fbpx
Code: DAT100
Duur in dagen: 2
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 999

Cursus SQL Fundamentals

27-06 t/m 28-06-2019
25-07 t/m 26-07-2019
29-08 t/m 30-08-2019
26-09 t/m 27-09-2019
24-10 t/m 25-10-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus SQL Fundamentals

Cursus SQL FundamentalsDe cursus SQL Fundamentals is gericht op een breed publiek van systeem beheerders, eindgebruikers van Office applicaties en beginnende programmeurs die relationele databases efficiënt willen leren benaderen met behulp van queries in Structured Query Language (SQL).

Voorkennis Cursus SQL Fundamentals

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is enige vertrouwdheid met database systemen bevordelijk voor de begripsvorming.

Uitvoering Training SQL Fundamentals

De theorie wordt behandeld op basis van presentatie. Demos worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruime gelegenheid tot oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Cursus SQL Fundamentals

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat SQL Fundamentals.

Inhoud cursus SQL Fundamentals

In de cursus SQL Fundamentals leren de deelnemers de generieke ANSI SQL standaard die toepasbaar is in alle database systemen. SQL ofwel Structured Query Language is een ANSI/ISO-standaardtaal voor relationele database management systemen (DBMS). SQL wordt gebruikt voor het bevragen en het aanpassen van gegevens in relationele databases, zoals Oracle, MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL en meer. Bijna elk DBMS heeft daarnaast zijn eigen extra functies toegevoegd aan standaard SQL. In de cursus SQL Fundamentals leren de deelnemers gegevens uit een database te halen, deze te analyseren en rapportages met deze gegevens te maken. De deelnemers leren de structuur van relationele databases met tabellen en hun relaties. Aandacht wordt besteed aan praktische vaardigheden om SELECT queries en UPDATE Queries te schrijven. Ook leert u wat foreign key relaties tussen zijn tussen tabellen en hoe JOIN queries kunnen worden gebruikt om gegevens uit gerelateerde tabellen op te halen.

Module 1 : SQL Intro

Module 2 : Select Queries

Module 3 : SQL Data Definition

What is SQL?
History of SQL
SQL Standard
SQL Parts
Environment
Relational Databases
Normalisation
Data Types
Database Creation
DDL Create Table
Data Types
Language Elements
DML Insert Into
SQL Errors
Select Query
Query Structure
SELECT .. FROM
Options SELECT .. FROM
SELECT DISTINCT
WHERE Clause
Comparison Operators
Logical AND and OR
Aggregate Functions
LIKE Condition
BETWEEN .. AND Condition
IN Condition
IS NULL Condition
ORDER BY Clause
GROUP BY Clause
HAVING Clause
CREATE Statements
Schema and Table Creation
Data Types
Numeric Types
Binary Data Types
String Data Types
Temporal Data Types
Integrity Constraints
Keys
Not Null
Foreign Keys
Update and Delete
Check Contraint
ALTER Table
DROP Table

Module 4 : Functions

Module 5 : Data Manipulation

Module 6 : Joins

Standard Functions
Mathematical Functions
String Functions
Conversion Functions
Single Row Functions
Case Manipulation Functions
Character Manipulation Characters
Numeric Functions
Date Functions
Converting Text Dates
General Functions
Multiple Row Functions
Aggregate Functions
Formatting Numbers
Insert Statement
Data Insertion
Update Statement
Updating Table Rows
Deleting Table Rows
Deleting and Foreign Keys
Transactions
Commit and Rollback
Implicit rollbacks
Implicit commits
Explicit rollbacks
Explicit commits
Savepoints
Subqueries
What are Joins?
ANSI Join Syntax
Cross Join
Inner Join
Table Aliases
Natural Join
Left Join
Right Join
Full Join
Full Outer Join
Left Excluding Join
Right Excluding Join
Outer Excluding Join

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl