fbpx

Cursus Test Driven Development met JUnit

De cursus Test Driven Development met JUnit leert de deelnemers de beginselen van en de redenering achter Test Driven Development en de rol van unit testing daarin.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Test Driven Development met JUnit : Inhoud

  JUnit Library

  De cursus Test Driven Development met JUnit gaat van start met een overzicht van de verschillende types van testen en het gebruik ervan, wordt uitgebreid aandacht besteed aan de werking van de JUnit library, de integratie van deze library in Eclipse en het gebruik van assertions in Test Cases en Test Suites.

  Test Fixtures

  Fixtures voor de formulering van de pre-en postcondities van Test Cases worden besproken evenals de automatisering van tests en het concept van continuous integration.

  TDD Methodology

  Vervolgens gaat de cursus Test Driven Development met JUnit in op de methodologie van Test Driven Development (TDD), worden de drie regels van TDD en de stappen in TDD uitgelegd en komen de voordelen en de beperkingen van TDD ter sprake. De deelnemers zullen TDD oefenen op zogenaamde code Kata's, kleine programmeer problemen die zij oplossen met met behulp van TDD.

  Stubs en Mocks

  Na een overzicht van het belang van het schrijven van clean code, wordt in de cursus Test Driven Development met JUnit het gebruik van stubs en mocks behandeld. Deze stubs en mocks worden in een test omgeving gebruikt als vervanging voor code die nog niet klaar is. In een productie omgeving komt echte code dan voor de stubs of mocks in de plaats. Hierbij wordt de Mockito library gebruikt als voorbeeld van een mocking framework.

  Database Testing

  Tot slot wordt in de cursus Test Driven Development met JUnit aandacht besteed aan de database unit testen met behulp van DbUnit en het testen van web applicaties met behulp van HtmlUnit.

 • Cursus Test Driven Development met JUnit : Training

  Doelgroep Cursus Test Driven Development

  De cursus Test Driven Development met JUnit is bedoeld voor ervaren Java developers die JUnit willen gebruiken voor Test Driven Development.

  Voorkennis Cursus TDD met JUnit

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met programmeren in Java vereist.

  Uitvoering Training Test Driven Development

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Demos dienen ter verduidelijking van de behandelde concepten. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Test Driven Development met JUnit

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Test Driven Development met JUnit.

  Cursus Test Driven Development
 • Cursus Test Driven Development met JUnit : Modules

  Module 1 : Unit Testing

  Module 2 : JUnit

  Module 3 : Test Driven Development

  What is Unit Testing?
  Benefits of Unit Testing
  Manual Testing
  Automated Testing
  Time to Test
  Unit Test Example
  Unit Testing Best Practices
  Testing Frameworks
  Other Types of Testing
  Continuous Integration
  Regression Testing
  Usability Testing
  Exploratory Testing
  Acceptance Tests
  Concurrency Testing
  What is JUnit?
  JUnit Features
  JUnit View in Eclipse
  JUnit Test Code
  JUnit Classes
  Test Cases
  TestCase Class
  TestResult Class
  JUnitCore
  Assert Statements
  Fixtures
  Test Suites
  Annotations
  Special Cases
  Testing for Exceptions
  What is Test Driven Development?
  Traditional Testing versus TDD
  Three Rules of TDD
  Steps in TDD
  Test Cycles
  Benefits of TDD
  Limitations of TDD
  Testing versus Design
  TDD Adaptation
  Behavior Driven Development
  Designing for Testing
  Code Kata’s
  Example Kata
  Domain Model
  Kata Test and Implementation

  Module 4 : Clean Code

  Module 5 : Stubs and Mocks

  Module 6 : Database Unit Testing

  What is Clean Code?
  Clean Code Principles
  Technical Debt
  Meaningful Naming
  Naming Guidelines
  What to Avoid
  Functions
  Abstraction Level
  Switch Statements
  Function Arguments
  Avoid Side Effects
  Command Query Separation
  Good Comments
  Bad Comments
  Code Smells
  Using Test Doubles
  What are Stubs?
  Stub Usage
  Method under Test
  Stub HTTP Connection
  Stubbing Web Server
  Use Embedded Web Server
  Stubbing Server Resources
  Mock Object
  Simple Mock Example
  Collaborating Objects
  Mock Implementation
  Test using Mock
  Anti Patterns
  Using Mockito
  Unit Testing Data Access
  Types of DB Unit Testing
  Database Integration Unit Testing
  DB Unit
  Advantages of DBUnit
  DB Unit Life Cycle
  Core Components
  IDataSet Implementations
  Concrete Database Operations
  Presetting Database Data
  Extract Data From Database
  DBUnit Fixture
  Setup Tables and Dataset
  Data Access Test Cases
  Abstract Class Fixture

  Module 7 : Web Application Testing

  Testing Web Applications
  What is HTMLUnit
  HTMLUnit Features
  Simple HTMLUnit Test
  Imitating Browsers
  HTML Form Test
  Finding Specific Elements
  Button Click Test
 • Cursus Test Driven Development met JUnit : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Test Driven Development met JUnit : Reviews

 • Cursus Test Driven Development met JUnit : Certificaat