fbpx

Cursus ASP.NET Core MVC en Web API

In de cursus ASP.NET Core MVC en Web API leren de deelnemers robuuste en onderhoudbare web applicaties te bouwen met behulp van ASP.NET Core. De cursus behandelt twee belangrijke aspecten van ASP.NET Core: MVC (Model-View-Controller) voor het bouwen van dynamische, data gestuurde web applicaties en Web API voor het creëren van krachtige en flexibele RESTful-services.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus ASP.NET Core MVC en Web API : Inhoud

  Intro ASP.NET Core MVC

  De cursus ASP.NET Core MVC en Web API begint met een overzicht van ASP.NET Core MVC, waarin de architectuur en de verschillen met traditioneel ASP.NET aan bod komen.

  Controllers en Actions

  Deelnemers leren acties in controllers te definiëren om HTTP Requests af te handelen.

  Views en Razor

  Ook wordt het creëren van dynamische views met behulp van de Razor syntax behandeld.

  Models en Data Binding

  Dan komt aan de orde hoe je met models en data bindings kunt werken om data in een applicatie weer te geven.

  Route en URL patterns

  Aandacht wordt besteed aan routing met URL patterns en route parameters om URL's te koppelen controller actions.

  Entity Framework Core

  Ook wordt Entity Framework Core besproken met CRUD operaties en database migraties.

  Intro to ASP.NET Core Web API

  Standaard kenmerken van REST zoals resources met ID's, URL patterns en standaard HTTP methods komen bod.

  Routing and Controllers

  Vervolgens wordt routing besproken en de mapping van routes op controller actions.

  Request and Response Handling

  Dan wordt dieper ingegaan op request en response handling en de implementatie van controller actions.

  Data Validation

  Onderdeel van de cursus zijn ook data validatie en validation errors.

  Security

  Vervolgens worden security besproken met authenticatie, JSON Web Tokens(JWT) en SSL.

  Data Access

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan data access met de Web API met OData en Entity Framework.

 • Cursus ASP.NET Core MVC en Web API : Training

  Doelgroep Cursus ASP.NET Core MVC en Web API

  De cursus ASP.NET Core MVC en Web API is bestemd voor Web Developers die willen leren hoe moderne web applicaties met het ASP.NET Core framework kunnen worden gebouwd.

  Voorkennis Cursus ASP.NET Core MVC en Web API

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is goede kennis van de basis van Web Applicaties met HTML wenselijk en elementaire kennis van C# is vereist.

  Uitvoering Training ASP.NET Core MVC en Web API

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en demos. De cursus heeft een hands-on karakter waarbij uitleg wordt afgewisseld met exercises.

  Certificaat Cursus ASP.NET Core MVC en Web API

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat van deelname aan ASP.NET Core MVC en Web API.

  Cursus ASP.NET Core MVC en Web API
 • Cursus ASP.NET Core MVC en Web API : Modules

  Module 1 : Intro ASP.NET Core MVC

  Module 2 : Controllers and Actions

  Module 3 : Views and Razor

  What is MVC Pattern?
  MVC Architecture
  Separation of Concerns
  Using Visual Studio
  ASP.NET Core Project
  Service Classes
  Project Structure
  Controllers in MVC
  Request Handling
  Explicit Dependencies
  Action Injection
  Model Instantiation
  IActionResult
  Task
  Data Presentation Views
  User Interaction Views
  cshtml Files
  View Components
  Razor Pages
  Embedded Razor Markup
  Model Validation

  Module 4 : Models and Data Binding

  Module 5 : Routing and URL Patterns

  Module 6 : Entity Framework Core

  Model Binding
  Data Sources
  Mapping Requests
  Type Conversions
  Form Collection
  Input Values
  Value Providers
  Routing in MVC
  Configuring Routes
  MapRoute Method
  RouteTable Class
  URL Mapping
  Multiple Routes
  Route Constraints
  What is EF Core?
  Database Providers
  Context Object
  Creating Connections
  Generating Models
  Querying with LINQ
  Transactions

  Module 7 : Intro Web API

  Module 8 : Routing and Controllers

  Module 9 : Requests and Responses

  What is Web API?
  Comparison with WCF
  REST versus SOAP
  Resources
  Unique ID's
  URL Patterns
  HTTP Methods
  Handling HTTP Requests
  API Controllers
  Action Methods
  Routing Requests
  Routing Templates
  Routing Configuration
  Routing Parameters
  HTTP Requests
  GET, POST, PUT and DELETE
  HTTP Verbs
  Model Binding
  Parameter Binding
  Creating HTTP Responses
  Handling Status Codes

  Module 10 : Data Validation

  Module 11 : Security

  Module 12 : Data Access

  Model Binding
  Model Validation
  Data Annotations
  Validation Errors
  Http Errors
  HttpResponseException
  Exception Filters
  Authentication Methods
  OAuth2 Sign-on
  Authorization
  Role Based Authorization
  Prevent CSRF Attacks
  JSON Web Tokens
  Working with SSL
  Open Data Protocol
  CRUD Operations
  Model Classes
  OData Endpoints
  Query Entity Set
  Creating Entities
  Updating Entities
 • Cursus ASP.NET Core MVC en Web API : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus ASP.NET Core MVC en Web API : Reviews

 • Cursus ASP.NET Core MVC en Web API : Certificaat