fbpx

Cursus CSS Fundamentals

In de cursus CSS Fundamentals leren de deelnemers Cascading Style Sheets (CSS) te gebruiken bij de opmaak van HTML Web pagina's. Met CSS wordt bepaald hoe HTML elementen in de browser worden getoond. Typisch worden CSS styles in aparte CSS Styleheets opgenomen en refereren HTML pagina's aan deze stylesheets. Verschillende HTML pagina's in een Web Site kunnen zo gelinked worden aan één enkele stylesheet waardoor de styling makkelijk op een centraal punt kan worden aangepast.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus CSS Fundamentals : Inhoud

  CSS Intro

  De cursus CSS Fundamentals gaat van start met een uitleg over de basis principes van CSS. Hierbij komt aan de orde hoe CSS selectors HTML elementen selecteren op basis van ID of class attributes of hun positie in de hierarchy van de pagina om daar vervolgens styling op toe te passen.

  Text en Fonts

  Vervolgens wordt dieper op de CSS syntax ingegaan aan de hand van de opmaak van text met kleuren, fonts en backgrounds. Ook het cascading aspect van CSS en het inheritance concept wordt dan besproken.

  CSS Box Model

  Ook het CSS Box Model komt aan de orde. Bij de layout van een HTML pagina representeert de rendering engine van de browser ieder element als een rechthoek volgens het CSS Basic Box Model met een margin, padding en een outline.

  CSS Layout

  Op het programma van de cursus staat ook hoe CSS kan worden gebruikt om de layout van de pagina te controleren. Elementen hebben default block of inline display waarden maar dit kan met CSS worden veranderd. En ook andere CSS layout attributen zoals float of overflow worden besproken.

  Tables and Grids

  Voorst komt aan bod hoe CSS de representatie van tabellen, list en grids kan controleren. Aandacht wordt besteed aan de diverse gap properties die daarbij worden gebruikt.

  CSS Advanced

  Tenslotte worden aan aantal advanced toepassingen van CSS besproken zoals het aanbrengen van ronde hoeken, het werken met schaduw en kleur gradienten. Ook worden dan 2D en 3D transformaties met CSS3 aan de orde gesteld.

 • Cursus CSS Fundamentals : Training

  Doelgroep Cursus CSS Fundamentals

  De cursus CSS Fundamentals is bedoeld voor personen die het gebruik van CSS voor de opmaak van web pagina's willen leren.

  Voorkennis CSS Fundamentals

  Voor deelname aan deze cursus zijn geen specifieke vaardigheden of kennis nodig.

  Uitvoering Training CSS Fundamentals

  De concepten worden behandeld aan de hand presentatie slides. Een demo website wordt gebruikt om de concepten te verduidelijken. Er wordt ook aandacht besteed aan hands-on oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Fundamentals

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat CSS Fundamentals.

  Cursus CSS Fundamentals
 • Cursus CSS Fundamentals : Modules

  Module 1 : CSS Intro

  Module 2 : Text and Fonts

  Module 3 : CSS Box Model

  What is CSS?
  CSS Standard
  CSS Syntax
  CSS Selectors
  Basic Selectors
  CSS Rules
  Styling in Place
  Internal Style Tag
  External Style Sheets
  What is Cascading?
  Checking Browser Support
  Caniuse Site
  Working with Fonts
  Formatting Text
  Font Families
  Font Style and Size
  Font Color
  Font Web Safe
  Font Fallbacks
  Text Alignment
  Text Decoration
  Text Transformation
  Borders
  CSS Backgrounds
  Basic Box Model
  Margin Edge
  Padding Edges
  Content edge
  Border Edge
  Margin Collapsing
  Box Background
  Containing Block
  CSS Outline
  Outline Shorthand
  Outline Offset
  Outline Width

  Module 4 : CSS Layout

  Module 5 : Tables and Grids

  Module 6 : CSS Advanced

  Layout Concepts
  display Property
  Block Level Elements
  Inline Elements
  Units of Measurement
  width and max-width
  Element Positioning
  Position and Overflow
  float Property
  Overflow
  inline Blocks
  Table Borders
  Table Styles
  Collapsing Borders
  Full-Width Tables
  Styling Lists
  Navigation Bar
  Grid Layout
  Grid Elements
  Grid Columns
  CSS Counters
  CSS Links
  CSS Rounded Corners
  CSS Combinators
  Pseudo Classes
  Pseudo Element
  CSS Gradients
  CSS Shadows
  Text Effects
  CSS Resets
  CSS3 Transformations
  2D Transforms
  3D Transforms
 • Cursus CSS Fundamentals : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus CSS Fundamentals : Reviews

 • Cursus CSS Fundamentals : Certificaat