fbpx
 • Nederlands
 • Engels

Cursus SQL Fundamentals

Regio:
 • Training
 • Inhoud
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus SQL Fundamentals : Training

  Cursus SQL Fundamentals

  Doelgroep Cursus SQL Fundamentals

  De cursus SQL Fundamentals is gericht op een breed publiek van systeem beheerders, eindgebruikers van Office applicaties en beginnende programmeurs die relationele databases efficiënt willen leren benaderen met behulp van queries in Structured Query Language (SQL).

  Voorkennis Cursus SQL Fundamentals

  Om aan de cursus SQL Fundamentals te kunnen deelnemen is enige vertrouwdheid met database systemen bevordelijk voor de begripsvorming.

  Uitvoering Training SQL Fundamentals

  De theorie wordt behandeld op basis van presentaties. Demos worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruime gelegenheid tot oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus SQL Fundamentals

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat SQL Fundamentals.

 • Cursus SQL Fundamentals : Inhoud

  In de cursus SQL Fundamentals leren de deelnemers de generieke ANSI SQL standaard die toepasbaar is in alle database systemen.

  SQL ofwel Structured Query Language is een ANSI/ISO-standaardtaal voor relationele database management systemen (DBMS). SQL wordt gebruikt voor het bevragen en het aanpassen van gegevens in relationele databases, zoals Oracle, MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL en meer. Bijna elk DBMS heeft daarnaast zijn eigen extra functies toegevoegd aan standaard SQL.

  In de cursus SQL Fundamentals leren de deelnemers gegevens uit een database te halen, deze te analyseren en rapportages met deze gegevens te maken. De deelnemers leren de structuur van relationele databases met tabellen en hun relaties.

  Aandacht wordt besteed aan praktische vaardigheden om SELECT queries en UPDATE Queries te schrijven. Ook leert u wat foreign key relaties tussen zijn tussen tabellen en hoe JOIN queries kunnen worden gebruikt om gegevens uit gerelateerde tabellen op te halen.

 • Cursus SQL Fundamentals : Modules

  Module 1 : SQL Intro

  Module 2 : Select Queries

  Module 3 : SQL Data Definition

  What is SQL?
  History of SQL
  SQL Standard
  SQL Parts
  Environment
  Relational Databases
  Normalisation
  Data Types
  Database Creation
  DDL Create Table
  Data Types
  Language Elements
  DML Insert Into
  SQL Errors
  Select Query
  Query Structure
  SELECT .. FROM
  Options SELECT .. FROM
  SELECT DISTINCT
  WHERE Clause
  Comparison Operators
  Logical AND and OR
  Aggregate Functions
  LIKE Condition
  BETWEEN .. AND Condition
  IN Condition
  IS NULL Condition
  ORDER BY Clause
  GROUP BY Clause
  HAVING Clause
  CREATE Statements
  Schema and Table Creation
  Data Types
  Numeric Types
  Binary Data Types
  String Data Types
  Temporal Data Types
  Integrity Constraints
  Keys
  Not Null
  Foreign Keys
  Update and Delete
  Check Constraint
  ALTER Table
  DROP Table

  Module 4 : Functions

  Module 5 : Data Manipulation

  Module 6 : Joins

  Standard Functions
  Mathematical Functions
  String Functions
  Conversion Functions
  Single Row Functions
  Case Manipulation Functions
  Character Manipulation Characters
  Numeric Functions
  Date Functions
  General Functions
  Multiple Row Functions
  Aggregate Functions
  Formatting Numbers
  Insert Statement
  Update Statement
  Updating Table Rows
  Deleting Table Rows
  Deleting and Foreign Keys
  Transactions
  Commit and Rollback
  Implicit rollbacks
  Implicit commits
  Explicit rollbacks
  Explicit commits
  Savepoints
  Subqueries
  What are Joins?
  ANSI Join Syntax
  Cross Join
  Inner Join
  Table Aliases
  Natural Join
  Left Join
  Right Join
  Full Join
  Full Outer Join
  Left Excluding Join
  Right Excluding Join
  Outer Excluding Join
 • Cursus SQL Fundamentals : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus SQL Fundamentals : Reviews

  Ilas : ABNAMRO
  Joins is best een complex onderwerp. Fijn dat het met een goede demo wordt toegelicht.
  Wouter : Beround BV
  Duidelijk cursus materiaal en een prima trainer die goed kon uitleggen. De lunch was ook zeer smakelijk,
  Rene : KLM
  Plus: Zeer positieve ervaring. Zelf beginner, maar alle geduld van de docent bij de uitleg. Voldoende tijd voor de oefeningen. Die vormen een geschikte aanvulling op de lesstof .
  Min: geen minpunten
 • Cursus SQL Fundamentals : Certificaat