fbpx

Cursus Bootstrap CSS

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Bootstrap CSS : Inhoud

  In de cursus Bootstrap CSS leren de deelnemers responsive front ends voor mobile en desktop web applicaties te ontwikkelen met de nieuwste versie van het populaire CSS Framework Bootstrap. In de cursus wordt ingegaan op Bootstrap features als Sass variabelen en mixins, het responsive grid systeem, voorgedefinieerde componenten en krachtige JavaScript plugins.

  CSS Review

  In de intro van de cursus worden de beginselen van CSS besproken zoals CSS selectors, tags, ID's, classes en attributes. Ook het Box Model, Viewport en absolute en relatieve units komen daarbij aan de orde.

  Bootstrap Framework

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan de voordelen die de inzet van het Bootstrap Framework biedt. Hierbij wordt onder andere ingegaan op het gebruik van starter templates en de inzet van JavaScript en Sass.

  Bootstrap Grid System

  Het Bootstrap Grid Systeem als belangrijk fundament van Bootstrap wordt besproken. Ook is er aandacht voor Bootstrap elementen als Tables, Columns en Forms, Container en Panels, Buttons en Menu's. En de Flexbox Module en Child Boxes komen eveneens aan bod.

  Bootstrap Layout

  Het bouwen van een Bootstrap Layout met Containers, Rows en Columns wordt besproken. Zoals ook het gebruik van Forms in Bootstrap met input elementen, check en radio buttons, select boxes, navigation bars en tool bars.

  Bootstrap Styling

  Tenslotte is er aandacht voor Bootstrap Styling met het gebruik van colors en fonts, element alignment, responsive images en jumbotrons.

 • Cursus Bootstrap CSS : Training

  Doelgroep Cursus Bootstrap CSS

  De cursus Bootstrap CSS is bedoeld voor Web Designers en Developer die het Bootstrap CSS Framework willen gebruiken bij de ontwikkeling van responsive Web Applicaties.

  Voorkennis Cursus Bootstrap CSS

  Kennis en ervaring met HTML en de basis principes van Cascading Style Sheets (CSS) zijn vereist.

  Uitvoering Training Bootstrap CSS

  De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides. Demo projecten worden gebruikt om de concepten te verduidelijken. De theorie en de demos worden afgewisseld met hands-on oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus Bootstrap CSS

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Bootstrap CSS.

  Cursus Bootstrap CSS
 • Cursus Bootstrap CSS : Modules

  Module 1 : Bootstrap Intro

  Module 2 : Bootstrap Projects

  Module 3 : Bootstrap Components

  Bootstrap Framework
  Basic Syntax
  CSS Selectors
  Tags and ID's
  Classes
  Attributes
  Logical Selection
  Box Model
  Blocks of the Box
  Set Viewport
  Absolute Units
  Relative Units
  Bootstrap Advantages
  Starter Template
  Inserting JavaScript
  Normalizing
  Rebooting
  Static Site Generator
  Converting Base Template
  Installing Harp.js
  Sass in Harp
  Project Setup
  Setup Layout
  Deploying Projects
  Grid System
  Tables
  Forms
  Buttons
  Pulldown Menus
  Cards versus Panels
  Progress Bars
  Flexbox Module
  Child Boxes
  Page Templates
  Containers
  Columns

  Module 4 : Layouts

  Module 5 : Forms

  Module 6 : Styling

  Basic Containers
  Fluid Containers
  Utilizing Width
  Without Containers
  Multiple Containers
  Headings
  Inserting Rows
  Inserting Columns
  Interlace Columns
  Order Column
  Column Classes
  Form Structure
  Form Elements
  Single Line Forms
  Check Boxes and Radio Buttons
  Horizontal Forms
  Navigation Bar
  Input Elements
  Select Elements
  Semantic Buttons
  Drop Down Menus
  Toolbars
  Size and Appearance
  Use of Symbols
  Text Colour
  Background Colour
  Responsive Images
  Thumbnails
  Element Alignment
  Centering
  Divider Lines
  Deactivation
  Jumbotron
 • Cursus Bootstrap CSS : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Bootstrap CSS : Reviews

 • Cursus Bootstrap CSS : Certificaat