fbpx
 • Nederlands
 • Engels

Cursus CSS voor Beginners

Regio:
 • Training
 • Inhoud
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus CSS voor Beginners : Training

  Cursus CSS voor Beginners

  Doelgroep Cursus CSS

  De cursus CSS voor Beginners is bedoeld voor personen die het gebruik van CSS voor de opmaak van web pagina's willen leren.

  Voorkennis CSS voor Beginners

  Voor deelname aan deze cursus zijn geen specifieke vaardigheden of kennis nodig.

  Uitvoering Training CSS voor Beginners

  De concepten worden behandeld aan de hand presentatie slides. Een demo website wordt gebruikt om de concepten te verduidelijken. Er wordt ook aandacht besteed aan hands-on oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering CSS

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat CSS Fundamentals.

 • Cursus CSS voor Beginners : Inhoud

  In de cursus CSS Fundamentals leren de deelnemers Cascading Style Sheets te gebruiken bij de creatie van Web pagina's. Deze cursus begint met een high-level overzicht van Cascading Style Sheets en verkent daarna de basis concepten, terminologie en de tools van de Cascading Style Sheets taal.

  Na een bespreking van de CSS syntax wordt uitgelegd hoe CSS gebruikt kan worden om tekst, borders, backgrounds en kleuren aan te passen. Vervolgens komt de integratie met HTML aan de orde en wordt de huidige versie en stand van ontwikkeling van de standaard besproken.

  In de cursus worden ook een aantal van de meest populaire CSS editors en frameworks doorgenomen en online CSS tools en resources voor verdere studie besproken.

 • Cursus CSS voor Beginners : Modules

  Module 1 : CSS Intro

  Module 2 : CSS Specifications

  Module 3 : Text and Fonts<

  CSS Basics
  Default Browser Styles
  Basic Selector Types
  CSS and HTML structure
  What is Cascading
  Authoring Options
  Browsers applying Styles
  Browser Differences
  Common Concepts
  Specification Standards
  Current State
  Exploring Specifications
  CSS Box Model
  Checking browser support
  Caniuse Site
  CSS3 and Animations
  External Stylesheets
  Internal Styles
  Working with Fonts
  Formatting Text
  Font Families
  Font Style
  Font Size
  Google Fonts
  Borders
  Backgrounds
  Color

  Module 4 : Layout

  Module 5 : Media

  Module 6 : Resources

  Layout Concepts
  Box Model
  Margins and Padding
  Units of Measurement
  Element Positioning
  Floats
  Overflow
  Navigation Bars
  Tables and Grids
  Media Types
  Media queries
  Images
  Opacity
  What is CSS3?
  Vendor Prefixes
  CSS Resets
  2D Transforms
  3D Transforms
  Resources
  CSS Frameworks
  Popular Frameworks
  Preprocessors
  Sass and Less
  Variables
  Flexbox
  Editors
  Online Tools
 • Cursus CSS voor Beginners : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus CSS voor Beginners : Reviews

 • Cursus CSS voor Beginners : Certificaat