fbpx
 • Nederlands
 • Engels

Cursus Data Analyse met R

Regio:
 • Training
 • Inhoud
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Data Analyse met R : Training

  Doelgroep Cursus Data Analyse met R

  De cursus Data Analyse met R is bestemd voor Big Data analisten en wetenschappers die R willen gebruiken om hun data te analyseren en voor het maken van statische analyses.

  Voorkennis Data Analyse met R

  Ervaring met programmeren is bevorderlijk voor een goede begripsvorming maar is niet vereist.

  Uitvoering Training Data Analyse met R

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties en voorbeelden. De concepten worden toegelicht met demo's. Daarna is er tijd om er zelf mee te oefenen. R-Studio wordt gebruikt als ontwikkelomgeving. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30

  Certificering Cursus Data Analyse met R

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat R Programmeren.

  Data Analyse met R
 • Cursus Data Analyse met R : Inhoud

  In de cursus Data Analyse met R leert u programmeren in de taal R en hoe u R kunt gebruiken voor data-analyse en visualisatie. R is uitgegroeid tot een standaard platform voor gegevens analyse en het maken van grafieken en kan een enorme reeks statistische procedures uitvoeren die niet beschikbaar zijn in andere statistische programma’s.

  Data Plotting in R

  In de cursus Data Analyse met R leert u in de eerste plaats hoe R te installeren en te configureren. Vervolgens leert u hoe door middel van grafieken en transformaties snel inzicht te krijgen in de data. Het inlezen van data uit verschillende bronnen wordt behandeld.

  R Data Types

  Ook data types van R, zoals vectors, arrays, matrices, lists, data frames en factors komen aan de orde. Evenals control flow in R met de family van apply functies.

  Statistische Analyses

  De cursus Data Analyse met R behandelt verder statistische analyse modellen zoals lineaire en niet-lineaire modellen, variable transformaties en regressies.

  Rapportages

  Tenslotte wordt in de cursus Data Analyse met R aandacht besteed aan hoe je resultaten te presenteren, door middel van grafieken, rapportages of interactieve dashboards. Dit alles wordt ondersteund met veel voorbeelden uit de praktijk en kan ook toegepast worden op cases die door de cursisten worden meegenomen.

 • Cursus Data Analyse met R : Modules

  Module 1 : Intro R

  Module 2 : Graphics and Plots

  Module 3 : Transformations

  Overview of R
  History of R
  Installing R
  The R Community
  R Development
  R Studio
  R Console
  R Style
  Using R Packages
  Cheatsheets
  R Syntax
  R Objects
  ggplot2
  Graphics Devices and Colors
  High-Level Graphics Functions
  Low-Level Graphics Functions
  Graphical Parameters
  Controlling the Layout
  Changing Plot Types
  Quick Plots and Basic Control
  Aesthetics
  Changing Plot Types
  Labels
  Themes and Layout
  dplyr
  R Functions
  Functions for Numeric Data
  Scoping Rules
  mutate
  arrange
  group by
  summarize
  select
  filter
  joining
  dataframe

  Module 4 : Presentation

  Module 5 : Data Cleaning

  Module 6 : Date Times

  rmarkdown
  Reproducible research
  Reporting
  Sharing results
  Repetitive Tasks
  Family of apply Functions
  apply Function
  lapply Function
  sapply Function
  tapply Function
  tidyr
  spread
  gather
  seperate
  unite
  Logical Data
  Missing Data
  Character Data
  Duplicate Values
  NA’s
  Time and Date Variables
  lubridate
  Setting a datetime
  Getting values from a datetime
  strftime Command
  strptime Command
  as.Date function
  Datetimes Calculations
  difftime Command
  Time Series Analysis

  Module 7 : Data Import

  Module 8 : Linear Models

  Module 8 : Non-Linear Models

  R Datasets
  Data.Frames
  Importing CSV Files
  Import from Text Files
  Import from Excel
  Import from Spss or SAS
  Connecting to a database
  Connecting to a cluster
  Databases and ODBC
  dbplyr
  What is a model?
  Statistical Models in R
  How to evaluate a model?
  How to use a model?
  Simple Linear Models
  logistic regression
  linear regression
  R squared
  p values
  confidence intervals
  Decision Trees
  random forest
  boosting
  overfitting
  Optional material :
  Interactive dashboards with Shiny
  Web Scraping
  Writing packages
  Spark
  Functional programming
 • Cursus Data Analyse met R : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Data Analyse met R : Reviews

  Ezra : UWV
  Deze week heb ik enorm veel geleerd. Ik wist nog niets over programmeren, dus ik had een flinke kluif om alles te volgen. Sommige onderdelen zoals statistiek en selecties vond ik weer makkelijker omdat ik daar ervaring mee heb, maar functies, tribbles en tibbles waren volledig nieuw. De komende tijd ga ik R inplannen als huiswerk, zodat ik er daadwerkelijk mee verder ga qua leren!
  Pleuni : RIVM
  Prima cursus om kennis te maken met R. Als je al enige ervaring hebt met R of een andere programmeertaal, dan is de eerste dag wel veel herhaling. De andere drie dagen geven echter veel nieuwe inzichten en valt er genoeg te leren! Er werd goed de tijd genomen om individuele vragen te beantwoorden. Verder is de structuur erg prettig; na uitleg van een bepaald onderdeel, kan je er direct mee oefenen en daarna worden de uitwerkingen doorgelopen.
  Martin : Aegon
  Prima cursus. Zal nog wel veel moeten oefenen om de stof te verwerken maar dat is heel goed mogelijk met het uitgereikte extra materiaal.
  Fotios : ABN-AMRO
  Intense course with aim to cover a lot of material. Broad focus and not sufficient time for practicing. Good material quality which allows for self-study.
  Franka : Dica
  Many thanks. I had a blast in learning R.
  Suzanne : Greenchoice
  Prettige, gestructureerde training.
  De trainer is een uitermate relaxt persoon die continu rustig blijft.
  Het niveau is direct vrij hoog en was niet voor de gehele groep even goed bij te houden.
 • Cursus Data Analyse met R : Certificaat