fbpx

Cursus Data Analyse met Tableau

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Data Analyse met Tableau : Inhoud

  In de cursus Data Analyse met Tableau leer je hoe Tableau kunt gebruiken voor data visualisatie en data analyse. Veel andere Business Intelligence (BI) software pakketten vereisen de nodige kennis van programmeren en software development, maar Tableau is bij uitstek voor niet programmeurs geschikt.

  Tableau Data Connecties

  In de cursus Data Analyse met Tableau komt aan de orde hoe je in Tableau eenvoudig een connectie maakt met data sources als Databases, CSV of Excel files.

  Tableau Visualisaties

  Vervolgens wordt ingegaan op hoe je via een drag en drop interface data visualisaties en interactieve dashboards kunt maken. Hierbij wordt aandacht besteed aan het selecteren, groeperen en filteren van data en het toepassen van parameters.

  Tableau Calculaties

  Tevens leer je in de cursus Data Analyse met Tableau hoe diverse soorten berekeningen op de data kunt loslaten om de resultaten in dashboards te visualiseren.

  Tableau Plots

  Tableau biedt ook veel mogelijkheden voor het maken van grafieken en aan de orde komen onder andere het maken van bar charts, box plots, histogrammen en andere plots. Ook het aanbrengen van mappings zoals Heat Maps en Polygon maps is onderdeel van het programma van de cursus Data Analyse met Tableau.

  Advanced Tableau

  Tenslotte wordt in de cursus Data Analyse met Tableau aandacht besteed aan een aantal advanced features van Tableau. Zo wordt besproken hoe je Tableau Dashboards op een centrale server publiceert en zo de resultaten met collega's of klanten kunt bespreken.

 • Cursus Data Analyse met Tableau : Training

  Doelgroep Cursus Data Analyse met Tableau

  De cursus Data Analyse met Tableau is bestemd voor data analisten die Tableau willen gebruiken om hun data te analyseren en visualiseren en voor het maken van statische analyses.

  Voorkennis Cursus Data Analyse met Tableau

  Ervaring met Excel is vereist en ervaring met programmeren is bevorderlijk voor een goede begripsvorming maar is niet vereist.

  Uitvoering Training Data Analyse met Tableau

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties en voorbeelden. De concepten worden toegelicht met demo's. Daarna is er tijd om er zelf mee te oefenen. Tableau desktop wordt gebruikt als ontwikkelomgeving. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30

  Certificering Cursus Data Analyse met Tableau

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Data Analyse met Tableau.

  Cursus Data Analyse met Tableau
 • Cursus Data Analyse met Tableau : Modules

  Module 1 : Tableau Intro

  Module 2 : Data Sources

  Module 3 : Visual Analysis

  Tableau Overview
  Data Visualization
  Environment Setup
  Tableau Navigation
  DashBoards
  Design Flow
  File Types
  Data Types
  Show Me Feature
  Data Terminology
  Data Connectors
  CSV Files
  Relational Databases
  Cloud Systems
  Live Connections
  In Memory Access
  Custom Data View
  Extracting Data
  Fields Operations
  Joining and Blending
  Worksheets and Workbooks
  Sorting and Grouping
  Working with Sets
  Ways to Filter
  Interactive Filtering
  Using Parameters
  Trend Lines
  Forecasting
  Clustering
  Analysis with Cubes

  Module 4 : Dashboards and Stories

  Module 5 : Calculations

  Module 6 : Charts

  Building Dashboards
  Dashboard Objects
  Dashboard Layout
  Dashboard Formatting
  Interactivity
  Dashboard Extensions
  Device Designer
  Creating Stories
  Story Points
  Calculation Syntax
  Table Calculations
  LOD Expressions
  Aggregate Calculations
  Date Calculations
  Logic Calculations
  String Calculations
  Type Calculations
  Replications
  Charts Overview
  Line Charts
  Bar Charts
  Box Plots
  Histograms
  Cumulative Histograms
  Scatter Plots
  Gantt Charts
  Adding Legenda

  Module 7 : Mappings

  Module 8 : Advanced Features

  Maps in Tableau
  Spatial Files
  Spatial Joins
  Heat Maps
  Custom Geocoding
  Polygon Maps
  Mapbox Integration
  Web Mapping Services
  Pill Types
  Measure Names
  Measure Values
  Aggregation and Granularity
  Ratio Calculations
  Cleaning Data
  Publish Online
  Publish to Server
 • Cursus Data Analyse met Tableau : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Data Analyse met Tableau : Reviews

 • Cursus Data Analyse met Tableau : Certificaat