fbpx

Cursus Data Analyse met R

In de cursus Data Analyse met R leert u programmeren in de taal R en hoe u R kunt gebruiken voor data analyse en visualisatie. R is uitgegroeid tot een standaard platform voor data analyse en het maken van grafieken en kan een enorme reeks statistische procedures uitvoeren. In de cursus Data Analyse met R wordt gebruikt gemaakt van een reeks samenhangende R packages die bekend staan onder de naam de tidyverse. Deze packages hebben een onderliggende design filosofie, grammatica en data structuren gemeen en zijn speciaal geschikt voor data science.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Data Analyse met R : Inhoud

  R Intro

  De cursus Data Analyse met R gaat van start met de installatie van R en de R Studio ontwikkelomgeving. Ook wordt ingegaan op de basis syntax van R en de installatie van R packages.

  Plotting in R

  Vervolgens leert hoe u met het ggplot2 package door middel van grafieken snel inzicht kunt krijgen in de data. Hierbij komen de verschillende plot types, themes en layouts aan de orde.

  Transformaties

  Dan is het tijd voor het dplyr package waarmee veel voorkomende data transformatie problemen zoals filteren, sorteren, sommeren en groeperen, kunnen worden opgelost.

  Data Cleaning

  Ook het presenteren van data met het rmarkdown package wordt behandeld. Evenals het in een nette vorm brengen van ruwe data met het tidyr package, waarbij kolommen variabelen en rijen observaties worden.

  Date en Times

  In veel data sets komen tijd reeksen voor. Op de verwerking daarvan wordt ingegaan met het lubridate package dat beschikt over vele handige functies voor de verwerking van datums en tijd.

  Data Import

  Onderdeel van het programma van de cursus is ook het importeren van data uit csv files en file formaten van andere statistische pakketten zoals SPSS of SAS. Het lezen uit en schrijven naar databases passeert ook de revue.

  Statistische Analyses

  Tenslotte behandelt de cursus Data Analyse met R statistische analyse modellen zoals lineaire en niet-lineaire modellen, variable transformaties en regressies. Dit alles wordt ondersteund met veel voorbeelden uit de praktijk en kan ook toegepast worden op cases die door de cursisten worden meegenomen.

 • Cursus Data Analyse met R : Training

  Doelgroep Cursus Data Analyse met R

  De cursus Data Analyse met R is bestemd voor Big Data analisten en wetenschappers die R willen gebruiken om hun data te analyseren en voor het maken van statische analyses.

  Voorkennis Data Analyse met R

  Ervaring met programmeren is bevorderlijk voor een goede begripsvorming maar is niet vereist.

  Uitvoering Training Data Analyse met R

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties en voorbeelden. De concepten worden toegelicht met demo's. Daarna is er tijd om er zelf mee te oefenen. R-Studio wordt gebruikt als ontwikkelomgeving. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30

  Certificering Cursus Data Analyse met R

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat R Programmeren.

  Data Analyse met R
 • Cursus Data Analyse met R : Modules

  Module 1 : Intro R

  Module 2 : Graphics and Plots

  Module 3 : Transformations

  Overview of R
  History of R
  Installing R
  The R Community
  R Development
  R Studio
  R Console
  R Style
  Using R Packages
  Cheatsheets
  R Syntax
  R Objects
  ggplot2
  Graphics Devices and Colors
  High-Level Graphics Functions
  Low-Level Graphics Functions
  Graphical Parameters
  Controlling the Layout
  Changing Plot Types
  Quick Plots and Basic Control
  Aesthetics
  Changing Plot Types
  Labels
  Themes and Layout
  dplyr
  R Functions
  Functions for Numeric Data
  Scoping Rules
  mutate
  arrange
  group by
  summarize
  select
  filter
  joining
  dataframe

  Module 4 : Presentation

  Module 5 : Data Cleaning

  Module 6 : Date Times

  rmarkdown
  Reproducible research
  Reporting
  Sharing results
  Repetitive Tasks
  Family of apply Functions
  apply Function
  lapply Function
  sapply Function
  tapply Function
  tidyr
  spread
  gather
  seperate
  unite
  Logical Data
  Missing Data
  Character Data
  Duplicate Values
  NA’s
  Time and Date Variables
  lubridate
  Setting a datetime
  Getting values from a datetime
  strftime Command
  strptime Command
  as.Date function
  Datetimes Calculations
  difftime Command
  Time Series Analysis

  Module 7 : Data Import

  Module 8 : Linear Models

  Module 8 : Non-Linear Models

  R Datasets
  Data.Frames
  Importing CSV Files
  Import from Text Files
  Import from Excel
  Import from Spss or SAS
  Connecting to a database
  Connecting to a cluster
  Databases and ODBC
  dbplyr
  What is a model?
  Statistical Models in R
  How to evaluate a model?
  How to use a model?
  Simple Linear Models
  logistic regression
  linear regression
  R squared
  p values
  confidence intervals
  Decision Trees
  random forest
  boosting
  overfitting
  Optional material :
  Interactive dashboards with Shiny
  Web Scraping
  Writing packages
  Spark
  Functional programming
 • Cursus Data Analyse met R : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Data Analyse met R : Reviews

  Ezra : UWV
  Deze week heb ik enorm veel geleerd. Ik wist nog niets over programmeren, dus ik had een flinke kluif om alles te volgen. Sommige onderdelen zoals statistiek en selecties vond ik weer makkelijker omdat ik daar ervaring mee heb, maar functies, tribbles en tibbles waren volledig nieuw. De komende tijd ga ik R inplannen als huiswerk, zodat ik er daadwerkelijk mee verder ga qua leren!
  Pleuni : RIVM
  Prima cursus om kennis te maken met R. Als je al enige ervaring hebt met R of een andere programmeertaal, dan is de eerste dag wel veel herhaling. De andere drie dagen geven echter veel nieuwe inzichten en valt er genoeg te leren! Er werd goed de tijd genomen om individuele vragen te beantwoorden. Verder is de structuur erg prettig; na uitleg van een bepaald onderdeel, kan je er direct mee oefenen en daarna worden de uitwerkingen doorgelopen.
  Martin : Aegon
  Prima cursus. Zal nog wel veel moeten oefenen om de stof te verwerken maar dat is heel goed mogelijk met het uitgereikte extra materiaal.
  Fotios : ABN-AMRO
  Intense course with aim to cover a lot of material. Broad focus and not sufficient time for practicing. Good material quality which allows for self-study.
  Franka : Dica
  Many thanks. I had a blast in learning R.
  Suzanne : Greenchoice
  Prettige, gestructureerde training.
  De trainer is een uitermate relaxt persoon die continu rustig blijft.
  Het niveau is direct vrij hoog en was niet voor de gehele groep even goed bij te houden.
 • Cursus Data Analyse met R : Certificaat