnaast eigen extra functies toegevoegd aan standaard SQL.

  Select Queries

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan praktische vaardigheden om SELECT queries te schrijven. Hierbij komen ook clausules als WHERE, ORDER BY, GROUP BY, HAVING, LIKE en BETWEEN .. AND aan de orde.

  Data Types

  Dan is het tijd voor de verschillende data types die in de SQL taal worden gebruikt zoals numerieke, binaire en string types. En ook de data types die betrekking hebben op datums en tijd worden besproken. Eveneens wordt het SQL CREATE TABLE statement besproken waarmee je tabellen creëert.

  Functies

  Onderdeel van het programma van de cursus is ook de behandeling van diverse functies die onderdeel uitmaken van de SQL Standaard. Onder andere mathematische, conversie en aggregatie functies voor het berekenen van som en gemiddelde komen aan bod.

  Data Manipulatie

  Op het toevoegen en aanpassen van data middels INSERT en UPDATE statements wordt vervolgens ingegaan. Transactions die ofwel definitief worden met commit dan wel worden teruggedraaid met rollback komen daarna aan bod.

  Joins

  Tenslotte wordt besproken wat foreign key relaties tussen tabellen zijn en hoe JOIN queries kunnen worden gebruikt om gegevens uit gerelateerde tabellen op te halen.

 • Cursus SQL Fundamentals : Training

  Doelgroep Cursus SQL Fundamentals

  De cursus SQL Fundamentals is gericht op een breed publiek van systeem beheerders, eindgebruikers van Office applicaties en beginnende programmeurs die relationele databases efficiënt willen leren benaderen met behulp van queries in Structured Query Language (SQL).

  Voorkennis Cursus SQL Fundamentals

  Om aan de cursus SQL Fundamentals te kunnen deelnemen is enige vertrouwdheid met database systemen bevordelijk voor de begripsvorming.

  Uitvoering Training SQL Fundamentals

  De theorie wordt behandeld op basis van presentaties. Demos worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruime gelegenheid tot oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus SQL Fundamentals

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat SQL Fundamentals.

  Cursus SQL Fundamentals
 • Cursus SQL Fundamentals : Modules

  Module 1 : SQL Intro

  Module 2 : Select Queries

  Module 3 : SQL Data Definition

  What is SQL?
  History of SQL
  SQL Standard
  SQL Parts
  Environment
  Relational Databases
  Normalisation
  Data Types
  Database Creation
  DDL Create Table
  Data Types
  Language Elements
  DML Insert Into
  SQL Errors
  Select Query
  Query Structure
  SELECT .. FROM
  Options SELECT .. FROM
  SELECT DISTINCT
  WHERE Clause
  Comparison Operators
  Logical AND and OR
  Aggregate Functions
  LIKE Condition
  BETWEEN .. AND Condition
  IN Condition
  IS NULL Condition
  ORDER BY Clause
  GROUP BY Clause
  HAVING Clause
  CREATE Statements
  Schema and Table Creation
  Data Types
  Numeric Types
  Binary Data Types
  String Data Types
  Temporal Data Types
  Integrity Constraints
  Keys
  Not Null
  Foreign Keys
  Update and Delete
  Check Constraint
  ALTER Table
  DROP Table

  Module 4 : Functions

  Module 5 : Data Manipulation

  Module 6 : Joins

  Standard Functions
  Mathematical Functions
  String Functions
  Conversion Functions
  Single Row Functions
  Case Manipulation Functions
  Character Manipulation Characters
  Numeric Functions
  Date Functions
  General Functions
  Multiple Row Functions
  Aggregate Functions
  Formatting Numbers
  Insert Statement
  Update Statement
  Updating Table Rows
  Deleting Table Rows
  Deleting and Foreign Keys
  Transactions
  Commit and Rollback
  Implicit rollbacks
  Implicit commits
  Explicit rollbacks
  Explicit commits
  Savepoints
  Subqueries
  What are Joins?
  ANSI Join Syntax
  Cross Join
  Inner Join
  Table Aliases
  Natural Join
  Left Join
  Right Join
  Full Join
  Full Outer Join
  Left Excluding Join
  Right Excluding Join
  Outer Excluding Join
 • Cursus SQL Fundamentals : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus SQL Fundamentals : Reviews

  Ilas : ABNAMRO
  Joins is best een complex onderwerp. Fijn dat het met een goede demo wordt toegelicht.
  Wouter : Beround BV
  Duidelijk cursus materiaal en een prima trainer die goed kon uitleggen. De lunch was ook zeer smakelijk,
  Rene : KLM
  Plus: Zeer positieve ervaring. Zelf beginner, maar alle geduld van de docent bij de uitleg. Voldoende tijd voor de oefeningen. Die vormen een geschikte aanvulling op de lesstof .
  Min: geen minpunten
 • Cursus SQL Fundamentals : Certificaat