fbpx
Code: PRG700
Duur in dagen: 1
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 550

Cursus Reguliere Expressies

12-08 t/m 12-08-2019
14-10 t/m 14-10-2019
16-12 t/m 16-12-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Reguliere Expressies

Cursus Reguliere ExpressiesDe cursus Reguliere Expressies is bestemd voor applicatiebeheerders, ontwikkelaars en andere geïnteresseerden die willen leren hoe reguliere expressies kunnen worden gebruikt voor pattern matching in applicaties en tools.

Voorkennis programmeren

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is algemene basis kennis van computer systemen en software applicaties vereist. Ervaring met programmeren is bevorderlijk voor de begripsvorming.

Uitvoering Training Reguliere Expressies

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De besproken concepten worden geïllustreerd door middel van demo’s. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Cursus Reguliere Expressies

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Reguliere Expressies.

Inhoud Cursus Reguliere Expressies

De cursus Reguliere Expressies geeft een overzicht van de mogelijkheden van reguliere expressies en de manier waarop ze werken. Na een introductie over het gebruik van reguliere expressies en de interne werking van Regular Expression engines, wordt de syntax van reguliere expressies behandeld. Aandacht wordt besteed aan de verschillende meta characters zoals die voor quantification en choice en de escape sequences voor speciale tekens. Character classes worden ook besproken, waaronder character ranges, characters die matchen op het begin en het einde van een search string en het matchen op word boundaries. Hierbij wordt ook het verschil tussen greedy en non-greedy Regular Expressions besproken. Verder zijn ook meer geavanceerde onderwerpen zoals het gebruik van subgroups en backreferences onderdeel van het cursusprogramma. Er wordt uitgelegd hoe subgroup expressions worden gedefinieerd door parentheses en hoe backreferences, via een index of een naam, kunnen zorgen voor de herhaalde uitvoering van de reguliere expressie. Tenslotte wordt besproken hoe reguliere expressies kunnen worden gebruikt voor substituties.

Module 1 : Intro Regular Expressions

Module 2 : Meta Characters and Quantifiers

Module 3 : Character Classes

What are Regular Expressions?
Usages of Regular Expressions
Origins of Regular Expressions
Regex Mini Language
Regular Expression Engines
Simple Regular Expressions
Inner Workings RegEx Engines
Multiple Matches
Case Sensitivity
All Characters Count
Non printable Characters
Regex References
Regex Tools
Meta Characters
Match Any Character with dot
Matching Multiple Dots
Matching String Start and End
Word Boundaries
Alternatives with Pipes
Matching Alternatives
Quantifiers
Optional Items
Greediness
Match Length
Escaping Special Characters
Common Character Escapes
Using Character Classes
Shorthand Character Classes
Negated Character Classes
Start of Line versus Exclude
Character Ranges
Negating Characters and Ranges
Meta Characters in Character Classes
Matching Word Characters
Matching Non-Word Characters
Matching White and Non-White Space
Matching Digits and Non-Digits
Repeating Character Classes
Named Character Classes

Module 4 : Subgroups and Backreferences

Module 5 : Substitutions and Modifiers

Matching with Backreferences
Match Character Next to Itself
Using One Parentheses Group
Multiple Parentheses Groups
Turning of Backreferences
Forward References
Subgroups in Languages
Named Subgroups
Named Backreferences
Lookahead and Lookbehind
Subsitution Example
Substitution in Rx Toolkit
Substitutions with s///
Substitute Operator
More Substitution Examples
Modifiers Perl Style
Global Modifier
Case Sensitivity Modifiers
Replacement Patterns
Transformations

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl