fbpx

Cursus Reguliere Expressies

De cursus Reguliere Expressies geeft een overzicht van de mogelijkheden van reguliere expressies en de manier waarop ze werken.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Reguliere Expressies : Inhoud

  Reguliere Expressie Syntax

  Na een introductie over het gebruik van reguliere expressies en de interne werking van Regular Expression engines, wordt de syntax van reguliere expressies behandeld.

  Meta Characters

  Aandacht wordt besteed aan de verschillende meta characters zoals die voor quantification en choice en de escape sequences voor speciale tekens.

  Character Classes

  Character classes worden ook besproken, waaronder character ranges, characters die matchen op het begin en het einde van een search string en het matchen op word boundaries. Hierbij wordt ook het verschil tussen greedy en non-greedy Regular Expressions besproken.

  Subgroups en Backreferences

  Verder zijn ook meer geavanceerde onderwerpen zoals het gebruik van subgroups en backreferences onderdeel van het cursusprogramma. Er wordt uitgelegd hoe subgroup expressions worden gedefinieerd door parentheses en hoe backreferences, via een index of een naam, kunnen zorgen voor de herhaalde uitvoering van de reguliere expressie.

  Substituties

  Tenslotte wordt besproken hoe reguliere expressies kunnen worden gebruikt voor substituties.

 • Cursus Reguliere Expressies : Training

  Doelgroep Cursus Reguliere Expressies

  De cursus Reguliere Expressies is bestemd voor applicatiebeheerders, ontwikkelaars en andere geïnteresseerden die willen leren hoe reguliere expressies kunnen worden gebruikt voor pattern matching in applicaties en tools.

  Voorkennis Cursus Reguliere Expressies

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is algemene basis kennis van computer systemen en software applicaties vereist. Ervaring met programmeren is bevorderlijk voor de begripsvorming.

  Uitvoering Training Reguliere Expressies

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De besproken concepten worden geïllustreerd door middel van demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus Reguliere Expressies

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Reguliere Expressies.

  Cursus Reguliere Expressies
 • Cursus Reguliere Expressies : Modules

  Module 1 : Intro Regular Expressions

  Module 2 : Meta Characters

  Module 3 : Character Classes

  What are Regular Expressions?
  Usages of Regular Expressions
  Origins of Regular Expressions
  Regex Mini Language
  Regular Expression Engines
  Simple Regular Expressions
  Inner Workings RegEx Engines
  Multiple Matches
  Case Sensitivity
  All Characters Count
  Non printable Characters
  Regex References
  Regex Tools
  Meta Characters
  Match Any Character with dot
  Matching Multiple Dots
  Matching String Start and End
  Word Boundaries
  Alternatives with Pipes
  Matching Alternatives
  Quantifiers
  Optional Items
  Greediness
  Match Length
  Escaping Special Characters
  Common Character Escapes
  Using Character Classes
  Shorthand Character Classes
  Negated Character Classes
  Start of Line versus Exclude
  Character Ranges
  Negating Characters and Ranges
  Meta Characters in Character Classes
  Matching Word Characters
  Matching Non-Word Characters
  Matching White and Non-White Space
  Matching Digits and Non-Digits
  Repeating Character Classes
  Named Character Classes

  Module 4 : Subgroups

  Module 5 : Substitutions

  Matching with Backreferences
  Match Character Next to Itself
  Using One Parentheses Group
  Multiple Parentheses Groups
  Turning of Backreferences
  Forward References
  Subgroups in Languages
  Named Subgroups
  Named Backreferences
  Lookahead and Lookbehind
  Subsitution Example
  Substitution in Rx Toolkit
  Substitutions with s///
  Substitute Operator
  More Substitution Examples
  Modifiers Perl Style
  Global Modifier
  Case Sensitivity Modifiers
  Replacement Patterns
  Transformations
 • Cursus Reguliere Expressies : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Reguliere Expressies : Reviews

 • Cursus Reguliere Expressies : Certificaat